Sărbătoare MARE pentru credincioși. Rugăciune ce trebuie spusă

publicat în Istorie pe 1 Martie 2021, 08:14

 Sfânta Muceniţă Evdochia este prăznuită la data de 1 martie în Calendarul ortodox. Evdochia a trăit în cetatea Heliopolis, Liban, în vremea împăratului Traian.

Ea era samarineancă de neam dar slujitoare a diavolului în fapt, frumoasă la chip şi minunată la trup, pe mulţi îi ademenea şi-i înşela ducându-i spre pierzanie, trecând bogăţiile lor în vistierii necinstite. Era vestită în imperiu în aşa fel încât mulţi tineri bogaţi îşi făceau de treabă la Heliopolis dar în realitate doreau doar să îşi chetuie banii pentru a se bucura de compania Evdochiei şi să se dedulceasă cu frumuseţile ei. Ea adunase avere mare din faptele ei pline de păcate şi ar fi putut stârni chiar şi invidia împăratului şi avea inimia atât de împietrită încât numai puterea dumnezeiască putea vindeca durerea şi deznădejdea din sufletul păcătoasei.

Minunea s-a întâmplat şi cea care a fost vas spurcat a devenit vas al curăţeniei, groapa de gunoi a devenit izvor curat, şi cea care a dus pe mulţi în păcat a devenit sursă de mântuire pentru şi mai mulţi. Un călugăr pelerin pe nume Gherman a ajuns la Heliopolis şi după cum avea obiceiul în loc să doarmă, noaptea cânta psalmi citea din Evanghelie. În acea noapte, a citit despre înfricoşătoarea judecată a lui Dumnezeu unde cei drepţi vor lumina cu lumina cea dumnezeiească iar cei nedemni vor merge în iad , în focul cel nestins unde vor fi chiuiţi pentru vecie.

Glasul al 4-lea.
Mieluşeaua Ta, Iisuse, Evdochia, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Vitejeşte nevoindu-te întru pătimirea ta, ne luminezi cu revărsarea minunilor, prealăudată, pe noi cei ce alergăm la dumnezeiasca ta biserică şi bucurându-ne te rugăm Cuvioasă Muceniţă Evdochia, ca să ne mântuim de neputinţele cele sufleteşti şi să primim dar de tămăduiri.

La 1 martie în calendarul ortodox 2021 mai sunt pomeniţi
Sfânta Domnina din Cir;
Sfânta Muceniă Antonina;
Sfinţii Marcel şi Anton;
Sfinţii Mucenici Silvestru şi Sofronie;
Sfinţii Mucenici Nestorian şi Tribimiu;
Sfinţii Mucenici Harisie, Nichifor şi Agapie;
Cuviosul Agapie