Ultima oră

ULTIMA ORĂ: Un fost șef al Fiscului din perioada comunistă, numit iarăși în această funcție

(UPDATE 11.40) Ser­ghei Puș­cuța, noul șef al Inspec­to­ra­tu­lui Fis­cal s-a remar­cat în tim­pul guver­nă­rii comu­niste, când a fost șef la FISC, șef la CCCEC și con­si­li­e­rul pre­șe­din­te­lui Voro­nin.

Născut la 4 septembrie 1972 în oraşul Lipcani, raionul Briceni.

Stu­dii:

· 1989 – 1994 Aca­de­mia de Stu­dii Eco­no­mice din Mol­dova, Facul­ta­tea de mana­ge­ment, spe­cia­li­za­rea manager-economist;
· 1995 – 1998 Aca­de­mia de Admi­nis­trare Publică de pe lîngă Guver­nul Repu­bli­cii Mol­dova, Facul­ta­tea rela­ţii inter­na­ţio­nale, spe­cia­li­za­rea refe­rent în rela­ţii inter­na­ţio­nale.

Acti­vi­ta­tea pro­fe­sio­nală:

· 1995 – 1998 economist-coordonator, eco­no­mist prin­ci­pal, con­sul­tant în Dire­cţia gene­rală poli­tică fis­cală a Minis­te­ru­lui
Finanţe­lor;
· 1998 – 1999 şef secţie, şef Dire­cţie impo­zite şi taxe locale a Inspec­to­ra­tu­lui Fis­cal Prin­ci­pal de Stat;
· 1999 – 2000 con­si­lier al Preşe­din­te­lui Repu­bli­cii Mol­dova în pro­ble­mele eco­no­mice;
· 2000-2001 şef dire­cţie, şef-adjunct al Inspec­to­ra­tu­lui Fis­cal Prin­ci­pal de Stat;
· 2001 – 2005 şef-adjunct al Inspec­to­ra­tu­lui Fis­cal Prin­ci­pal de Stat, şef al Inspec­to­ra­tu­lui Fis­cal de Stat pe mun.Chişinău;
· 2005 – 2008 şef al Inspec­to­ra­tu­lui Fis­cal Prin­ci­pal de Stat;
· 2008 direc­tor al Cen­tru­lui pen­tru Com­ba­te­rea Cri­me­lor Eco­no­mice şi Coru­pţiei;
· 2008 – 2009 con­si­lier al preşe­din­te­lui Repu­bli­cii Mol­dova în pro­ble­mele finan­ci­are;
· 2010 – expert în cadrul Pro­iec­tu­lui Băn­cii Mondi­ale pen­tru ame­li­o­ra­rea com­pe­ti­ti­vi­tă­ţii;
· din 14 sep­tem­brie 2010 ales în fun­cţia de Preşe­dinte al Uniu­nii Asi­gu­ra­to­ri­lor din Mol­dova.

În ulti­mii ani, Ser­ghei Puș­cuța a fost direc­to­rul gene­ral al celui mai mare pro­du­că­tor de lac­tate din Mol­dova, SA „JLC GROUP”.

(Știre inițială) Noul șef al FISC-ului, Serghei Pușcuța a fost prezentată astăzi colectivului instituției de către Ministrul Finanțelor Octavian Armașu. Ministrul la felicitat pe dl. Pușcuța cu învestirea în funcție, i-a urat succese în activitate și a menționat că principalele obiective care trebuie realizate sunt: colectarea eficientă a veniturilor, modernizarea Serviciului Fiscal și îmbunătățirea mediului de afaceri.

Sergiu Puşcuţă  a fost anterior şef al Inspectoratului Fiscal de Stat şi al Centrului de Combaterea Corupţiei a fost ulterior director al JLC, cea mai mare întreprindere de prelucrare a laptelui din Republica Moldova.

Sursa: mf.gov.md

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Timpul.md şi pe TELEGRAM!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *