Carte

Abrevieri curente

Astfel, se scriu integral cu litere mari abrevierile formate din iniţialele cuvintelor – ca exemplu pot servi o serie de abrevieri cu circulaţie internaţională, cum ar fi UNESCO (United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization), CV (curriculum vitae), VIP (very important person), WC (water closet). În unele cazuri, prin tradiţie, după fiecare literă se pune punct, de ex., N.B. (nota bene), O.K. (all correct), P.S. (post-scriptum), S.O.S. (Save our souls – Salvaţi sufletele noastre), dar tendinţa actuală este de a scrie fără punct – UE (Uniunea Europeană), ONU (Organizaţia Naţiunilor Unite).

Cu literă mică şi fără punct se scriu abrevierile unităţilor de măsură pentru lungime şi greutate, ca simboluri utilizate în plan internaţional – mm, cm, km, m, kg, g, mg. O serie de simboluri devenite internaţionale sunt, de fapt, nişte litere modificate, folosite foarte frecvent în scris: € (euro), £ (liră), $ (dolar), © (copyright – dreptul de autor), ® (marcă înregistrată), @ (a rond, coadă de maimuţă (fam.) – în adresele electronice).
Cu literă mică şi cu punct se scriu abrevierile constituite din una sau mai multe litere din partea iniţială a cuvântului – str. (stradă), sec. (secol), p., pag. (pagină), etc. (et caetera – şi altele), a.c. (anul curent), tot aşa se abreviază pronumele de politeţe dumneavoastră – dv. şi dvs., ortografiat şi cu majusculă – Dv., Dvs., pentru exprimarea reverenţei. Se scriu fără punct abrevierile care păstrează litera finală a cuvântului – dna, dnei (doamna, doamnei), dl (domnul), dlui (domnului) şi dlor (domnilor), acestea, de asemenea, pot fi scrise şi cu literă mare.

Sunt frecvent folosite abrevieri pentru titlurile academice – academician – acad., şi universitare – profesor, conferenţiar, doctor – prof., conf., dr., ultima abreviere – dr. se scrie cu punct prin tradiţie. Este de menţionat că aceste titluri nu apar cu forma de feminin. Mai nou, se abreviază şi doctorand/doctorandă – drd., nu a întârziat să apară şi abrevierea pentru masterand/masterandă – mrd. Unii autori, din exces de zel, formează chiar şi femininul pentru ultimele abrevieri – drd. – drdă, mrd. – mrdă, aşa încât programa unei conferinţe, încărcată de drde şi mrde poate stârni destul haz. Prin urmare, şi abrevierile trebuie folosite cu discernământ.

Irina Condrea, 
doctor habilitat, profesor universitar

 

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Google News!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.