ion vasilenco

Un mare disident: Ion Vasilenco
Istorie

Un mare disident: Ion Vasilenco

Ion Vasilenco s-a afirmat ca istoric literar la sfârşitul anilor cincizeci pe paginile revistelor Nistru, Cultura Moldovei sau Însemnări critice,…