Integrare Europeană

Cu paşi grăbiţi, spre o societate Fără Bariere

Totuşi, societatea continuă să fie dominată de numeroase prejudecăţi – rezultat al neinformării şi indiferenţei. Un exemplu e felul în care deseori sunt tratate la noi persoanele cu dizabilităţi – cu teamă şi neîncredere, în cel mai bun caz, iar uneori chiar cu duritate şi dispreţ. Şi asta, deşi aceşti oameni dau dovadă de o forţă impresionantă de luptă nu doar cu deficienţele fizice, dar şi cu obstacolele de ordin psihologic, social, economic.

În RM locuiesc circa 120.000 de persoane cu dizabilităţi, dintre care 9000 suferă de deficienţe de vedere. În ultimii ani, se observă o tendinţă tot mai mare a slabvăzătorilor şi nevăzătorilor, de a se integra în toate sferele vieţii, inclusiv cea a învăţământului. Astfel, la ora actuală, în RM sunt circa 40 de studenţi cu deficienţe de văz, care învaţă la facultăţile de Psihologie, Sociologie, Limbi Străine, Drept, Relaţii Internaţionale, Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Ştiinţe Economice. De-a lungul mai multor ani, aceşti studenţi s-au confruntat cu o serie de probleme care le împiedică integrarea normală şi egală în învăţământului universitar, printre cele mai stringente fiind lipsa de materiale didactice, de tehnologii adaptate necesităţii slabvăzătorilor şi nevăzătorilor, precum şi lipsa, în unele cazuri, a receptivităţii cadrelor didactice faţă de nevoile şi problemele studenţilor cu deficienţe vizuale.

În anul 2008, în sfârşit, a fost găsită o soluţie pentru unele dintre aceste probleme. Societatea Orbilor din Moldova (SOM), în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova, cu Universitatea Comenius din Bratislava, Slovacia şi Universitatea Karlsruhe din Karlsruhe, Germania, a fondat un Centrul-suport Fără Bariere, destinat studenţilor cu dizabilităţi vizuale. Centrul dispune de calculatoare performante, dotate cu programe auditive (cititoare de ecran), scaner, imprimantă, programe pentru scris plat şi Braille. Calculatoarele sunt conectate la reţeaua globală internet. Inaugurarea Centrului-suport Fără Bariere a avut loc acum trei ani, la 15 septembrie 2008, în incinta Universităţii de Stat din Moldova. În prezent, în cadrul Centrului Fără Bariere, studenţii cu dizabilităţi vizuale pot naviga gratuit pe internet cu ajutorul programelor cititoare de ecran; pot scana cărţi, manuale şi diverse materiale, ori să le transforme în format mp3 sau text, accesibil pentru programele auditive; pot imprima materialele scrise în sistemul Braille. Coordonatorii centrului colaborează cu profesorii, pentru a stabili, în unele cazuri, adaptarea programului de studii, conform necesităţii studenţilor-beneficiari.

Studenţii nevăzători şi slabvăzători sunt convinşi: Centrul fără Bariere este încă un pas spre integrarea lor socială, sporindu-le posibilitatea de acces la informaţie şi contribuind la facilitarea procesului de învăţământ. În luna iunie 2011, SOM, alături de Centrul „Speranţa” pentru copii cu dizabilităţi locomotorii, au obţinut menţiuni pentru două proiecte reuşite, prezentate în cadrul Premiilor Fundaţiei ERSTE pentru integrare socială. Proiectul înaintat de SOM presupune extinderea serviciilor Centrului Fără Bariere, crearea unei biblioteci electronice, care va conţine cărţi şi manuale destinate studenţilor slabvăzători şi nevăzători. Sunt proiecte care, la sigur, sunt necesare întregii societăţi, pentru că permit reintegrarea persoanele cu dizabilităţi, care devin membri egali, activi şi utili ai comunităţii.

Silvia Pânzari,
beneficiară a Centrului


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.