Carte

Dicționar de nume: HATMÁNU

În Evul Mediu hátman era numirea unui titlu purtat de comandanţii supremi ai oştilor polone şi ai celor căzăceşti, având forma hétman în polonă şi ghétman în ucraineană.

În Moldova, în perioada feudalismului, hátman era numirea unui rang boieresc, atribuit unui boier de divan însărcinat cu funcţia de comandant al forţelor militare ale ţării, având în acelaşi timp şi funcţia de pârcălab şi portar al Sucevei. Apoi titlul de hátman şi-a lărgit sensul, numind pe comandanţii de oşti în general. De aceea în cronica lui Grigore Ureche figurează hatmani romani, francezi, tătăreşti, deşi la popoarele respective comandanţii de oşti purtau alte numiri.

În sec. al XVIII-lea, în principatul Moldovei, hátmanul avea şi atribuţiile de şef al poliţiei. Şi în Ucraina, în Evul Mediu, ghétman era titlu purtat de căpeteniile cazacilor care aveau funcţii militare, administrative şi judecătoreşti.

Ca şi alţi termeni social-politici, care indicau ranguri şi funcţii în Moldova medievală (de ex., Armaşu, Pârcălabu, Vătamanu, Vătavu, Vornicu etc., etc.) şi Hatmánu a devenit nume de familie, forma Hatmánu, cu accentul pe penultima silabă, corespunzând mai bine spiritului limbii române şi fiind mai plauzibilă în pronunţie. Numele de familie Hatmánu apare atestat în documentele moldoveneşti în sec. al XVIII-lea. În Recensământul Moldovei de la 1774 este atestat Pavăl Hatmánu în Târgul Orheiului şi un Ion Hatmánu în satul Steţcani.

Azi, în republică, circulă numele Hatmánu purtat de 58 de persoane. 45 de persoane sunt înscrise cu forma Hatman, u final fiind omis în perioada contemporană, fiindcă atestările documentare sunt în forma Hatmanu. 648 de persoane sunt înscrise cu forma denaturată Gatman, conform pronunţiei ruseşti, când se pronunţă H dar se scrie G (Harbuz – Garbuz, Hâncu – Gâncu etc.).

În limba ucraineană circulă numele Ghetman (Гетьман), Ghetmanciuc (Гетьманчýк).

Şi la noi în republică numele Ghetman este purtat de 100 de persoane, Ghetmanciuc – de 15 persoane, acestea fiind, probabil, de origine ucraineană.

Maria Cosniceanu, doctor în filologie

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Facebook!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.