Actualitate

Judecătorii ar putea beneficia de locuințe de serviciu pe perioada exercitării atribuțiilor sau de credite preferențiale

O astfel de propunere, înaintată de CSM, se va regăsi în Strategia de dezvoltare a sectorului justiției pentru anii 2019-2022.

CSM propune ca perioada în care judecătorul nu este asigurat cu locuință de serviciu, acestuia să i se achite lunar plata necesară pentru închirierea spațiului locativ, cât și cheltuielile de transport. CSM menționează că judecătorii instanţelor judecătoreşti sunt reprezentanţi a uneia din cele trei puteri în stat (legislativă, executivă, judecătorească), iar independenţa judecătorului este principiul esenţial al autonomiei judecătoreşti.

CSM citează și Hotărârea nr. 38 din 15 decembrie 1997 a Curții Constituţionale, în care s-a menționat că asigurarea materială a judecătorului este o condiţie indispensabilă asigurării independenţei lui. Curtea a mai menționat că ținând cont de garanţiile legale, precum şi de faptul că funcţia de judecător nu poate fi egalată cu alte funcţii publice, în special privind modalitatea de numire (iniţial pe un termen de 5 ani, cu posibilitatea numirii până la atingerea plafonului de vîrstă de 65 ani), detaşare, transfer, etc., care în multe cazuri solicită schimbarea locului de trai, urmează a găsi soluții rezonabile întru crearea condiţiilor adecvate de muncă şi de trai exponenţilor puterii judecătoreşti.

Totodată, CSM a menționat că prin Hotărârea sa nr. 314/13 din 15 octombrie 2009 a acceptat excluderea înlesnirilor reglementate anterior prin art. 30 al Legii cu privire la statutul judecătorului, ce vizau acordarea spaţiului locativ în proprietate în perspectiva acordării locuinţelor de serviciu, resurselor bugetare pentru închirierea spaţiului locativ.

Consiliul propune crearea unui mecanism pentru soluţionarea acestei probleme și anume, elaborarea unui proiect de lege privind asigurarea judecătorilor cu unele garanţii sociale, în care se va pune accentul pe crearea fondului de locuinţe de serviciu şi acordarea unei locuinţe cu statut special judecătorului pe perioada exercitării mandatului, în cazul în care acesta nu deţine în proprietate spaţiu locativ.

https://www.bizlaw.md 

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Facebook!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.