Social

De vorbă cu persoanele dificile…

Una din problemele majore cu care se confruntă îngrijitorii de vârstnici la domiciliul acestora în Israel este modul de comunicare între ei și cu familia unde activează. Lipsa de cultură, dificultăți de comunicare și relaționare conduc spre diverse situații – probleme, fiindcă o parte din ei nu binevoiesc să se dezvolte în aspect personal, uitând că deja activează într-un mediu social diferit de cel de proveniență. Nu este vorba despre toți îngrijitorii din Republica Moldova, precum că nu știu a comunica constructiv, deoarece unii dintre aceștia sunt educați sau au studii. Pe parcursul anilor de activitate în Israel, am fost martor al unor situații de comunicare între îngrijitorii din RM. Aceștia, aflându-se în spațiul public și-au demonstrat, în toată splendoarea, nivelul lor de cultură – un "concert" de nota 10! Îmi era rușine să asist la un astfel de spectacol creat de îngrijitorii proveniți din fosta Basarabie!

În scopul evitării situațiilor de conflict, atât la locul de muncă cât și în relațiile cu alți oameni, sunt necesare cunoștințe elementare din domeniul comunicării și relaționării interumane. Pentru comunicarea constructivă, este necesar de a utiliza diverse mijloace de comunicare, precum: limbajul verbal, cel nonverbal și paraverbal. Limbajul feței și gesturile scot în evidență ceea ce limbajul verbal ascunde. Acestea reprezintă un detector firesc al emoțiilor, gândurilor și intențiilor, ce mereu exprimă adevărul ascuns de interlocutor. De exemplu, depistarea invidiei ascunse se va manifesta prin încrucișarea picioarelor și mâinilor, zâmbet fals și forțat intens, privirea "de sus în jos", încrucișarea brațelor la nivelul cutiei toracice (mă simt inconfortabil). Atunci când interlocutorul este sincer, se va observa aceasta prin brațele larg deschise cu palmele îndreptate în sus (se poate de observat acest gest la interpreții ce cântă pe scenă).

Ar fi binevenit, ca birourile de angajare în câmpul muncii peste hotare din RM să acorde o deosebită atenție acestui aspect. Conflictele date apar din cauza necunoașterii modalităților constructive de comunicare și comportament. Unii conaționali consideră că pentru a îngriji un vârstnic este nevoie doar de abilități și deprinderi de lucru, dar uită că este necesar de a dezvolta abilități de comunicare cu vârstnicul, cu familia acestuia și cu conaționalii.

Este imposibil să fie evitată comunicarea cu alți îngrijitori, deoarece aceste întruniri apar deseori întâmplător în spații publice, precum: la magazin, piață, centre de sănătate, oficiul poștal, pe stradă și în parc. Comunicarea ce se leagă între interlocutori poate să fie una prietenească sau dimpotrivă, să demareze un conflict între actorii comunicării.

Bineînțeles că toți oamenii sunt diferiți prin temperamentul pe care îl au, prin trăsăturile de caracter, nivelul de educație familială și mediul social de proveniență al lor. Toate aceste elemente formează așa-zisele prototipuri.

Unele afirmații răspicate sau glume ironice adresate unei persoane pot avea un impact negativ asupra unora sau pot fi ignorate în aceeași clipă, de către alții. Este necesar să fie bine chibzuită vorba înainte de a fi exprimată, deoarece prin diverse afirmații negative se pot distruge destine, prietenii, cunoștințe și altele. Acestea lasă sechele în memoria oamenilor, dezvoltând ulterior complexe de inferioritate, ce însoțesc victima pe parcursul întregii vieți.

Persoanele care au tendința vădită de a crea altor persoane situații neplăcute se numesc persoane dificile/toxice/mizerabile.

Venim cu intenția de ajutorare în relaționarea cu persoanele dificile și totodată recunoașterea unor expresii "piperate", ironizatoare, batjocoritoare ale persoanelor dificile, înțelegerea cauzei acestora rămânând, în același timp, calm și comunicabil. Cheia spre fericire și spre succes se află în încrederea în forțele proprii.

Persoanele dificile sunt deranjate de succesul altor oameni, determinându-i să-și piardă încrederea în sine, îi stresează și le induc emoții negative, descurajări. În concluzie, ar fi bine să se cunoască modele de relaționare cu astfel de persoane dificile, care incomodează și aduc supărări celorlalți.

Persoanele dificile sunt persoanele care deseori poartă cu sine "o lingură de amărăciune" pentru ai servi pe alții și "o piatră ascunsă în sân", pentru a fi aruncată în alții. Își permit să fie obraznici cu persoanele pe care le consideră inferioare lor. Aceștia au o caracteristică specifică lor, ceea ce crează portretul lor comportamental. Ei au tendința de a înrăutăți starea sufletească a altor oameni, îi irită și incomodează prin diverse replici usturătoare, referitoare la "neajunsurile" sau "defectele" pe care ei le observă. Cel mai des ei aduc replici cu referire la unghii, păr, îmbrăcăminte, igienă, piele, gesturi, intonația și maniera de comunicare a acestora. Replicile sunt aduse cu scopul de a înjosi persoanele din preajma lor, denigrându-le imaginea. Auzind asemenea replici din partea persoanelor dificile, fiecare reacționează diferit, justificându-se: "Cine și ce are cu mine?"; "Nu mă interesează părerea cuiva!". Ar fi bine, ca aspectul fizic al persoanei ținte să fie îngrijit și plăcut, să se respecte regulile de igienă personală, îmbrăcămintea și maniera de comunicare să fie salutabile și bine alese! Toate acestea îmbunătățesc atitudinea persoanelor dificile față de ei!

Se consideră că persoanele dificile au o imagine de sine joasă, iar cercetările în domeniu au demonstrat că asemenea persoane se străduie din răsputeri să-și îmbunătățească imaginea de sine și importanța sa în ochii altor persoane prin înjosirea acestora. Ei au tendința de a determina victima să se descurajeze în tot ceea ce face, diminuîndu-i încrederea în forțele proprii, otrăvindu-i ființa și starea sa de spirit, observă doar neajunsurile altora, astfel fiind răzbunători. Asemenea comportamente pot fi manifestate prin atac direct față de alte persoane. Însă, deseori, persoanele dificile le zâmbesc fals acestora, îi măgulesc, iar pe la spate transmit bârfe și vorbe în van, pentru că în sufletul lor arde invidia!

Persoanele dificile pot fi întâlnite oriunde: în cadrul diverselor naționalități și rase, în familie și la serviciu, printre genii și persoane simple, printre persoanele lipsite de bunuri materiale și printre cei înstăriți – fiind capabili să spună cuvinte ce provoacă necazuri și suferințe altora. Asemenea conduite sunt rezultatul educației familiale, stabilirea unor relații dificile cu părinții. E important să se conștientizeze ideea că ar fi bine să se evite comunicarea cu astfel de tipe dificile, în sens contrar poate surveni îmbolnăvirea și surmenajul. Stările de tensiune și înăsprire sistematică, furia și nervozitatea continuă, conduc la un surplus de insulină, hipertensiune arterială, atac de cord. Este necesară eliberarea de furie, evitând ascunderea faptului de iritare sau deranj din partea cuiva.
În urma relaționării cu persoanele dificile, cu siguranță, pot să apară unul din următoarele simptome: emoționale (indispoziție/ tristețe/ nervozitate etc); de comportament (dorința de a fugi de persoana dificilă, consum de alcool, abuz de alimentație, agresivitate, slugărnicie, furie etc); fizice (cefalee, grețuri, spasme musculare în regiunea gâtului, transpirație etc); comunicative (ridicarea tonului vocii, dificultatea de exprimare, nedorința de a comunica cu acesta, vocea persoanei dificile este percepută ca fiind antipatică, viziuni diferite cu impresia că "se vorbește în diferite limbi"). Astfel, după comunicarea cu acest fel de persoane, victima, plină de furie, se retrage cu replici de tipul: "Sunt în șoc!"; "M-a coborât mai jos decât pământul…,"; "Ce obrăznicie…"; "Am înlemnit auzind aceasta…!"; "Se comportă absolut fără respect"; "Este fără nici o educație…!"; "N-am crezut ochilor mei!".

În fiecare stat este stabilită o anumită cultură a sa, unde nu se va interveni cu alte norme, valori, tendințe din partea altor naționalități. Fiecare persoană nou-venită într-o societate, se va conforma normelor stabilite aici. Unii îngrijitori, însă, proveniți din Republica Moldova, încearcă să-și promoveze propria incultură și conduită neadecvată în statul unde activează, fiind doar pe poziție de emigranți! De exemplu, în Israel este tolerată relațiile între persoanele din categoria minorităților sexuale. Pe stradă pot fi văzuți astfel de oameni ținându-se de mână, iar îngrijitorii moldoveni reacționează obraznic și nechibzuit, adresându-le cuvinte fără tact, insulte grosolane, aruncând cu diverse obiecte în direcția lor. Nimeni nu are dreptul să aducă ofense nimănui, indiferent de rasă, religie, naționalitate, viziuni politice, profesie etc. Unor asemenea persoane needucate și pe de-a drept dificile, li se vor aduce replici de tipul: "Nu este problema ta…!", "Ești un tip needucat…!", "Invidiezi, probabil?".

Acestor îngrijitori de vârstnici, ce manifestă un astfel de comportament, li s-a adresat întrebarea: "De ce procedează în așa fel?". Ei au afirmat următoarele: "Dumnezeu interzice o astfel de relație!". Umătoarea întrebare-replică ar fi: "Dar lui Dumnezeu, îi place comportamentul tău?"; "Numai Dumnezeu ne poate judeca!"; "Noi avem dreptul să judecăm pe cineva? Atunci de ce îți permiți să-i insulți?"; "De ce nu-ți vezi de păcatele tale?".

O persoană dificilă își va permite să blameze și să fotografieze în stradă situația, în care o persoană cunoscută încalcă fidelitatea conjugală sau este în stare de ebrietate, plasând această informație în spațiul public!

În conștiința fiecărui om, aprecierile negative sistematice ce vin din partea altora, în timp devin autoevaluări negative. Un exemplu în acest sens sunt grimasele. În cazul în care o persoană se încruntă sau mereu are o exprimare tensionată a feței, peste un timp, mușchii faciali se obișnuiesc cu această stare. De aceea unii oameni arată mult mai în vârstă, decât vârsta lor reală. Înfățișarea tristă/posomorâtă a feței este rezultatul gândurilor negative despre sine: "Nu mă voi descurca ca îngrijitor!"; "Nu voi avea destulă răbdare cu vârstnicul"; "Nu voi face față!"; "Nu pot slăbi! Sunt grasă…"; "Nu voi găsi un alt loc de muncă!". Asemenea afirmații negative însoțesc permanent dialogul intern negativ, iar în timp, vor deveni o expectanță, care se autoîndeplinește, lasă o amprentă urâtă a percepției asupra persoanei de către alții.

Cu siguranță, în viața oricărei persoane există colegi de serviciu sau "prieteni", care își permit să afirme cuvinte "usturătoare" la adresa persoanelor din preajmă după care, observând că vorbele lor au un impact negativ asupra acestora, să-și justifice comportamentul afirmând că, de fapt, "Doar am glumit". Însă, este târziu: victima deja se simte umilită sau chiar proastă. Astfel reiese, că oamenii care inițial ofensează, iar apoi afirmă că doar au glumit, de fapt își demască singuri faptul că sunt persoane dificile. Afirmațiile de tipul "Am glumit" nu denotă veselie, dar mesaje ascunse precum "Sunt supărat";"Sunt neîncrezut" sau "Sunt doar enervat pe tine". Atunci când se comunică cu cineva pe banca din parc sau cu membrii familiei este important să se decodifice nu numai mesajul verbal care se transmite, dar și mesajul ascuns din spatele acestor cuvinte. În ele se ascund gândurile și intenția persoanelor care le pronunță. Astfel pentru unii, afirmațiile aspre reprezintă o modalitate de a-și îmbunătăți imaginea de sine prin umilirea altor persoane, pentru alții este cauza invidiei ce-o poartă în suflet, iar pentru alții este doar un mijloc de descărcare emoțională după o zi de muncă foarte dificilă. Deseori oamenii își permit replici usturătoare nu pentru că intenționează să aducă cuiva jigniri, dar din lipsa abilităților de comunicare constructivă sau din dorința de a părea isteți și veseli. În cazul în care aceste persoane întrec limita bunului simț și al comportamentului civilizat, este necesar de a opri acțiunile lor neplăcute, iar aceasta deja este o artă. Însă, în marea majoritate a cazurilor, îngrijitorii sunt stângaci în comunicare, fără de tact și mai puțin răzbunătoare și răutăcioase. Aproape întotdeauna sunt conduși de curiozitate. Atunci când se comunică cu astfel de persoane dificile, involuntar expresia feței devine tensionată, "fugirea" ochilor, încruntarea sprâncenelor. Persoanele dificile și diversele situații neplăcute pot fi observate în Israel, când persoana merge la un nou loc de muncă. Îngrijitorul, intenționând să se angajeze într-o oarecare familie, poate auzi din partea persoanelor terțe, precum că "În familia respectivă este dificil de muncit"; "Familia aceasta este problematică…";"Nu te angaja în această familie, pentru că nu te vei descurca…"; "Vei avea mari neplăceri din partea membrilor de familie…"; "În această familie s-au schimbat foarte des îngrijitorii", cu toate că va auzi și încurajări din partea unora. Îngrijitorul ar putea să încerce să activeze la locul său nou de muncă, pentru că familiile și vârstnicii sunt diferiți și îngrijitorii sunt diferiți, de aceea, cu siguranță că s-ar descurca, în pofida tuturor recomandărilor venite din partea "experților". Concluziile pripite sunt de prisos. Oricare vârstnic îngrijit cum se cuvine, în timp poate deveni cel mai bun prieten.

În cele ce urmează, este propus un exercițiu, recomandat de psihologul Lillian Glass. Exercițiul respectiv va ajuta la determinarea calităților de caracter, specifice persoanelor dificile.

Exercițiul: "Cine este antipaticul?" Răspundeți la următoarele întrebări:

– Cine dintre dvs are prieteni din perioada copilăriei?

1.1. Scrieți, în două colonițe, 10 persoane neprieteni (5 bărbați și 5 femei) din viața dvs, care v-au complicat viața o perioadă îndelungată de timp (se va atrage atenție asupra așa – zișilor "prieteni" care au rămas din copilărie până în prezent);

1.2. Gândiți-vă, din ce motiv aceste persoane vă sunt neplăcute și scrieți 3-4 calități negative în dreptul fiecărui nume.

2.1. Scrieți, în două colonițe 10 persoane prieteni (5 bărbați și 5 femei) din viața dvs, care v-au adus bucurii în viață, o perioadă îndelungată de timp (atrageți atenție la prietenii care au fost cu dvs din perioada de copilărie până în prezent);

2.2. Gândiți-vă, din ce motiv aceste persoane vă sunt plăcute și scrieți 3-4 calități pozitive în dreptul fiecărui nume;

3.0. Comparați descrierea calităților scrise din dreptul fiecărui prieten și neprieten. Atrageți atenție la calitățile lor negative/pozitive comune.

Persoanele dificile sunt interesate de detalii, însă multora din ei le lipsește tactul în comunicare și diplomația. Astfel, nu-i putem numi obraznici sau răutăcioși, ci dificili, deoarece nu acționează intenționat. Târziu conștientizează gafa pe care au făcut-o. Se întâmplă că persoanele jignite își accentuează excesiv de mult atenția asupra replicilor usturătoare adresate lor, încât se identifică cu acestea și le cred adevărate! Ajung să se revolte în sinea lor, autoacuzându-se: "Sunt o nenorocită… "; "Arăt prost…"; "Sunt grasă ca un purceluș…" ș.a., astfel, cu cât este mai mare descurajarea, revolta, autobiciuirea, cu atât mai mult aceste afirmații se întăresc în gândire.

Persoanele care se află departe de țară, prieteni, copii, apropiați, părinți, etc. experimentează setea de comunicare, stabilind astfel noi relații de prietenie. Bineînțeles că nu se pot crea relații apropiate cu toți interlocutorii, deseori aceștia fiind respingători. Cauzele acestor aversiuni sunt formele de comunicare ce se stabilesc între persoanele care comunică, aspectul fizic al acestora, intonația vocii, păstrarea sau nu a distanței fizice și altele. Unii vin cu afirmații măgulitoare, iar alții, dintre cele jignitoare. Pentru atingerea celor mai sensibile strune ale sufletului, nu se cer prea multe vorbe. Pentru aceasta este suficient să se înceapă o discuție cu careva expresii jignitoare, care enervează, sufocă, irită, întristează: "Ești superbă…"; "De ce….?"; "De ce nu căutați…?"; "Ar fi bine…. "; "Ce-ar fi dacă…? ";"De ce nu puteți…?"; "Nu sunt de acord…?"; "Nicicum…! "; "Nu-mi vine să cred…! "; "Nu este adevărat..! ". Asemenea afirmații pot determina izbucnirea disputelor, certurilor ș.a. Certurile între oameni sunt bine exemplificate și în Sfânta Scriptură la capitolul "Proverbele lui Solomon" 18:21. De altfel și în zilele noastre sutele de infracțiuni au fost săvârșite de persoanele care au fost supuse insultărilor verbale. Cuvintele jignitoare spuse în adresa cuiva, pot "costa" o viață de om și mai ales atunci când sunt spuse cu sarcasm. Este important să se rețină faptul că nimeni niciodată nu are dreptul să aducă insulte, umilințe, să ia înderâdere, să tachineze alte persoane!

În concluzie, dacă o persoană insultă pe cineva, atunci aceasta este obligată să-și asume consecințele. Cel mai des oamenii aduc insulte și umilințe atunci când se simt amenințați, în nesiguranță, când nu se simt confortabil în mediul lor.

Persoanele dificile își revarsă amarul lor din invidia pe care o simt față de alte persoane. "Dicționarul explicativ al limbii române" afirmă precum că invidia este un sentiment egoist de părere de rău, de necaz, de ciudă, provocat de succes sau de situație bună a altuia; pizmă. Victima poate cădea într-o stare sufletească de tristețe, descurajare, deprimare, având convingeri precum că viața este nedreaptă cu el sau își găsește un refugiu în abuzul de produse alimentare, alcool, droguri, relaxări dubioase. Deseori victima își descarcă emoțiile sale negative asupra altor persoane, de obicei apropiate, precum familia, copiii și prietenii.
În Israel invidia unei persoane dificile este foarte frecvent, ușor și cel mai mult observată la îngrijitorii moldoveni, în comparație cu îngrijitorii de alte naționalități: când persoana invidioasă află că un oarecare îngrijitor de vârstnici s-a angajat la muncă într-o familie "mai bună", primește un salariu decent, are mai mult timp liber pentru odihnă sau, pe lângă munca de îngrijitor, s-a manifestat prin diverse activități sociale (primind diverse diplome de organizare, mulțumire și participare din partea Ambasadei RM în Statul Israel), prin publicare de monografii și articole științifice. De aceea, sub nici un pretext nu se discută situațiile de succes și reușită cu "prietenii" și colegii, pentru că invidioșii, bineînțeles, nu se bucură de succesul altor persoane.

Discutând cu o cineva despre prietenii pe care îi are și pe care îi consideră buni, care este durata de timp a prieteniei lor și din ce cauză acum nu mai sunt împreună, răspunsul ar putea fi: "…destrămarea prieteniei este din cauza invidiei și a prostiei".

În țările UE, Rusia, RM o importanță deosebită o are vestimentația, felul cum este persoana îmbrăcată și cât este de frumoasă, îngrijită. În Israel, SUA nu se observă asemenea "fenomene culturale". Astfel, în Israel persoanele care mereu arată frumos și îngrijit, îmbrăcate cu gust (etiopii), sunt luate în derâdere și invidiate de către marea majoritate a îngrijitorilor moldoveni. Doar este bine cunoscut faptul că nu toate persoanele nutresc sentimente de admirație față de persoanele mai de succes ca ei, ceea ce determină emoții de ură și supărare în raport cu aceștia. Din spusele autorului: "Am fost martorul unei situații, când prietena mea A. din orașul Netanya și-a pus scopul să slăbească, ceea ce i-a reușit cu succes. Câte replici negative, din partea altor persoane, s-au răsfrânt asupra ei! Aceste cuvinte erau aduse din partea prietenilor invidioși, pentru ca A. să se descurajeze și să-și abandoneze intenția de a slăbi, însă ea nu s-a lăsat influențată".

Cu părere de rău, în lume există multe persoane care pretind că sunt prieteni buni și care afirmă că "doresc" binele, dar, de fapt, sunt niște pseudoprieteni! Este dureros când nu sunt depistați la timp! Odată cu emigrarea în Israel, la muncă sau pentru stabilirea cu traiul în țara de destinație, firesc este faptul că stabilirea unor noi relații interumane, însă nu este exclus să apară în noul cerc de prieteni și persoane invidioase, profitori, inamici etc. Scopul fiecăruia este să-și păstreze demnitatea, cumpătul și omenia. Mulți, după ce se îmbogățesc, devin avari și fuduli. Atât Statul Israel, cât și țările europene, au creat posibilități de angajare în câmpul muncii pentru cetățenii moldoveni, pentru ca aceștea să-și îmbunătățească situația materială. Îngrijitorii moldoveni, pe când încă activau în Republica Moldova și trăiau modest sau în sărăcie, în cercul lor se aflau alți prieteni. Însă, de când și-au îmbunătățt situația materială, a apărut un alt cerc de prieteni. Unele rude s-au dezis de ei, alții dimpotrivă, și-au amintit că aceștea există. De aici reiesă, că mulți prieteni apar sau reapar atunci când persoana devine mai înstărită. În viața fiecărui om, deci apar diverse persoane, însă nu este posibil să fii pe placul tuturor. Din cuvintele autorului: "Așa cum îmi zicea mama: nu toți suntem de nota 10, chiar dacă obții succese sau eșecuri, unii te vor iubi mereu, iar alții te vor urâ. Nu poți fi pe placul tuturor și nu te poți lupta cu aceasta". E foarte important ca fiecare persoană, în primul rând, să se placă sie însuși, apoi celorlalți. Pentru a evita apariția emoțiilor de ură și invidie față oameni, este necesară educarea copiilor prin propriul exemplu, reacționând calm la tachinările ce vin din partea altora, la aspectul/deficiența fizică ale unor persoane. În concluzie, dacă o persoană se iubește/nu se iubește pe sine și se acceptă/nu se acceptă pentru ceea ce este sau pentru cum arată, atunci vom fi acceptați/neacceptați și apreciați/neapreciați de alții.

Dacă în viață există oameni (prieteni, parteneri) care nu știu să acorde susținere și nu au o atitudine corespunzătoare situației dificile, nu stimează și la necesitate nu acordă atenție, atunci are sens încetarea oricăror relații cu asemenea persoane. În perioada activității de muncă în Israel, vor apărea persoane ce aparțin diverselor prototipuri. Aceste persoane, aflându-se într-un alt mediu decât baștina și familia, de fapt, au un comportament autentic și pronunțat de dificil. Atunci când se comunică cu alte persoane, în parc cu vârstnicul sau cu colegii, comunicarea și relaționarea acestora trebuie să fie atentă, deoarece nu se cunoaște cine sunt persoanele respective.

În literatura de specialitate, psihologul englez Lillian Glass, oferă în jur de 30 de prototipuri de persoane dificile. Toate prototipurile care sunt descrise în continuare, cu siguranță pot fi recunoscute în viața cotidiană. Unele dintre persoanele dificile pot fi vecinii, colegii de muncă, prietenii, posibil poate fi recunoscut partenerul, colegul de serviciu sau chiar propria persoană!

Psihologii americani, Brian Salter și Naomi Langford-Wood afirmă:"Interacțiunea cu persoanele dificile poate fi foarte demoralizatoare. Ea îți poate tulbura starea emoțională și te poate împiedica să-ți atingi țelurile.

Când vorbim despre interacțiunea cu oameni dificili ne referim, de fapt, la interаcțiunea cu compоrtamente dificile. Învățând să înțelegem ce anume determină o anumită persoană să se comporte și să discute într-un mod dezagreabil, ne vom situa pe o poziție favorabilă nu doar pentru a prelua controlul asupra situației, ci și pentru a ajuta persoana în cauză să rezolve conflictele care au făcut-o, în primul rând, să fie "dificilă".

Dar ciudățenia e că modul natural în care mulți dintre noi reacționăm atunci când întâlnim o persoană dificilă va face, adesea, și mai dificil comportamentul acelei persoane.

Întreabă-te sincer, dacă ai reacționat vreodată, în dialogul cu o altă persoană: 1) răspunzându-i agresiv; 2) devenind agresiv, în loc să rezolvi chestiunea problematică; 3) ignorând sensul spuselor acesteia din pricină că erai furios pe felul în care ai vorbit; 4) devenind confuz și înspăimântat; 5) simțindu-te incapabil să mai spui ceva din cauza furiei; 6) devenind incapabil să te mai gândești la altceva în acel moment. E foarte probabil ca fiecare dintre noi să fi experimentat aceste reacții în numeroase rânduri. Mulți dintre noi reacționează într-un mod care agravează problema, din simplul motiv că reacționează înainte de a gândi. Dar, dacă ne controlăm nervii și încercăm să vedem lucrurile din perspectiva interlocutorului, stăpânindu-ne sentimentele imediate și încercând să acționăm calm și complet rațional, putem avea o mulțime de avantaje: 1) ne vom simți mult mai stăpâni pe noi și pe destinul nostru, ca și pe situație, în ansamblul ei; 2) temperându-ne reacțiile emoționale, vom reuși mult mai bine să gândim clar și obiectiv; 3) ne vom simți mult mai puțin stânjeniți de frustrare sau de furie; 4) ne vom simți mai bine în pielea noastră, pentru că nu i-am răspuns interlocutorului agresiv cu aceeași monedă".

Acum este mai clar, de ce apar senzații de disconfort, aflându-se în preajma altor persoane. În continuare sunt prezentate, atât descrierea celor 30 de prototipuri de persoane dificile, precum și exemple de replici de confruntare cu asemenea persoane, protecția imaginii de sine, gestionarea conflictelor, clarificarea situației create, diminuarea influenței din partea persoanelor dificile.

Călcătorul în noroi. Acest prototip are o imagine de sine foarte scăzută, de aceea va găsi multe neajunsuri și defecte în oricare din persoanele din anturajul lor. Au sentimente de euforie atunci, când îi umilesc și îi rănesc pe alții. Se observă ușor, într-un cerc de persoane, călcătorul în noroi va spune: "I-a privește la ea, cât e grasă!"; "I-a uite-te cât mănâncă!"; "Vai, ce incult!". Deseori fac complimente de dubioase, precum: "Dvs vă veți îmbolnăvi, dacă veți continua să slăbiți". "Uite-te cum mănâncă el, ca un porc…!"; "Uite-te, se pupă doi…!"; "Ia-n uite-te, doi negri!"; "Vai, ce-i de beată aceasta!"; "Uite-te ce fund are această chelneriță!"; "Ce silicoane mari are ea, de parcă ar sări din sutien! " ș.a Această rochie nu te face să arăți grasă". De fapt el afirmă că rochia respectivă determină ca persoana într-adevăr să arate ponderală. – se va utiliza Tehnica întrebărilor calme (Este necesar de a se păstra calmul, evitând replicile arogante. Această metodă se aseamănă cu un mic examen, scopul căruia este de a cunoaște ce anume îl irită pe călcătorul în noroi. Menținând un ton calm, veți observa cum se va schimba comportamentul său dificil: "Care este motivul pentru care îmi spui asemenea cuvinte?"; "De ce îmi spui aceasta pe un ton atât de agresiv?". Prin asemenea întrebări calme, călcătorul în noroi, va fi nevoit să explice comportamentul său dificil, astfel, conștientizându-l și învățând, totodată, modalități de relaționare și comunicare constructive). Se va utiliza și Tehnica iubirii și a bunătății.

Vorbărețul. Acesta poate fi ușor identificat prin faptul că își exprimă liber și ușor gândurile sale primei persoane disponibile să-l asculte. Acești oameni vorbesc despre tot și despre toate, uneori pot vorbi singuri cu sine. Ei suferă de limbuție și sunt foarte egoiști pentru a recunoaște și dreptul cuiva de a se exprima. Au capacitatea de a determina interlocutorul să asculte tot ce povestesc, chiar dacă aceștia nu sunt interesați de discursul vorbărețului. Se va utiliza Tehnica de relaxare (această tehnică ne ajută să ne păstrăm calmul). Alte tehnici binevenite ar fi: Tehnica fanteziei substituite, Tehnica protestului deschis (cel mai bine se va utiliza fără martori) sau Tehnica iubirii și a bunătății. (de ex., poți să-i vorbești cu un ton blând și gentil, astfel vorbărețul va înțelege că, cu toate că este iubit de ceilalți, totuși, deranjează prin faptul că vorbește excesiv de mult. Este important să fii atent la expresiile feței și a posturii corporale ale celorlalți, pentru a înțelege cât de cointeresat este vorbărețul față de discuția pe care o aveți. Prima reacție a vorbărețului la această tehnică este starea de șoc și dezvoltarea unui comportament de apărare. Va fi necesar să fii mai deschis spre colaborare și să-i exemplifici propriile sale afirmații inutile. Oferiți-i siguranța că oricum îl iubiți și-l înțelegeți. Explicații vorbărețului că sunt unele gesturi și expresii faciale ale interlocutorului său, care demonstrează că acestuia nu îi este interesant ceea ce vorbărețul povestește, de ex. ridicatul sprâncenilor, atingerea omoplatului cu mâna, se va uita în în altă direcție, va realiza o multitudine de mișcări inutile. Neglijarea se va percepe prin privire arogantă – ochii abea deschiși în momentul salutului).

Autodistructivul. Este identificat ușor prin ura față de sine, fiind gata de autodistrugere. Mereu își accentuează defectele și neajunsurile lor, se autoacuză la nesfârșit: "De ce nu-mi merge?"; "Sunt chiar cel mai rău dintre toți?"; "Vai, ce prostie am făcut!"; "Sunt cel mai nenorocos!"; "Chiar sunt cel mai rău din toți?". Autodistructivul nu admite complimente din partea altor persoane și respinge cuvintele de laudă adresate lor. Se consideră incapabili sau vrednici de ceva bun și faptul că nu merită să primească satisfacție de la viață. Imaginea lor de sine este joasă până la limita inferioară. La fiecare eșec, acești oameni se autocondamnă și se autonimicește. Se va utiliza Tehnica iubirii și a bunătății (Este necesar de a vorbi cât mai domol cu autodistructivul. Ei sunt însetați de dragoste și atenție). Uneori, i se vor impune condiții severe, prin aplicarea Tehnicii protestului deschis ("Voi face aceea…, dacă tu …!"; "Îți voi permite să…, dacă…!"). Se poate utiliza Tehnica cedării (autodistructivul niciodată nu va putea fi ajutat, atâta timp cât el singur nu-și dorește cu adevărat o schimbare).
Evitantul neplăcerilor. Este un tip fricos, ușor se sperie și este mereu tensionat. Evită, cât se poate de mult, neplăcerile și situațiile conflictuale. Nu este capabil să înfrunte dificultățile și să găsească soluții. Evită orice situație stresantă. Ei nu conștientizează cât le este dificil celorlalți în relația cu evitantul neplăcerilor, deoarece el nu este capabil să lucreze în echipă, fiind că acesta nicidecum nu se responsabilizează pentru lucru de echipă. Pentru a comunica cu un asemenea tip, este necesar mai întâi să fie "prins" și de dorit, înainte ca el să plece. Acestui prototip i se potrivește Tehnica protestului deschis. Este necesar să-i spuneți ce părere aveți despre obișnuința lui de a evita și de a se retrage/de a fugi de dificultăți, că ați obosit mereu să alergați din urma acestuia și faptul că el însuși trebuie să soluționeze problemele cu care se confruntă, nu să le evite. Evitantul neplăcerilor nu are tendințe de a intra în conflict, de aceea, când dvs îi aduceți nemulțumiri, el deseori ascultă și acționează. Rețineți, dacă persoana vă evită, aceasta semnifică că nu are interes față de dvs. Vulcanul pasiv-agresiv. Acest prototip va ascunde morțiș că ceva i s-a întâmplat, că a fost jignit de alte persoane: el observă sau i se pare că cineva l-a privit oarecum urât sau i-a spus cuvinte jignitoare, sau că nu s-au salutat cu el așa cum și-ar fi dorit. Când se simte ofensat, se preface că nu a observat nimic, cu toate că în interiorul său se ascunde multă furie, încât devine periculos. Fiind implicat în situații de conflict, ulterior se vor auzi diverse afirmații despre vulcanul pasiv-agresiv:"Cine ar putea crede că el să fi fost în stare de așa ceva?"; "El este o persoană calmă în comunicare, cum a putut fi atât de agresiv?". Acesta nu uită nimic din ceea ce s-a întâmplat și repede se mobilizează pentru atac, în cazul în care este foarte frustrat și nerăbdător. Vulcanul pasiv-agresiv este cel mai periculos dintre toate prototipurile persoanelor dificile. Se va utiliza Tehnica întrebărilor calme (Trebuie să inițiezi adresarea întrebărilor, deoarece acest tip de persoane pasiv-agresive nu vor avea curajul să se destăinuie. Este necesar să păstrezi calmul și periodic să obții un feedback de clarificare, care necesită răspunsuri mult mai profunde, decât răspunsuri simple cu "Da" sau "Nu". În așa fel, îl determini să comunice cu tine, ceea ce te va ajuta să-l cunoști și să-i înțelegi gândurile și sentimentele sale. Ai putea deveni martorul unor explozii de emoții din partea vulcanului pasiv-agresiv. Pentru a evita asemenea explozii, îi poți adresa întrebările:"Ai obosit azi…?"; "Ce părere ai despre prietenul tău…?"; "Cum te împaci cu familia vârstnicului de care îngrijești?".

Bâtfitorul. Adoră să răspândească istorii pe care deseori le exagerează, iar uneori chiar și le crează. Astfel de prototip se întâlnește deseori în oricare mediu social, din care cauză au loc diverse certuri și neînțelegeri. Viața acestui prototip, de obicei, este incoloră și puțin interesantă, de aceea simt necesitatea să fie observați, pentru a se simți importanți. Ei consideră că, aducând în discuție o informație picantă, își îmbunătățesc imaginea lor de sine în ochii interlocutorului. Practic, viața lor personală este ținută în secret. Bârfitorii stabilesc relații de prietenie prin măgulire și ipocrizie. Cuceresc persoanele de care au nevoie, pentru a obține informațiile amănunțite necesare lui. Scopul bârfitorului este de a nu divulga informații din viața lor personală, pentru ca ulterior să nu fie povestită altora de către interlocutorul său. În cazul în care, în anturajul unei persoane apare un astfel de tip, care se interesează mult de viața personală a acestuia, atunci interlocutorul să-și pună întrebarea "De ce se interesează de viața mea?". Bârfitorul, inițial, va începe o relație de prietenie prin împărtășirea unor amănunte intime din viața prietenilor săi. Apare iluzia că bârfitorul relatează asemenea secrete doar noului său amic, pare atât de deschis spre prietenie, relații serioase și asemenea secrete doar cu acesta și mai mult cu nimeni altcineva! În scurt timp, cu siguranță va afirma noului său amic, precum că acesta este prietenul său cel mai apropiat! Mulți se lasă prinși în capcana bârfitorului și devin predispuși spre o comunicare deschisă cu acesta, povestindu-i despre cine sunt ei, de unde provin, cum au ajuns să activeze în Israel, povestesc despre vârstnicul de care îngrijesc, planurile lor de viitor, prin ce eșecuri și bucurii au trecut, diverse probleme familiale, frământări sufletești, poveștile lor de viață etc. Ulterior, bârfitorul, culegând asemenea informații, le completează cu informații compuse de el, după care le povestește altora. Astfel conchidem faptul, că cel care povestește pasionat despre persoanele terțe, în consecință va povesti acestora și despre alții. Deci, după cum se vede, în bârfitor nu poți avea încredere. Se va utiliza Tehnica protestului deschis. (Acest prototip este foarte periculos și vă poate transforma viața într-un coșmar. Poate fi împiedicat prin răsplătirea cu aceeași monedă. Trebuie să-i explici bârfitorului, că comportamentul său de a-i ponegri și de a-i defaima pe alții, este unul nepotrivit, lipsit de educație și omenie. Pentru a-l pacifica, utilizează următoarele replici: "Eu nu-ți voi asculta poveștile tale!"; "Nu cred în nici un cuvânt spus de tine…"; "Nu mă interesează…" sau poți utiliza și unele expresii umoristice: "Știi cum se proceda în antichitate cu astfel de persoane? Li se îmbrăca pe cap un coif de fier și-l încuiau cu lăcată. Știi, îți va merge un astfel de coif; Primul detector de minciuni a existat în Evul Mediu și anume în Italia era o mască de marmură a Zeului Oceanelor – Triton. Ea se află în biserica Santa Maria Casmedin din Roma. Acest recozit este cunoscut cu numele "gura adevărului". Ți s-ar potrivi și ție o astfel de mască. Vei fi adus în această biserică, plasat cu fața spre masca acestui zeu, o să bagi mâna în "gura adevărului" a măștii și o să rămâi fără o mână, pentru că o s-o ți se taie". Un alt exemplu:"În Evul Mediu, în religia creștină (catolicismul) era confecționată o botniță de fier pentru femeile care nu-și puteau ține limba după dinți, numită "botniță pentru mincinoși". Aș vrea să te văd îmbrăcat pe cap cu această mască și ulterior purtat prin stradă de frânghia legată de gâtul tău, bârfitorule! În Evul Mediu, aceștia mai erau și scuipați de lumea din stradă!". Bârfitorul este foarte neîncrezut în sine și suferă mult din cauza imaginii de sine joase, astfel încât el mereu răscolește în "albiturile străine" pentru ca să se simtă important. Încercați, ca în meseria dvs de îngrijitor de vârstnici la domiciliu să nu existe astfel de persoane, deoarece ei vor fi în stare să vă distrugă cariera și reputația la locul de muncă: "Bârfele sunt scornite de cei care urăsc, împrăștiate de idioți și crezute de proști!").

Luptătorul fatal. Este o persoană care îi înfruntă pe alții cu dispreț și în mod provocator, căutând diverse motive de ceartă. Zilnic trăiesc în așteptarea de a se certa sau chiar a se bate cu oricine. Sunt mereu precauți și gata pentru înfruntare. Le place să contrazică ideile altora, chiar dacă se întâmplă să fie de aceeași părere. Mereu găsesc contraargumente, critici la adresa altora. Sunt nepoliticoși cu persoanele din contextul lor social, nu le place să se supună. Se va utiliza Tehnica cedării. (Acest prototip are nevoie de sensibilitate, dragoste și grijă: "Pa…"; "Vai, ce mai vorbă!", "La revedere"; "O seară bună în continuare!"; "Salut și cele bune…". Dacă în discuția cu luptătorul fatal, nu ajută nici o tehnică, atunci nu rămâne decât să cedezi).

Victima neinteresantă. Sunt cei care trăiesc o stare sufletească de tristețe, doar de la un singur gând că s-au născut. Le place să fie ascultați și compătimiți, însă nu acceptă recomandările nimănui. În situație de eșec, îi vor acuza pe cei din preajmă, vor învinui timpul de afară, copilăria lor, viața lor personală atât de dificilă și nicidecum nu se vor autocondamna. Au tendința de izolare în casă, considerând că nimeni nu dorește să comunice cu ei. Se va utiliza Tehnica de relaxare (acești oameni sunt pur și simplu "veșnic înăcriți și posaci", ceea ce poate fi foarte molipsitor pentru alții. Recomandarea noastră este de a te retrage imediat din discuția cu ei, pentru că acestora puțin le pasă de recomandările pe care le primesc pentru a depăși starea de tristețe).

Fățarnicul janus. Zâmbește îngăduitor și prin toată ființa sa, spune că dorește să devină prietenul cel mai bun al interlocutorului său, iar în același timp aruncă "capcane" pe la spatele acestuia, aflându-se în tensionare permanentă. Sunt aidoma unor hameleoni, deoarece mereu își schimbă comportamentul, în dependență de așteptările pe care le au interlocutorii săi de la acest fățarnic. Acești intriganți, își caută partea lor de câștig în relația cu oamenii. Este nevoie de prudență în comunicarea cu fățarnicul, deoarece pe buzele lui este miere, însă inima îi este plină de amărăciune. Din relatările autorului: "Din Republica Moldova, două doamne au plecat la muncă peste hotare în Israel. S-a întâmplat să locuiască în același oraș, pe aceeași stradă, devenind vecine. Una dintre ele muncea într-o familie foarte bună, iar cealaltă într-o familie problematică și cu venituri medii. Doamnele s-au împrietenit. Timpul liber îl petreceau împreună, la fel împreună făceau cumpărături. Ambele se prezentau pretutindeni, fiind de nedespărțit. După o perioadă scurtă de timp, decedează vârstnicul aceleia care a nimerit în familia problematică și cu venituri medii. Familia prietenei i-a permis acesteia să trăiască în casa lor, până când își va găsi un loc de muncă în altă parte. Între timp, ea s-a prezentat bine familiei respective, arătându-și calitățile pozitive, bineînțeles că pe la spatele prietenei sale. Astfel, familia i-a permis să rămână la muncă în casa respectivă, iar pe prietena sa (care a lucrat aici până în prezent și care a ajutat-o când i-a fost mai greu) au alungat-o din casă, pentru a-și căuta un loc de muncă în altă parte. În Israel deseori se întâmplă astfel de situații neplăcute, când îngrijitorii preiau prin vicleșug locul de muncă de la prietenii lor. Sânt cazuri de furt din lucrurile familiei sau a prietenei respective, care i-au adăpostit și i-au ajutat la nevoie. De asemenea se cunosc situații când, așa-zis-a prietenă ajutată la nevoie, bârfește sau chiar filmează situații jenante și personale ale acesteea, postând informația pe rețele de socializare. Asemenea lucruri se întâmplă și în situația când un îngrijitor este adus la schimb (în ziua de odihnă sau în perioada de concediu, nu numai atunci când acesta rămâne fără loc de muncă și îl aduci în casa și familia unde activezi, pentru ca să nu rămână în stradă). Astfel, ajutându-ți prietenul fățarnic și profitor, peste o perioadă scurtă de timp, poți rămâne fără loc de muncă, cu vârstnicul rău îngrijit și îmbolnăvit sau decedat, casa plină de murdărie și fără lucruri personale". Se va utiliza Tehnica protestului deschis (cunoscându-i nelegiuirile sale, i le protestezi și îi afirmi că astfel de comportamente sunt nepermise în raport cu orice persoană! Acestui tip, niciodată, nu i se va oferi frâu liber în acțiunile sale, deoarece nu este de încredere. Dacă l-ai prins în flagrant, recurge la Tehnica scandalului și eliberează-ți furia (însă niciodată nu recurge la forța fizică!), prin replica: "Dacă urăști un om, înseamnă că acesta deja te-a învins!" – Confucius. Fățarnicul nu uită supărările și sunt răzbunători. În cele din urmă este necesar să cedezi și să nu mai relaționezi niciodată cu asemenea tipe. Să nu ai încredere în persoane cu astfel de trăsături de personalitate).

Slab indecisul. Acest prototip nu are putere de voință și nici duritatea spiritului său. Sunt aidoma unei pânze de corabie, care se întoarce după cum bate vântul, ne fiind în stare să ia decizii și hotărâri. Se va utiliza Tehnica iubirii și a bunătății și Tehnica întrebărilor calme. (El nu este încrezut în forțele proprii și este gentil. Trebuie să fii foarte atent cu el. În cazul în care aceste metode nu sunt efective, este necesar să cedezi și să-l lași în singurătatea sa arogantă).

Consumatorul. De obicei, sunt "prieteni" profitori, fiind singuratici. Au nevoie de prieteni, numai dacă pot obține un profit din prietenia respectivă, însă ulterior, după ce au primit ceea ce și-au dorit, își abandonează prietenul ca pe un pahar din hârtie. Se va utiliza Tehnica protestului deschis. (Această tehnică îl ajută să înțeleagă că te simți folosit, supărat și permite crearea unui dialog pentru recuperarea relațiilor deteriorate).

Parvenitul dușmănos-tiran. Deviza acestui prototip este "Sau eu, sau nimeni – nu are dreptate!". Sunt interesați de tot ce se întâmplă în jurul lor și se simt fericiți doar dacă sunt în centrul atenției. Ei sunt vampiri energetici, iar oamenii se simt tensionați în preajma acestuia. Se va utiliza Tehnica oglinzii (Prin această tehnică, parvenitului dușmănos-tiran i se ilustrează direct în față propriul său model de comportament urât și compromitățor. În așa fel vor înceta capriciilor sale obraznice. Asemenea persoane dificile deseori se întâlnesc în familia vârstnicului, unde persoanele sunt angajate în calitate de îngrijitori. În relaționarea cu tipul respectiv, utilizând propriul său model de comportament, acesta se va simți nedumerit și va avea repulsie față de asemenea comportament, odată pentru totdeauna). O altă tehnică ce poate fi utilizată, este Tehnica scandalului (Nu-i permite să te intimideze cu stranietățile sale și să se bucurile de umilințele aduse ție. Acționează curajos și rece. Astfel el va începe să te stimeze). Este benefică și utilizarea Tehnicii umorului. (Prin această tehnică vei învăța să-l eviți și să-l ții cât mai departe: "Cine v-a trimis să-mi stricați dispoziția sau să vă certați cu mine?"; "Cred că simțiți o euforie, atunci când strigați la mine?" Alte replici: "Când cineva îți zice că esti grasă, tu zi-i că e urât. Eu pot slăbi, dar tu nu poți face nimic!"; "Nu zic că ești scundă, însă când plouă ești ultima care află!"; "E urât afară! Dute și tu! De ce? Te potrivești bine cu peisajul de afară!"; "Îmbracă-te frumos, pentru că în seara asta, te scot difinitiv din viața mea!"; "Este inutil să porți ceas, dacă întârzierea ta este mentală!").

Joker-ul. Acest prototip nu știe să vorbească serios, mereu fiind pus pe glume. Exemplu de discuție cu jokerul:"Bună, ești căsătorită? Eu, căsătorită? Nu! Acestea sunt zvonuri lansate aiurea de soțul meu!". În cazul în care o persoană nu râde la glumele lui, îi trezește o reacție de nedumerire: "Nu ai simțul umorului?". Însă "umorul" său este o armă al dușmăniei sale ascunse. Din cuvintele Lillianei Glass: "Dacă te vei întâlni cu el la o petrecere, iar tu vei avea în mână un pahar de coniac, Jokerul, îți poate spune: "…mai bea încă un pahar de coniac, este gratuit…". Astfel îți va da de înțeles că ești consumator de băuturi alcoolice și clar că n-o să refuzi încă un pahar-două de coniac. În cazul în care te superi pentru asemenea afirmații, joker-ul îți va răspunde: "Tu nu înțelegi gluma? Eu doar am glumit!". Jokerii sunt fricoși pentru a vorbi direct, ceea ce simt pentru o persoană. De fiecare dată când cineva dorește să vorbească despre lucruri serioase, acesta se va amuza și va râde, așa că temele serioase nu sunt pe înțelesul său. El niciodată nu va vorbi deschis și serios despre problemele și necazurile sale, din contra, se va distra asupra lor. Jokerul este neîncrezut în forțele proprii și se deosebește prin imagine de sine joasă. El consideră că prin comportamentul său de clovn, vor cuceri prietenii și relații interumane, vorba aceea, "Prostuții sunt adorați, dar nimeni nu le vor împrumuta lor bani". Se va utiliza Tehnica protestului deschis (această tehnică le sugerează că considerul joker-ul se consideră pe sine însuși o persoană ageră, însă nu îi permiți să fii obiectul glumelor sarcastice și ale povestioarelor sale ironice. Este necesar să-ți menții un ton sever, pentru a-l determina să tacă, deoarece el nu înțelege atunci când i se spune cu binișorul. Imediat cum își începe discuția prin prisma "umorului" său necruțător, este necesar să-i explici că, de fapt, tu îi înțelegeți glumele, însă acum nu găsești nimic amuzant în ceea ce povestește el. Nu regreta când îi aduci replici, mai ales că nici el nu s-a gândit la emoțiile tale atunci când s-a amuzat pe seama ta. I s-ar potrivi replica spusă din partea persoanei ofensate: "Râsul este cel mai bun medicament, dar dacă râzi fără motiv, clar că mai ai nevoie și de alte medicamente!"; "Păcat că mulți își folosesc capul doar pentru a consuma șampon!"; "Unde ți-ai făcut, dragă, sprâncenele, că vreau să-mi lipesc și eu șlapii?"). Mai poate fi utilizată și Tehnica scandalului.

Neglijentul. Acest prototip este foarte dificil de a fi înțeles, deoarece el singur nu înțelege nimic despre sine, nici despre alții. Deseori, oferă o strângere a mâinii cam "leșinată", gesticulația și intonația vocii sunt sărace. Ei nu cunosc cum ar trebui să se comporte corect în societate. Sunt ființe infantile, asemănător copiilor mici cărora nu le pasă de sentimentele altor persoane. Neglijentul este persoana care se apropie de cineva pentru a spune o replică delirantă, după care se retrage, lăsându-i un gust de incertitudine. Va apărea întrebarea "Ce a fost asta?". Este binevenită Tehnica de relaxare, Tehnica scandalului și Tehnica protestului deschis. Deseori, acest prototip se exprimă necenzurat și buruienos, de aceea se poate utiliza și Tehnica oglinzii (Poți să auzi de la el astfel de replici: "Doamnă, arătați grasă precum o tanti vacă!", de aici se subînțelege că persoana este asemănată la exterior cu o vacă. Replica interlocutoarei insultate ar fi: "Da, poate că arăt ca o tanti vacă, dar este ușor și posibil să slăbesc. Dar tu? Ești un nesimțit și așa vei rămâne!"

Nebunul. Stabilirea unor relații cu astfel de persoane este foarte periculoasă, deoarece sunt dezechilibrați emoțional, posibil suferă de schizofrenie, Alzgheimer, demență sau de un psihoz depresiv-maniacal, locuind într-o lume imaginară. Își pot pune atât viața lor în pericol, cât și a celor din jur, din cauza consumului de substanțe psiho-active (alcool, droguri, diverse medicamente), de aceea au o înfățișare atât de stranie. Astfel, se pot transforma în persoane violente și periculoase, își pot schimba brusc comportamentul. Vorbesc repede și deseori trec de la o temă de discuție la alta. Se potrivesc Tehnica de relaxare și Tehnica întrebărilor calme (Cu cât îți menții calmul, cu atât mai puțin îi vei provoca un comportament distructiv. Uneori, este atât de dificil și bolnav, încât se întâmplă, că nici medicul, nu-l poate ajuta. Niciodată nu încerca să-ți asumi angajamentul pentru a-l proteja și calma, încearcă să găsești o cale legală de soluționare).
Răufăcătorul. Astfel de oameni se impun în viața altor persoane prin măgulire, cu scopul de a le crea situații dificile, dezordine, confuzii și infern. Exemplificări din viața autorului: "Fiecare dintre noi avem câte un vecin care mereu sună la poliție și te denunță, făcând mărturii false împotriva noastră, complicându-ne viața. Răufăcătorul mereu săvârșește fapte urâte persoanelor antipatice lui, creând probleme acestuia. Se implică în discuții și conflicte, susținând poziția adversarului nostru. Își bagă nasul profund în probleme altora și sunt invidioși pe cei care au o viață activă, interesantă și intensă. Acestui prototip i se va da de înțeles în mod clar și direct, precum că faptele sale urâte în nici un caz nu sunt apreciate, iar el arată caraghios. Cu astfel de persoane dificile, nu se merită să fii amabil și prietenos. Ei sunt foarte periculoși, de aceea, după "ce-l vei pune pe jar", imediat părăsește-l, deoarece acesta se poate răzbuna. Nu-i permite să intre în viața ta").

Avarul. Este persoana dificilă ce consideră că merită doar tot ce este mai ieftin sau tot ce se oferă pe gratis, pentru a economisi din plin. Nu sunt în stare să-și procure un lucru de calitate, nu pentru că nu ar avea posibilitate, dar din motive de zgârcenie pentru sine, din cauza stimei de sine scăzute. Sunt zgârciți nu numai ce ține de partea financiară, dar și la complimente, exprimarea dragostei și pasiunii. Toată comunicarea lor se rezumă la prețuri, bani, cumpărături, negocieri cu vânzătorii, cât au câștigat și au pierdut. Sunt foarte meschini și zgârciți. Pentru asemenea tip se potrivește Tehnica întrebărilor calme. (Prin această tehnică el va înțelege cât de caraghioasă este zgârcenia sa, iar răspunsurile vor revărsa lumină asupra fricilor sale ascunse, ceea ce te va determina să fii mai empatic și mai răbdător față de acesta. Aici se recomandă și Tehnica protestului deschis. Este important să fii foarte onest și deschis cu asemenea tip, fără să ții supărarea asupra acestuia. În cazul în care el conștientizează comportamentul său, va deveni mai frexibil. Condițiile necesare de relaționare cu acesta sunt empatia și înțelegerea, de aceea comunicând cu el, este necesar să-ți menții un ton prietenos și calm).

Fanaticul. Acestuia i se pare că totul este altfel, decât ar trebui să fie. Este absolut devotat convingerilor sale și este gata să blameze pe fiecare persoană, care nu împărtășește opiniile sale. Dacă persoana respectivă, având o altă opinie, mai încearcă să-i și reproșeze fanaticului, acesta îl va învinui de prostie și trădare! Fanaticul este convins că cunoaște răspunsurile la toate întrebările și se consideră liderul în comunicare. În cazul în care s-a fixat pe o idee, el nu se va dezice de aceasta pentru nimic în lume. Totuși, când comportamentul său depășește orice limită și el începe să manipuleze cu alte persoane, este necesar de a se opune cu ajutorul Tehnicii protestului deschis și a unui ton ferm de comunicare. În cazul în care această tehnică este ineficientă, se recomandă Tehnica scandalului).

Lingușitorul poate fi nu numai o persoană din cercul de prieteni al îngrijitorului, dar se referă și la reprezentanții unei firme de angajare în câmpul muncii, un membru de familie a unui vârstnic bolnav de cancer. Acest prototip este drăguț, bine educat, amabil, elegant, încearcă să câștige afecțiunea și binevoința altor persoane (socrii, colegi, părinți, prieteni etc), pentru un avantaj moral sau material. Este un manipulator tipic, punându-se bine cu cineva prin atitudini și vorbe măgulitoare la adresa acestuia, aducând laude exagerate și ipocrite, căutând câștig și îngăduință. El fascinează cu discursuri pompoase și se comportă cu potențiala victimă astfel, de parcă sunt prieteni până la moarte, fiind gata să facă totul pentru acesta. Mereu se observă că este slugarnic și cu câtă străduință îi măgulește pe alții, pentru a obține foloase. Pentru ai frâna râvna acestuia de a se linguși, se recomandă Tehnica umorului, de ex: "Hai-hai, continuă!"; "Chiar sunt așa precum vorbești?"; "Chiar este atât de bună familia vârstnicului despre care-mi vorbești?"; "Înțeleg ce spuneți, cred că doriți să obțineți ceva de la mine!". Această combinație de umor și protest deschis, poate determina o explozie de negare, după care ar fi util să aduci și alte replici vesele, precum: "Dacă dvs nu încetați să-mi vorbiți cu o voce atât de dulce, eu mă voi îmbolnăvi de diabet"; "Mi se va ridică zahărul în sânge de la cuvintele dvs atât de dulci!"; "De ce îmi torni asupra mea acest sirop dulce, pentru a vedea cum mă înnăbușă albinele?"; "Amice, încă nu ai obosit să mă măgulești?". Demonstrează-i astfel, că îi înțelegi intențiile sale de lingușitor în raport cu tine. Ulterior, poți să utilizezi Tehnica oglinzii. De obicei, aceștea înțeleg aluziile și încetează "să mai toarne balsam".

Despotul smugat. Se consideră perfect în totul și niciodată nu poate da greș în ceva. De fapt, este un narcisist prostesc și consideră că toți trebuie să trăiască după legile lui. El îi privește cu aroganță pe toți cei care nu corespund perfecțiunii sale: fumătorii, consumătorii de alcool, certăreții, cei ce au o viață imorală sau care sunt îmbrăcați fără gust. Are aparența unui "înger" pe pământ, foarte pretențios, rareori iubind pe cineva și puțin fiind impresionați de ceva. Puțini sunt oamenii care îi corespund cerințelor sale. Comunicarea și traiul sunt dificile cu asemenea personaje dificile. Despotul smugat nu își recunoaște greșelile, precum și faptul că a fost nevoit să fie fățarnic, contrazicându-se pe sine. Se recomandă Tehnica întrebărilor calme, pentru al face să conștientize cât este de plictisitor și neplăcut pentru tine. Din relatările personale ale autorului:"La o emisiune televizată din Israel se discuta despre viața și dificultățile îngrijitorilor de vârstnici la domiciliul lor. Un spectator de origine israelită le-a trasmis tuturor un mesaj în direct precum că îngrijitorii străini sunt foarte obraznici, alcoolici, au un comportament ușuratic și faptul că ar trebui alungați din Israel. Prezentatorul acestei emisiuni auzind mesajul subiectiv al acestui spectator, i-a adresat întrebările: "Dvs aveți părinți în vârstă? "; "Cine ar trebui, după părerea dvs, să îngrijească de părinții dvs? "; "Cine va dat dreptul să ofensați îngrijitorii străini? Ei sunt diferiți, precum degetele mîinii!". Atunci când ești atacat de asemenea persoane, trebuie să-i reflecți lovitura sa prin Tehnica oglinzii și Tehnica scandalului".
Snobul excelent. Se comportă astfel de parcă este superior tuturor. El face chiar și tot imposibilul pentru a stabili relații de prietenie cu persoane ce fac parte din "frișca societății", persoane influente cu scopul de a obține "un loc mai cald sub soare", adică un post mai bun, pentru a-și ridica imaginea de sine în proprii săi ochi. În cazul în care, snobul excelent nu are nevoie de cineva, el va ignora persoana respectivă, fără să considere necesar măcar să se salute cu ea. Sunt aroganți și vor comunica cu persoane din aceeași categorie. De ex, un cumpărător lipsit de capacitatea de a-și alege vestimentația (deși disponibil financiar), va fi privit cu aroganță de către vânzătorii snobi. Aici se potrivește Tehnica întrebărilor calme. Trebuie să-i adresezi cât mai multe întrebări, pentru ca snobul să înțeleagă toată absurditatea replicilor sale față de alții; "Cine ți-a spus că este o familie foarte bună?"; "De ce nu ai fi negociat cu o astfel de persoană/familie/vârstnic?". Se poate propune și o altă tehnică: Tehnica protestului deschis, spre uimirea sa "mută". Este foarte plăcut atunci când îi expui tot ce gândești despre el, snobul fiind șocat de replicile care i s-au adresat. Asemenea persoane nu merită atenție ta.

Arogantul (narcisul). Pentru arogant, centrul Universului este el însuși. Fiind o persoană egoistă, va comunica cu interlocutorul său, dacă subiectul discuției va fi el însuși. În vocabularul său predomină pronumele personal "eu" și "mie" (afirmațiile sale încep cu "Eu…"), aduce laude și aprecieri sieși, aduce în discuție reușitele sale, personalitatea sa, familia și cariera sa etc. Obiectul său preferat este oglinda, deoarece îi place să se admire în oglindă. El se împlică doar în activități preferate și convinabile lui. Arogantul este respingător și irită persoanele cu care relaționează, deoarece nimănui nu-i place să discute doar despre alții. Cel mai efectivă metodă de lucru cu astfel de persoane dificile este Tehnica iubirii și bunătății. De fapt, arogantul adoptă un asemenea comportament din cauza că are o imagine de sine joasă. Dacă egoismul și neîncrederea în forțele proprii ale acestei persoane te ofensează, este necesar să-i comunici despre aceasta, utilizând Tehnica protestului deschis. Menține un ton calm și reținut al vocii, în caz contrar nu vei fi auzit. Vei observa că el comunică cu tine numai atunci când are nevoie. Majoritatea oamenilor, care s-au ciocnit cu asemenea situații, în cele din urmă au preferat Tehnica cedării. Vor fi utile și Tehnica Eu nu mă voi gândi la aceasta și Tehnica umoristică.

Concurentul. Acesta utilizează orice posibilitate să-i depășească și să-i câștige pe alții. Pentru el este o competiție să găsească un serviciu profitabil, un prieten adevărat sau o soție perfectă. Însă, chiar dacă lucrurile nu stau chiar atât de bine după cum și-ar dori, el oricum vor afirma că i-a depășit pe toți. De ex., atunci când cineva îi spune că s-a angajat și muncește într-o familie bună, concurentul va afirma că el activează într-o familie încă mai bună decât a interlocutorului său, că salariul pe care-l primește este mai mare, are mai multe beneficii din partea familiei vârstnicului, volumul de lucru este nesemnificativ etc. În cazul în care cineva i se plânge că a avut un program încărcat, concurentul va afirma că programul său a fost încă mai încărcat decât al interlocutorului său, că el este încă mai obosit și mai necăjit. Este dificilă relaxarea emoțională lângă un asemenea tip, fiind că mereu se simte disponibilitatea acestuia spre atac și disprețuirea persoanelor cu care discută. Concurentul suferă de o imagine de sine joasă. Îi displac oamenii, deoarece își epuizează resursele sale în lupta cu ei. El deseori se comportă demonstrativ, fiind lăudăros, mereu tinde să-i uimească pe ceilalți prin faptul că el se consideră mai bun, mai deștept, are succese mai mari decât ale celorlalți. De ex: dvs și Concurentul, aveți o prietenă comună X, pe care nu ați văzut-o de mult. Astăzi, v-ați întâlnit toți trei, iar prietena X arată excelent! În cazul dat, Concurentul neapărat îi va găsi un cusur: "A adăugat în kilograme…"; " Bijuteriile, accesoriile nu i se potrivesc rochiței…"; "Machiajul ei este cam vulgar…" etc. Aici se utilizează Tehnica întrebărilor calme și Tehnica protestului deschis. Când vreai să-i sugerezi că nu ai de gând să întri în coflict cu concurentul, ar fi plauzibilă replica: "Sunt bucuros pentru că ești mulțumit, însă într-adevăr era necesar să mă tragi pe sfoară pentru a-mi demonstra că ești mai bun decât mine? Eu doar încerc să comunic constructiv cu tine….". Tehnica oglinzii, pentru a-i reflecta afirmațiile și atitudinea sa înjositoare. După cum știm, invidia tinde să ne distrugă. Oare este necesar să menținem relații de prietenie cu persoanele care ne invidiază?

Mentorul. Acesta niciodată nu va lăsa lucrurile să scape de sub controlul său. Se irită dacă ceva nu-i reușește. Niciodată nu va recurge la șmecherii. Fiind furios, se va abține pentru a nu lovi cu pumnul în perete. În locuri publice își va deține control asupra emoțiilor sale negative. Își pierde autocontrolul, atunci când este singur. Stabilește relații interumane prin manipulare. Rareori devine energizantul grupului și nu este considerat un mare lider, deoarece preferă să acționeze de unul singur. Se va utiliza Tehnica protestului deschis: Explică-i, că nu te interesează tendințele acestuia de a fi mentorul tuturor. Încercările sale de a te ține sub controlul său, te înfurie. Este interesantă utilizarea Tehnicii oglinzii: mentorul nu suportă să-și vadă propria reflexie în comportamentele altor persoane. Merită să fie utilizată Tehnica scandalului.

Criticul acuzator. Are tendința de a îi învinui pe alții, doar pentru a-și demonstra propria corectitudine. Criticându-i pe alții, criticul acuzator dorește să trezească emoții de inferioritate, lipsă totală de valoare și merit persoanei criticate. Mereu este nesatisfăcut de persoanele din contextul său social, de aceea oamenii se simt incomod în prezența acestuia. Reprezintă tipul unor părinți dificili, care mereu își ceartă și acuză copilul, chiar și atunci când acesta nu merită. Criticul mai mult acuză și foarte puțin analizează motivul care se ascunde în spatele unor comportamente "greșite" ale copiilor săi sau ale altor persoane. Neajunsurile pe care le descoperă în alte persoane, le evidențiază pe un ton cinic, sever și aspru al vocii: "Din cauza ta am întârziat, pentru că mult timp te-ai fardat!"; "Nu ți-ai găsit un job bun, pentru că ești un dezordonat!". Este prototipul care îi învinuiește pe alții, luându-i înderâdere pentru cele mai mici neajunsuri. Cu astfel de persoane este dificilă relaționarea în cadrul cuplului conjugal, fiind cauza multor divorțuri. Criticul acuzator este neîncrezut în sine, de aceea are tendința continuă de –și demonstra mereu corectitudinea și dreptatea sa. Aici se va utiliza Tehnica dragostei și a bunătății. De asemenea, poate fi dezarmat prin Tehnica întrebărilor calme: "Da, din cauza ta nu m-au angajat la serviciu! De ce consideri că eu sunt vinovat? Nu mi-ai spus că am nevoie de recomandare la locul nou de muncă și nu am scris nici cerere de eliberare la locul precedent de lucru! Da?Chiar așa? Scuze, am uitat să-ți spun! Suntem ambii vinovați. Da, am dreptate". Este eficientă și Tehnica oglinzii, care îl va determina să se gândească asupra comportamentului său dificil. Nu ar fi rău să fie utilizată și Tehnica protestului deschis. El trebuie să răspundă pentru acțiunile sale urâte și să nu i se permită să scape de penalizare.

Atotștiutorul arogant. Acesta nu conștientizează ce este important în relația cu oamenii. Adoră discursurile pompoase și nu întârzie să respingă oricare ideea venită din partea altor persoane. Având un ton indulgent în discuție, el îi determină pe alții să se simtă neghiobi. Este dificilă crearea unor discuții constructive cu această persoană. El se simte atotștiutor și nu simte că ar avea necesitatea de a cunoaște mai mult, mai ales dacă cineva din persoanele cunoscute dorește să-l "lumineze". Își utilizează cunoștințele sale voluminoase ca mecanism de protecție pentru depășirea neîncrederii în forțele proprii și pentru a se simți important. Pentru eliberarea de emoții negative, se potrivește Tehnica Eu nu mă voi gândi la aceasta, Tehnica de relaxare, Tehnica dragostei și bunătății și Tehnica protestului deschis, afirmându-i că –i respecți opiniile și cunotințele acestuia. De obicei, ei urmează acestor recomandări.

Indiferentul. Acesta poate să exprime doar o singură emoție – indiferența. Tăcerea, de asemenea, îi este specifică lui. Este retras și reținut, nu explodează în emoții. Niciodată nu se va cunoaște ce simte acesta, nici cel puțin după voce și gesturi. Este dificil de înțeles, dacă indiferentul este trist sau vesel. Cei care se află în preajma lui, se simt dezamăgiți. Deseori utilizează tăcerea ca un mijloc de manipulare pentru a-i intimida pe alții. Cel mai bine funcționează Tehnica de relaxare și Tehnica iubirii și a bunătății. Sub influența acestor metode, indiferentul nițel "se dezgheață", se simte mai în siguranță și mai încrezut în sine. El întâlnește dificultăți în comunicare și în exprimarea sentimentelor. Este efectivă și Tehnica umorului. Prin Tehnica întrebărilor calme, vei afla despre ce gândește indiferentul și ce atitudine are în raport cu diverse situații, persoane sau evenimente.

Scepticul suspect. Acest prototip niciodată nu va avea încredere în cuvintele cuiva, dacă nu i se vor prezenta momentan argumente palpabile la cele spuse de către interlocutor. Lăsându-se convins, el totuși va continua să fie sceptic. Pe chipul său mereu se citește îndoială și de obicei pare să ezite, cântărind cu atenție fiecare cuvânt. Este un pesimist terminat, care nu crede în nimic. Probabil nu a învățat să aibă încredere în oameni. Chiar și înainte de a se întâmpla ceva, el deja este convins că aceasta nu se va sfârși cu bine. Este foarte dificilă prezența în preajma acestuia, din cauza suspiciunilor și convingerilor sale. El este cu gândul că cineva mereu crează un complot împotriva lui. Din relatările autorului: "În Israel am întâlnit multe persoane care se atribuiau acestui prototip, pentru că de-a lungul anilor au trăit dezamăgiri profunde. Unii din ei aveau frică la locul de muncă, din cauza că puteau ușor să rămână fără serviciu. Este foarte dificil să-ți găsești un loc de muncă în perioada de pandemie. Mulți dintre conaționalii noștri din Republica Moldova au rămas fără loc de muncă pentru o perioadă îndelungată de timp, de aceea ei s-au descurajat foarte mult. A fi îngrijitor de vârstnici la domiciliu în Israel și să muncești 24/7 nu este atât de ușor. Sunt necesare recomandările din partea familiei, care își înaintează cerințele sale ș.a.m.d. sau nu corespund de facto condițiilor descrise anterior. Dar să accepți oricare condiții de lucru la locul de muncă, tot nu este posibil. De aceea multor îngrijitori li se dezvoltă simptomul scepticului suspect, pentru că sunt pătrunși de frică, incertitudine și nesiguranță pentru viitor". Se propune Tehnica protestului deschis și Tehnica întrebărilor calme. Aceste tehnici pot diminua emoțiile de frică ale scepticului, întărindu-i încrederea în forțele proprii și creându-i gânduri pozitive. Prototipul dat este cuprins de frică, de aceea fă tot posibilul ca acesta să înțeleagă că ești o persoană de încredere și atunci scepticul se va simți mai în siguranță alături de tine, știind faptul că nu-l vei ofensa și nu te vei folosi de el în interese personale. Trebuie să manifești cât mai multă toleranță față de asemenea persoane dificile. Tehnica de relaxare este eficientă în eliberarea de emoții negative. Poți să-i oferi susținere prin Tehnica iubirii și a bunății.

Provocatorul. Îi place să se implice în viața personală al altor oameni, pretudindeni provocând neînțelegeri. Cu cea mai mare plăcere va crea probleme altora pentru propria amuzare, însă singur evită probleme în viața sa personală. El crează probleme altor oameni, nu și sie și mai ales o face conștient și bine gândit. Viața lui este foarte plictisitoare, iar implicarea în viața altor persoane este unica posibilitate de a o diversifica: "Da, sunt încrezută că soțul tău îți este dat de Dumnezeu, dar s-a întâmplat că ieri a curtat-o pe colega L."; "Desigur că nu e problema mea, dar Sergiu muncește nu numai pentru tine. L-am văzut în pauză cum discuta cu vecinii de la etajul II". Provocatorul este interesat doar de sine. Ei "fac din țânțar – armăsar". Este un panicat. Provocându-i pe alții, acești oameni consideră că țin situația sub control și astfel își colorează viața lor mizerabilă. Există două tehnici de bază, care ajută la o relaționare reciprocă cu asemenea persoane. Prin Tehnica întrebărilor calme, ușor și repede îi vei descoperi intențiile lor. Iar Tehnica protestelor deschise, de asemenea, ajută la relaționarea cu ei. În acest sens le dai de înțeles, că deja îți sunt cunoscute intențiile lui înșelătoare etc. Asupra provocatorului influențează Tehnica umoristică: "Continuă să vorbești, în așa fel eu înțeleg că acuma nu ai timp să te gântești la intenții rele!" Permiteți să aduci glume ironice și pripite la adresa acestuia. În esență, este necesar să te amuzezi pe seama replicilor lui provocătoare.

Mincinosul nerușinat. Acest prototip singur nu conștientizează dacă ceea ce spune sunt născociri sau lucruri adevărate. Persoanele respective, recurg la minciună, pentru a-și întări imaginea de sine joasă. Ei declară cu mâna pe Sfânta Scriptură precum că vorbesc adevărul, însă în tot ceea ce spun ei, este doar un mic adevăr, iar în rest sunt minciuni. Din spusele autorului: "Nu te poți destăinui lor sub nici un pretext. Printre îngrijitorii de vârstnici proveniți din RM, deseori se întâlnesc victime ale acestui prototip. Mincinoșii își câștigă încrederea victimelor prin propriile lor destăinuiri, divulgarea planurilor mărețe pe care le au, își valorifică calitățile sale și își ascund neajunsurile și eșecurile din viața lor. De ex., mincinoșii afirmă că nu sunt căsătoriți, că deja au divorțat, partenerii lor sunt alcoolici și alte minciuni. Când sunt prinși cu minciuna, adoptează un comportament demonstrativ cu afirmații comvulsive, precum că ceea ce au spus este purul adevăr! Faptul că această persoană minte se observă și prin limbajul său nonverbal, exprimat prin următoarele gesturi concomitente: scărpinatul urechii stângi/nasului/obrazului, își astupă gura cu mâna, își ridică umărul. Ține minte, partea stângă a corpului uman cel mai lesne denotă tăinuirea adevărului de către interlocutor: se va observa tremurul mâinii stângi, pruritul ei, mișcarea ei involuntară, ridicarea umărului stâng. Mincinosul evită să privească interlocutorul în ochi, încordează buzele, clipește din ochi". Cea mai eficientă tehnică de soluționare este Tehnica întrebărilor calme, Tehnica protestului deschis (mincinoșii ascund adevărul, pentru ca să te frapeze, pentru ca să te atragă în plasa lor: "Dacă ai fi aflat că sunt căsătorit, tu mi-ai fi ignorat propunerea de a ne întâlni! – Da, într-adevăr, ai dreptate". Alt ex: Unele familii din Israel ascund, atât patologia vârstnicului (precum că acesta are cancer sau altă patologie gravă și ireversibilă, în stadiul terminal al vieții), cât și alte probleme cu care se confruntă vârstnicul. Dacă îngrijitorul de vârstnici ar afla din timp despre aceste lucruri, ar evita multe neplăceri cu familia respectivă și cu firmele de angajare. Îngrijitorul află adevărul după ce acceptă să activeze în familie, însă deja este târziu și nu mai poate schimba nimic. Aici se mai poate utiliza Tehnica relaxării, apoi Tehnica umoristică. Toate aceste tehnici sunt binevenite dacă știi cum să le utilizez la momentul potrivit. Tehnicile propuse necesită prudență și iscusință în utilizare și reprezintă doar modele de conduită în diverse situații cu persoane dificile și trebuie utilizate individual pentru fiecare caz aparte.

Urmează descrierea unor tehnici de comunicare cu persoanele dificile. Aceste tehnici sunt recomandate de către psihologul american Lillian Glass și sunt considerate foarte efective în raport cu persoanele dificile. Vă propunem cele 10 tehnici de îmbunătățire a atitudinii față de persoanele dificile și a stării de bine.
Tehnica de relaxare. Este salvatoare pentru persoanele care întâmpină dificultăți emoționale serioase, care deseori își pierd echilibrul emoțional. Imediat când te simți epuizat emoțional, trebuie să faci un expir profund, după care îți reții respirația – aceasta îți asigură controlul fizic asupra emoțiilor tale. Tehnica respectivă este binevenită îngrijitorilor de vârstnici, care activează într-o familie foarte tensionată. Ea permite aprovizionarea organismului cu oxigen și eliberarea acestuia de bioxid de carbon. Nu este atât de ușor să muncești într-o familie în care vârstnicul aduce îngrijitorul la o criză nervoasă. Atunci când ești într-o stare de iritare, scos din fire, observă cât de tare îți bate inima, pomeții se înroșesc, pupilele se măresc, apare dificultatea de a respira. Pentru ca să revii la o stare firească, obișnuită, fără să-ți administrezi calmante, este necesar să faci exerciții de relaxare.

1. Expiră tot aerul prin cavitatea bucală timp de 2 secunde,

2. Apoi reține respirația timp de 3 secunde, în timp ce te gândești la persoana dificilă,

3. Continuă să te gândești la persoana dificilă și literalmente "expiră-l" din interiorul tău, din toate puterile, până când tot aerul va fi expirat din plămâni,

4. Apoi, nu respira timp de 2 secunde,

5. Repetă pașii 1- 4, amintindu-ți comportamentul și cuvintele sale urâte, expirându-le până când nu-l vei expulza chiar și din gândurile tale,

6. Repetă toți pașii încă o dată de la început,

7. La final, fă un inspir profund și ulterior treci la respirația obișnuită.

Această modalitate, de asemenea, te va ajuta să-ți controlezi limbajul (nu vei vorbi prea repede, vei pronunța cuvintele fără piedici).
Tehnica umorului. Această tehnică nu numai înlătură încordarea psihică și emoțiile de ură, dar și te va amuza. Cu ajutorul tehnicii respective, vei putea nu numai să-i răspunzi promt și respicat, dar și să te amuzi pe seama persoanei dificile. Tehnica ajută la menținea încrederii în sine și păstrarea imaginii de sine în fața altora. Umorul poate deveni cheița spre o viață normală. Dacă îți este dificil să răspunzi într-un mod umoristic, atunci selectează replici amuzante și scrie-le într-o agendă personală, apoi învață-le în prealabil, pe de rost. Atunci când cineva aruncă replici aspre în adresa ta, această tehnică te va ajuta să stopezi asemenea atitudine din partea celuilalt și să-i demonstrezi că, de fapt, el este un joker! Pentru persoanele care nu au simțul umorului pot împrumuta replici de la marii titani ai umorului românesc și celui rusesc, precum Gheorghe Urschi, Pavel Bechet, Stela Popescu, Alexandru Arșinel, Emilian Crețu, Irena Boclincă, Elena Stepanenko, Evghenii Petrosean, Maxim Galkin, Natalia Korosteleva, Elena Vorobei, Olga Kartunkova, emisiuni umoristice: "iUMOR"(rom), "Zebra Show" (md), "Comedy Woman"(rus), "Кривое Зеркало"(rus), "Лiга Смеху" (ukr) etc.

Tehnica eu nu mă voi gândi la aceasta. Este deosebit de utilă în activitatea de îngrijitor de vârstnici, atunci când acesta te face să te enervezi enorm de mult. De fiecare dată când te gândești la vârstnicul de care îngrijești, mereu simți aceleași emoții negative. Trebuie "să expiri" persoana dificilă din interiorul tău, din sine. Pentru aceasta trebuie să exclamezi cu voce puternică și încrezută: "Incetez să mă gândesc la acesta!". Această tehnică îți va prelungi viața. Îngrijitorul trebuie să se odihnească când are două ore libere pentru a se relaxa, meditând: "Eu nu mă voi gândi la aceasta! Eu mă iubesc! Nu este nimeni mai bun decât mine în lume! Sunt o persoană importantă! Sunt o persoană demnă!"

Tehnica oglinzii. Această tehnică permite "vizualizarea" propriului comportament prin intermediul altor persoane. Se va utiliza cu precauție și numai atunci când persoana dificilă este binedispusă (adică când nu este furioasă, tristă, frustrată, tensionată etc). Interlocutorul va încerca să imite comportamentul și acțiunile persoanei dificile. Spre exemplu, zilnic în parc se întâlnesc îngrijitorii de vârstnici pentru a petrece două ore de odihnă. În grupul respectiv se aflăc câte o persoană care vorbește cel mai mult, pe un ton ridicat al vocii, înjură și nu permite altuia să intre în discuții. Astfel, pentru a stopa asemenea atitudine din partea persoanei dificile, ar trebui să-i emiți gesturile, apoi să-i argumentezi că acesta comunică aidoma unui lătrat de câine. Când cineva din grupul de referință vorbește pe un ton ridicat sau caraghios, încearcă să-i răspunzi cu același ton și într-o manieră asemănătoare. Ulterior îi spui că ți-ar plăcea, ca ulterior să vorbiți calm și civilizat, fără cuvinte necenzurate, să vorbim pe rând și să ne respectăm reciproc. Această tehnică utilizată ajută interlocutorul să înțeleagă ce impresie urâtă lasă celorlalți. De obicei, tehnica respectivă determină dorința de schimbare spre bine a comportamentulului dificil. Procedeul este bine ilustrat de către actorii emisiunilor televizate "Tineri Veseli Curajoși". Tehnica dată ajută la înțelegerea consecințelor comportamentului lor dificil asupra altor persoane. Uneori această tehnică se poate utiliza și în cazul copiilor. Nu se va atiliza asupra persoanelor cu handicap mental și fizic.

Tehnica protestului deschis. Poate fi utilizată cu succes, atunci când se aduc replici usturătoare, severe și neplăcute. În cazul în care nu poți să formulezi replici comice, istețe sau nicidecum nu îți amintești vre-o frază amuzantă, poți încrezător să-i reproșezi persoanei dificile tot ce gândești despre aceasta. Metoda te va ajuta să nu devii victimă, vei fi respectat în colectiv, ți se va îmbunătăți imaginea de sine, dacă îți vei spune deschis opiniile pe care le ai. Pentru aceasta trebuie să vorbești clar și sonor (însă fără să te lași pradă emoțiilor negative). Această metodă sugerează că ești mereu atent la ceea ce se întâmplă în jurul tău.
Tehnica întrebărilor calme. Această metodă permite persoanelor dificile să conștientizeze faptul că sunt nechibzuite, absurde, aidoma unor clovni ce au exprimări stângace și caraghioase. Utilizând această tehnică este necesar să vorbești într-un mod calm, să-și menții echilibrul emoțional, să nu permiți explodarea emoțiilor negative. Tehnica include în sine întrebări adresate într-o anumită ordine la care se va răspunde cu da sau nu. Te vei asemăna unui avocat în sala de ședințe, ce încearcă să aducă martorul către momentul necesar. De ex., deseori unii îngrijitori afirmă că nu adoră evreii ș. a. m.d. Pentru ca să le demonstrăm că replica acestora este de prost gust, le vom adresa următoarele întrebări:

– Nu ador evreii!
– Vă displac toți evreii din lume?
– Există în lume evrei pe care îi adorați?
– Vă place muzica evreiască?
– Există actori sau interpreți evrei?
– …dar designeni, ingineri, medici, profesori?
– Cum considerați, există în toată lumea măcar un evreu talentat sau deștept?
– Evreii, v-au făcut vre-un rău vre-odată?
– Există evrei care muncesc cu străduință pentru binele țării sale?
– Cunoașteți multe despre evrei?
– Ați lucuit vre-odată în vecinătate cu evreii?
– Cineva, cândva v-a urât, pur și simplu, pentru faptul că sunteți, așa cum sunteți?

Adresând o serie de asemenea întrebări, îl determini să chibzuiască asupra convingerilor sale, care au stat la baza replicii pe care a spus-o. Această tehnică este efectivă în cazul în care este utilizată cu iscusință și oferă posibilitatea de a afla mai multă informație despre o persoană sau o situație concretă. Acestei tehnici i se potrivește foarte bine aforismul:"Cine caută mereu găsește, cine întreabă -întotdeauna va cunoaște!".

Tehnica scandalului. Această tehnică este un mijloc eficient ce ne ajută să fim auziți de interlocutorul ce nu are abilități de ascultare. Totodată, tehnica respectivă ne permite să reacționăm aidoma unui tigru, care luptă fața-n față cu dușmanul său. Uneori este necesar de o descărcare emoțională prin ridicarea vocii asupra persoanei care ne-a supărat. Pot afirma că în timpul certurilor, mulți utilizează înjurături și blesteme pentru a se descărca de furie, însă psihologii nu recomandă utilizarea fregventă a acestei tehnici, pentru că în timp, această practică ne transformă în persoane dificile. Sunt de acord că este necesară exprimarea emoțiilor prin verbalizare, astfel persoana toxică fiind zdruncinată, devine mai receptivă către ceea ce spunem. Această tehnică ne permite să vorbim pe un ton foarte ridicat, să țipăm și să ne exprimăm furia, astfel sângele pulsând prin vene ne ajută să ne eliberăm de emoții negative. Poți să verbalizezi tot ce dorești, însă nici într-un caz să nu recurgi la violență fizică, să nu ridici mâna asupra altei persoane.

Tehnica iubirii și a bunătății. Deseori cauza comportamentelor dificile ale unor persoane reprezintă lipsa dragostei în familie sau faptul că au fost maltratați emoțional sau chiar fizic, într-o anumită perioadă a vieții lor. Cu ajutorul acestei tehnici poți să oferi susținere emoțională unei persoane dificile, îmbunătățindu-i stima de sine a acesteia. Este important să ții minte: oricât de nepoliticoasă, teribilă sau plin de ură este persoana dificilă, niciodată nu trebuie să-ți pierzi cumpătul. Este necesar să fim calmi, mereu prietenoși, zâmbitori și să vorbim pe un ton echilibrat și blând. Această tehnică poate fi utilizată de îngrijitor față de vârstnicul său și familia acestuia. Amintește-ți câtă durere sufletească are persoana dificilă în interiorul său, cât de pustiit este, cât de neîncrezut în sine se simte, de vreme ce are un asemenea comportament față de ceilalți. Dacă îi vei dărui dragoste și bunătate, vei deveni martorul unor metamorfoze minunate: vocea persoanei dificile va deveni mai blândă, se va relaxa și posibil să înceapă să zâmbească și să-ți spună cuvinte plăcute. Cu adevărat această tehnică este utilizată în profesia de îngrijitori de vârstnici la domiciliul acestora. Atunci când intri în familia în care activezi, trebuie să-ți refaci tonul vocii și expresia feței ca fiind pozitivă și plăcută. Nu este necesar să iai pe cont propriu furia vârstnicului de care îngrijești, dar dimpotrivă, să-i privești comportamentul ca fiind consecința insatisfacerii sale. În așa fel vei putea să-i readuci echilibrul, zâmbindu-i și vorbindu-i calm și blând. Când persoana dificilă va conștientiza că ești de partea lui, va deveni mai comunicabilă și mai bine dispusă. Este necesar să-l convingi într-un mod ușor, lent, calm, autentic și iubitor faptul că îi ești amic nu dușman.

Tehnica fanteziei substituite. Această tehnică permite eliberarea stresului prin intermediul fanteziei. Cuvântul cheie a acestei tehnici este "fantezia", ceea ce înseamnă ficțiune. Poți să dai frâu liber fanteziei tale și să-ți imaginezi cum te cerți cu persoana dificilă (vârstnicul dificil), pentru că a avut un comportament urât față de tine (nu ți-a achitat salariul la timp, nu-ți achită pentru zilele de odihnă, te trezește noaptea pentru careva necesități, te insultă ș.a.). În așa fel este posibil să te eliberezi de furie și alte emoții negative pe care le simți față de persoana dificilă care te-a ofensat. Niciodată să nu convertești în realitate fanteziile pe care le creezi, pentru că îți vei distruge viața. Nu fii violent și nu acționa arbitrar.

Tehnica cedării. Se va utiliza în raport cu persoanele foarte insuportabile, cu care este foarte dificilă comunicarea. Pur și simplu exclude-l din viața ta, odată pentru totdeauna. Nu trebuie să-ți rămână careva emoții față de această persoană. Nu permite nimănui, nici celui mai bun "prieten" al tău, care întotdeauna te irită, deranjează sau te privește cu dispreț, să rămână în viața ta, când sunt atâțea oameni minunați în jurul tău, ce îți doresc multă bunătate și succese, care nu te bârfesc pe la spate. În cazul dat, nu există o altă soluție.

Pe lângă tehnicile de comunicare constructivă cu persoanele dificile, psihologul Lillian Glass, descrie și câteva tehnici autodistructive, care nu vor fi utilizate nici într-un caz, deoarece implică consecințe drastice cu repercusiuni nefaste, atât asupra sănătății fizice, cât și a celei mentale.

Tehnica automutilării. Există tehnici la care nu putem recurge sub nici o formă. Pentru a nu relaționa cu persoanele dificile unii recurg la consumul de alcool, droguri, substanțe psihoactive, fac abuz de alimente. Este adevărat că în timpul consumul acestor substanțe, vei simți o satisfacție sufletească provizorie, în schimb îți vei scurta din calitatea, lungimea, frumusețea vieții. Nimeni nu are dreptul să te aducă până la o asemenea stare de automutilare.

Tehnica violenței fizice. Niciodată nu recurge la violență fizică în raport cu alți oameni, deoarece consecințele vor fi triste. Nimic nu poate justifica persoana care recurge la violență fizică, indiferent de motivul acesteia. Trebuie să ținem sub control acțiunile noastre.

Tehnica ostaticului. Niciodată nu implica copilul (sau o altă persoană) pentru a te răzbuna pe persoana dificilă, deoarece aceasta are o influență distructivă asupra copiilor implicați.

Tehnica iubirii forțate. Nu poți impune pe cineva să te iubească, de aceea nu-l înnebuni cu aceasta, încercând să-l obții printr-un atașament forțat. Dacă relația s-a sfârșit cu adevărat, atunci nu se mai poate face nimic pentru a o recupera. Nu fi enervant și niciodată nu forța o persoană să relaționeze cu tine printr-o stare de dependeță emoțională, printr-un atașament total.

De vorbă cu persoanele dificile…

Articolul de față "De vorbă cu persoanele dificile…", scris de magistrul în psihopedagogie Noie Rotaru și masteranda în psihologie Lilia Rotaru, abordează o problemă actuală de conduită și comunicare cu persoanele dificile, atât în viața cotidiană, cât și la locul de muncă a acestora. Autorii descriu amănunțit dificultățile de relaționare interumană a îngrijitorilor de vârstnici din RM care muncesc în Israel, o parte din ei fiind fără cunoștințe elementare de comunicare și comportament cu semenii sau colegii lor, creând situații conflictuale sau, cel puțin, neplăcute în cadrul contextului lor social.
Sunt de acord cu autorii, precum că oamenii sunt diferiți prin temperamentul pe care-l au, trăsăturile de caracter, nivelul de educație familială, mediul social de proveniență etc., toate aceste elemente formând așa-zisele prototipuri. În articol sunt foarte bine descrise aceste tipuri umane, fiind denumite persoane dificile, toxice, mizerabile, cu caracteristica lor generală și, respectiv, specifică pentru fiecare prototip aparte. De asemenea, în articol sunt prezentate modalități și tehnici adecvate de confruntare cu asemenea persoane și diminuarea influenței din partea acestora. 
Articolul dat e ca o completare a ghidului „O altă viață lângă noi. ABC-ul de îngrijire a persoanelor în etate la domiciliul lor” (2020), în care autorii prezintă tehnici potrivite de îngrijire a vârstnicilor și modalități de comunicare reușită cu aceștia. 
Limbajul utilizat în articol este accesibil publicului larg, sunt aduse diverse exemplificări și descrieri concludente, dar și interesante. 
Articolul de față e de bun augur spre ajutorare în comunicarea și relaționarea interumană cu persoanele dificile, atât a îngrijitorilor ce muncesc peste hotare, cât și tuturor celor care simt necesitatea de dezvoltare personală.
Urmare a celor relatate, consider că articolul de față poate fi publicat. 

Petru Jelescu, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar al Universității Pedagogice de Stat "Ion Creangă" din Chișinău,  "Professor Emeritus" al UPS „Ion Creangă”, Medalia „Ion Creangă ” a UPS „Ion Creangă” din Chișinău și Medalia „Meritul Civic” a Republicii Moldova. 

Referințe bibliografice:
1. GLASS, Lillian. "Toxic People". Editura Simon and Schuster, 1995. 272 p.
2. LANGFORD-WOOD, Naomi, SALTER, Brian. Cum să interacționezi cu persoanele dificile. București: Editura Litera, 2016. 110 p.
3. LELORD, François, CHRISTOPHE, André. Cum să ne purtăm cu personalitățile dificile". București: Editura „Trei”, 2011. 325 p.
4. SILLAMY, Norbert. Dicţionar de psihologie LAROUSSE. Bucureşti: Univers Enciclopedic, 1998. 351 p.

Autori:
Noie Rotaru, magistru în psihopedagogie, or. Haifa, Statul Israel
Lilia Rotaru, masterandă în psihologie, mun. Bălți, Republica Moldova.
22. 10. 2020 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *