Actualitate

Concediul pentru îngrijirea copilului a fost redus cu doi ani

Potrivit noilor modificări, în afară de concediul de maternitate şi concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani, femeilor, precum şi altor persoane menţionate în Codul muncii, li se va acorda, în baza unei cereri scrise, un concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la trei la patru ani, cu menţinerea locului de muncă (a funcţiei). În lipsa locului de muncă anterior (funcţiei anterioare), persoanelor menţionate li se acordă un alt loc de muncă echivalent (funcţie echivalentă).

Perioada concediului suplimentar neplătit se va include în vechimea în muncă, inclusiv în vechimea în muncă specială, dacă contractul individual de muncă nu va fi suspendat din iniţiativa salariatului în caz de concediu pentru îngrijirea copilului. Această perioadă nu se va include în vechimea în muncă ce dă dreptul la următorul concediu de odihnă anual plătit, precum şi în stagiul de cotizare.

Codul muncii a fost completat cu un articol nou – Încălcarea gravă a obligațiilor de muncă

Potrivit prevederilor documentului aprobat de Parlament, salariatul va fi obligat să informeze imediat angajatorul despre imposibilitatea de a se prezenta la serviciu. El va fi obligat să prezinte documentul care motivează absența, în termen de cel mult cinci zile lucrătoare după reluarea activității de muncă. Totodată, angajatorii vor fi scutiți de obligația de a prezenta statele de personal inspecţiei teritoriale de muncă în a cărei rază de competenţă este amplasată unitatea.

Potrivit unei alte modificări, angajatorii vor fi scutiți și de obligația de a elibera salariaților permise nominale de acces la locul de muncă.

Sunt propuse amendamente și la partea ce ține de contractele de muncă. Astfel, contractul colectiv de muncă nu va mai continua să producă efecte după expirarea termenului lui de acțiune. Totodată, contractul individual de muncă va putea fi încheiat pe durată determinată, pentru perioada îndeplinirii unor lucrări sezoniere care, în virtutea condiţiilor climaterice, se pot desfăşura numai într-o perioadă anumită a anului. De asemenea, obligația ținerii registrului de evidență al contractelor de muncă va fi exclusă din Codul muncii. Astfel, ținerea acestuia va deveni opțională.

Codul muncii va fi completat cu un articol nou: ”Încălcare gravă a obligațiilor de muncă”. Drept încălcare gravă a obligațiilor de muncă vor fi recunoscute următoarele acţiuni ale salariatului: 

• primirea şi eliberarea de bunuri, precum şi de mijloace băneşti, fără perfectarea documentelor cuvenite;

acordarea de servicii prin uzul funcţiei în schimbul unei remuneraţii, unui serviciu sau altor beneficii;

folosirea în scopuri personale a banilor încasaţi;

folosirea în scopuri personale a bunurilor angajatorului și a bunurilor aflate în gestiunea angajatorului (mijloace fixe aflate în proprietate, arendă, comodat), fără acordul în scris al acestuia;

nerespectarea clauzei de confidențialitate;

încălcarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă, constatată în formă scrisă de conducătorul unității, lucrătorul desemnat, serviciul intern sau extern de protecție și prevenire sau de Inspectoratul de Stat al Muncii, dacă această încălcare a atras consecințe grave (accident de muncă, avarie) sau a creat un pericol real și iminent al survenirii unor asemenea consecințe;

refuzul de a trece examenul medical, atunci când acesta este obligatoriu, iar salariatul a fost informat de către angajator în formă scrisă despre obligația de a trece examenul medical;

cauzarea unui prejudiciu material în mărime care depășește cinci salarii medii lunare pe economie prognozate.

Totodată, în Codul muncii este propus un nou temei de încetare a contractului individual de muncă în circumstanțe ce nu depind de voința părților și anume – retragere, de către autoritățile competente, a autorizației (licenței), permisului, care îi acordă salariatului dreptul de a activa într-o anumită profesie, meserie sau de a efectua o anumită lucrare – de la data retragerii acesteia. În baza acestui motiv vor putea fi eliberate categorii specifice de salariați. De exemplu:


șoferul – în caz de retragere a permisului de conducere;
responsabilul tehnic – în caz de retragere a autorizației eliberate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.

Bizlaw.md 

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Google News!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.