Actualitate

La ședință de guvern prezidată de Leancă miniștri nu s-au ridicat în picioare ca pe vremea lui Filat

 Potrivit indicaţiilor Prim-ministrului interimar, Poliţia de Frontieră şi Seviciul Vamal au sarcina de a asigura fluidizarea traversării punctelor de trecere a frontierei de stat. În acelaşi context, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a primit indicaţia privind negocierea cu partea italiană a unui mecanism provizoriu bilateral pentru transportarea coletelor, mai ales ţinînd cont de circulaţia mai intensă a acestora în perioada sărbătorilor pascale. Ministerul Afacerilor Interne va asigura condiţiile optime pentru funcţionarea normală a traficului rutier pe drumurile naţionale şi pentru evitarea accidentelor rutiere, iar Ministerul Sănătăţii va avea grijă ca serviciile medicale de urgentă să lucreze la capacitate suficientă în perioada respectivă. În acelaşi context, Premierul interimar a cerut Agenţiei „Moldsilva" să manifeste mai multă vigilenţă pentru a nu admite incendii, deoarece în perioada sărbătorilor din luna mai, tradiţional, se organizează diverse evenimente în păduri şi parcuri. Iurie LEANCĂ a atenţionat şi asupra necesităţii salubrizării teritoriului, reiterînd indicaţia anterioară a Prim-ministrului adresată Ministerului Mediului de a elabora un plan de acţiuni în acest sens şi a identifica sursele financiare necesare.

Totodată, Premierul interimar a cerut Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor să elaboreze, în regim de urgenţă, proiectele documentelor ce vizează negocierea cu BEI şi BERD a 2 proiecte importante pentru Republica Moldova în domeniul infrastructurii drumurilor şi modernăzării căilor ferate.

De asemenea, Iurie LEANCĂ a solicitat implementarea prevederilor legislative, conform ultimelor modificătri, privind achitarea suplimetelor la pensii mai mici de 1300 lei, începînd cu 1 mai 2013. Premierul interimar a cerut să fie asigurată informarea beneficiarilor dar şi a publicului larg despre condiţiile şi modul de accesare a plăţilor respective, pentru a nu lăsa loc de interpretări şi speculaţii la subiectul dat.

Prim-ministrul interimar a ţinut să exprime gratitudine concetăţenilor noştri de peste hotare care au organizat în premieră, cu prilejul Zilei Drapelului de Stat, o acţiune de promovare a reprezentantului Republicii Moldova la Concursul Internaţional „Eurovision" în 13 oraşe ale lumii, inclusiv la Roma, Lisabona, Paris, Oslo şi multe altele, chiar şi Dubai. Iurie LEANCĂ a opinat că asemenea evenimente demonstrează capacitatea de solidarizare, susţinere şi spirit naţional.

În cadrul şedinţei, Guvernul în exerciţiu a aprobat o serie de decizii ce vizează reglementarea domeniului muncii şi asigurărilor sociale. Astfel, au fost operate modificări la unele acte normative referitor la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor. Scopul documentului este majorarea cuantumului compensaţiei pentru cheltuielile de deservire cu transport a persoanelor menţionate cu 100 lei anual (de la 500 lei la 600 lei) şi includerea copiilor care nu au grad de dizabilitate, dar care au probleme cu aparatul locomotor, în categoria celor ce vor beneficia de servicii oferite gratuit de către Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare (CREPOR). Pentru implementarea deciziei respective sînt necesare mijloace financiare în sumă de 900 mii lei anual, iar pentru anul 2013 în bugetul de stat au fost prevăzute mijloacele necesare.

Tot astăzi, Executivul a aprobat modificarea punctului 1 din Hotărîrea nr.165 din 9 martie 2010 „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real". Urmare a discuţiilor purtate, inclusiv cu reprezentanţii patronatelor şi sindicatelor, s-a ajuns la o formulă de compromis ce prevede stabilirea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real al economiei naţionale în mărime de 1400 lei. De menţionat că, acest indicator se stabileşte anual de Guvern în
dependenţă de creşterea indicelui preţului de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel naţional.

De asemenea, Guvernul în exerciţiu a aprobat Regulamentul cu privire la modul de calculare a minimului de existenţă. Documentul stabileşte principiile de calculare a mărimii minimului de existenţă actualizat, prin extinderea ariei de calculare în aspect teritorial, mărirea valorii energetice a ratei produselor alimentatre necesare pentru o persoană, precum şi prin îmbunătăţirea structurii coşului de consum minim pentru persoane din diferite categorii de vîrstă.

O altă decizie, aprobată astăzi de Executiv, vizează modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.472 din 6 mai 2004. Esenţa deciziei constă în ajustarea prevederilor Regulamentului la rigorile legislaţiei comunitare în domeniu.

Tot astăzi, Executivul a operat modificări la hotărîrea cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Astfel, în lista medicamentelor compensate vor fi incluse şi preparatele care conţin 2 şi mai multe substanţe active. În context, Iurie LEANCĂ a subliniat că perfecţionarea mecanismului de compensare trebuie sa fie un proces continuu, mai ales atunci cînd acesta contribuie la creşterea accesului cetăţenilor la medicamentele vitale şi atunci cînd se economiseşte banul public, exact aşa cum s-a întîmplat cu insulina. În acest sens, Premierul a cerut ministrului în exerciţiu al Justiţiei, Oleg EFRIM şi celui al Sănătăţii, Andrei USATÎI să asigure cît mai curînd îndeplinirea tuturor procedurilor legale pentru publicarea Ordinului privind aprobarea listei medicamentelor compensate în Monitorul Oficial, astfel încît bolnavii ce suferă de diabet zaharat să aibă posibilitatea să beneficieze imediat de acest medicament vital gratuit din orice farmacie din ţară.

Tot astăzi, Guvernul în exerciţiu a aprobat hotărîrea privind organizarea odihnei şi întremării copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2013. Potrivit deciziei respective, pînă la 20 mai 2013, instituţiile de resort urmează să finalizeze pregătirile necesare pentru activitatea taberelor de odihnă în sezonul estival.

La finalul şedinţei, a fost aprobată hotărîrea, prin care s-au operat unele modificări de ordin tehnic în lista delegaţiei Republicii Moldova ce face parte din Comisia Unificată de Control. În acest context, la solicitarea Prim-ministrului interimar, vicepremierul în exerciţiu Eugen CARPOV a informat membrii Cabinetului de Miniştri despre rezultatele vizitei sale de lucru, întreprinse astăzi în localitatea Varniţa. Eugen CARPOV a menţionat că populaţia locală a manifestat înţelegere şi susţinere deplină a poziţiei Guvernului Republicii Moldova în ceea ce priveşte neadmiterea declanşării unor reacţii necontrolate la acţiunile cu caracter provocator, precum şi în vederea consolidării încrederii şi menţinerii stabilităţii în Zona de securitate.

gov.md
 

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Facebook!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.