Lumea

Un monument al eroilor căzuţi în Primul Război Mondial la Cotiujeni

La 9 iunie 1932, în comuna Cotiujeni din plasa Lipcani, jud. Hotin, a avut loc un eveniment deosebit. Tot satul s-a adunat pentru a asista la dezvelirea monumentului închinat eroilor din această comună căzuţi în marea conflagraţie din 1914-1918.
Odată cu venirea în sat a preotului Theodor Cuculschi, în anul 1931, şi numirea lui ca preot-paroh al bisericii din localitate, cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”, viaţa în comună a început să se schimbe. Tânărul şi energicul preot constatase că lucrurile spirituale nu stau chiar bine în localitate. „Frecvenţa la biserică slabă, obiceiurile şi datinile aproape uitate, tineretul lăsat în voia lui” – astfel apreciase el starea de lucruri din sat. Însă, vizitând casele enoriaşilor la Crăciun şi Bobotează, stând de vorbă cu gospodarii şi gospodinele, preotul Th. Cuculschi a observat că simţul religios şi intenţia de fapte bune încă n-au dispărut printre localnici, că „mai există speranţă pentru a drege lucrurile”. După aceste discuţii şi diverse manifestări religioase întreprinse, enoriaşii, dând ascultare preotului, în marea lor majoritate au acceptat să serbeze Crăciunul şi celelalte sărbători pe stil nou.

Totodată, Th. Cuculschi a căutat să trezească în sufletele păstoriţilor „simţul de pioasă aducere aminte şi recunoştinţă faţă de acei care şi-au pus sufletul lor pentru apărarea Ţării şi a semenilor lor”. În realizarea acestei idei, din iniţiativa lui, a fost constituit un comitet pentru înălţarea unui monument în curtea bisericii întru amintirea eroilor neamului care şi-au jertfit viaţa în Primul Război Mondial din anii 1914-1918 pentru neam şi ţară. 

Pregătirile pentru înălţarea şi dezvelirea monumentului au început încă din toamna anului 1931. În acest scop a fost organizată o colectă, apoi o listă de subscriere pentru strângerea banilor necesari executării monumentului, care a fost cioplit „din piatră, vopsit şi lăcuit în negru, cu inscripţiile bronzate de jur-împrejur”. Pe partea din faţă a monumentului era scris „Întru amintirea eroilor neamului”, „un text din Sf. Evanghelie, Ioan XV, 12-13” şi „vecinica lor pomenire”. Pe părţile laterale erau trecute numele tuturor celor 71 de originari din Cotiujeni căzuţi pe câmpul de luptă şi locurile unde au decedat – Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz – şi data instalării monumentului: „9 iunie 1932, parohia Cotiujeni, jud. Hotin”. Costul monumentului s-a ridicat la circa 3000 de lei. Urma să se mai găsească bani pentru împrejmuirea lui cu un lanţ, fixat pe stâlpi de piatră, instalarea candelei cu foc nestins, turnarea şi instalarea unor figuri de arme simbolice, betonate, tunuri, aeroplane etc.
Slujba sfinţirii monumentului s-a făcut la 9 iunie. Deşi vremea s-a arătat ploioasă, la eveniment a participat tot satul. Au ţinut cuvântări un învăţător, un ofiţer de rezervă, notarul comunei şi un student, originar din localitate. Orchestra a intonat cântece de rugă şi marşuri militare. Au declamat şi au cântat elevii, s-au depus coroane şi flori. Comitetul de iniţiativă a redactat un act constatator de instalare a monumentului: „Act. În anul Mântuirii una mie nouă sute treizeci şi doi, al Domniei Majestăţii Sale Regelui Carol II – al treilea şi al Arhipăstoriei Prea Sfinţitului Episcop Visarion al Hotinului – al zecile, luna iunie, ziua noua – sfinţindu-să în parohia Cotiujeni, cer[cul] III, jud[eţul] Hotin, monumentul, ridicat întru pomenirea Eroilor neamului (1914-1918), – de către pioşii enoriaşi, din îndemnul unui Comitet de iniţiativă, în frunte cu preotul paroh Theodor Cuculschi. 

Drept care scrisu-sa actul acesta întru aducerea aminte generaţiilor ce vor urma. Semnează preotul-paroh Theodor Cuculschi, Ion Rusnac, directorul şcolii, Ion Babin, învăţător, A. Sencovschi, ad. percepror, Nicolae Ghiur, şeful de post, V. Cristel, notar, M. Ciobănaş, primar, Iustin Dumitriu, cântăreţ, L. Antonovici, preşedintele cooperativei, Gheorghe Vornicu, Sava Ciobanu şi Ion Vornicu, epitropi”.
Tot atunci s-a trimis o telegramă omagială Majestăţii Sale Regelui Carol II cu următorul conţinut: „Majestăţii Sale Regelui Carol II, Bucureşti. Sire! Sfinţind astăzi monumentul Eroilor Neamului ridicat în parohia Cotiujeni, jud. Hotin am înălţat fierbinte rugăciuni ca Bunul Dumnezeu să odihnească sufletele ostaşilor căzuţi în cumplitul război şi să ocrotească pururi glorioasa Armată Română sub scutul Majestăţii Voastre. În numele întregii parohii depun la treptele Tronului asigurarea sincerului devotament şi a supunerii necondiţionate. Preot /ss/ Theodor Cuculschi”.

Răspunsul venit în aceeaşi zi consemna: „Reşedinţa Palatului regal. Preotului Theodor Cuculschi, Lipcani, Cotiujeni. Majestatea Sa Regele m-a autorizat să Vă transmit viile sale mulţămiri pentru sentimentele omagiale, exprimate de Dvs., cu prilejul sfinţirii monumentului Eroilor Neamului din parohia Cotiujeni, jud. Hotin. Secretar particular al Regelui (ss) C. Dumitrescu”.
Au fost făcute câteva poze de la eveniment: a monumentului, de grup şi a autorităţilor locale. Pe reversul fotografiei autorităţilor sunt trecute numele pe care le reproducem. 

Rândul I, în picioare, de la stânga la dreapta: 1) Marcu Ciobăniţă, student, 2) I. Bohanţov, învăţător, I. Babin, învăţător, 4) Iustin Dumitriu, cântăreţ, 5) Al. Cuculschi, învăţător, 6) A. Lungu, învăţător, 7) I. Goroşenic, pălămar. 
Rândul II, pe scaune: 1) M. Ciobănaş, primar, 2) Ion Rusnac, director şcoala primară, 3) Protoiereu I. Antonovici, paroh demisionat, 4) Pr. Th. Cuculschi, paroh titular, 5) Nicolae Ghiur, şeful postului jandarmi, 6) Valeriu Cristel, notarul comunei. Rândul III, jos: 1) Sava Ciobanu, epitrop, 2) Leonid Antonovici, preşedintele cooperativei, 3) Gheorghe Vornicu, epitrop.
Am prezentat acest caz în speranţa că satul Cotiujeni cunoaşte numele membrilor comitetului de înălţare a monumentului, dar şi al celor 71 de eroi din localitate care au căzut pe câmpul de luptă.
Aşa, odinioară, satul îşi cinstea eroii…

dr. în drept, Mihai Taşcă,
pentru TIMPUL

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *