Actualitate

LEGEA cu privire la statutul limbii ruse pe teritoriul Republicii Moldova

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Republica Moldova recunoaște și protejează dreptul la păstrarea, dezvoltarea și funcționarea limbii ruse vorbite pe teritoriul țării, prevedere consfințită în Constituția Republicii Moldova.

În scopul protejării și asigurării funcționării limbii ruse, Republica Moldova creează garanțiile necesare pentru păstrarea funcțiilor sale sociale, asigură condițiile necesare pentru utilizarea și funcționarea limbii ruse ca limbă de comunicare interetnică în Republica Moldova.

Articolul 1.
Republica Moldova garantează tuturor cetățenilor posibilitatea comunicării în limba rusă, în calitate de limbă de comunicare interetnică care se folosește pe teritoriul republicii, alături de limba de stat.

Articolul 2.
Prezenta Lege nu reglementează folosirea limbii ruse în relațiile interpersonale din sfera vieții private.

Articolul 3.
În relațiile cu autoritățile de stat, administrația publică, instituțiile publice, precum și cu întreprinderile și organizațiile situate pe teritoriul Republicii Moldova, limba comunicării verbale și scrise este limba de stat și/sau limba rusă în calitate de limbă de comunicare interetnică, la alegerea cetățeanului.

Articolul 4.
Limba de lucru a activităților de secretariat în organele puterii de stat și administrației publice este limba de stat. La solicitare, se asigură traducerea în limba rusă.

Articolul 5.
(1) Organele puterii de stat, administrației publice, întreprinderile, instituțiile publice primesc cererile scrise sau verbale depuse de cetățeni în limba de stat sau în limba rusă, le examinează și prezintă răspunsul în limba în care a fost făcută adresarea.
(2) Pentru actele, prezentate în alte limbi se anexează traducerea în limba de stat.

Articolul 6.
Conducătorii organelor puterii de stat, administrației de stat și cele locale, asociațiilor obștești, precum și ai întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor aflate pe teritoriul Republicii Moldova poartă răspundere personală pentru nerespectarea prevederilor prezentei Legi conform legislației în vigoare.

Articolul 7.
Controlul executării prezentei este exercitat de către Biroul Relații Interetnice a Republicii Moldova.

Articolul 8.
(1) Prezenta Lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(2) Guvernul, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;
c) va adopta actele necesare pentru realizarea legii.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *