Cultură

Lidia Kulikovski: „Ne-am asumat angajamentul să facem din bibliotecă o instituţie de cercetare”

A absolvit Facultatea de Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării a Universităţii de Stat din Moldova (1973). După absolvire este angajată la Biblioteca municipală „B. P. Hasdeu” din Chişinău, a cărei directoare devine în 1990. A editat 15 cărţi de autor ce ţin de biblioteconomie, bibliografie, monografii, manuale etc. Este deţinătoare a Ordinului „Gloria Muncii” şi a Medaliei „Meritul Civic”, precum şi laureată a mai multor saloane de carte.

Lidia Kulikovski este una dintre cele mai de vază specialiste în biblioteconomie din R. Moldova, domeniu în care activează de aproape patru decenii. Având sprijinul unor judeţe din România, a deschis nouă biblioteci de carte românească la Chişinău: „Transilvania”, „Onisifor Ghibu”, „Ovidius”, „Târgovişte”, „Târgu-Mureş”, „Alba-Iulia”, „Maramureş”, „Liviu Rebreanu” şi „Ştefan cel Mare”.

În 2011, directoarea a practicat un management performant pentru a pregăti biblioteca să facă faţă schimbărilor care au loc în lumea noastră turbulentă. Astfel, „B. P. Hasdeu” a devenit o instituţie de frunte a sistemului naţional de biblioteci, fiind astăzi o bibliotecă recunoscută ca instituţie biblioteconomică, culturală şi ştiinţifică.

Biblioteca editează anual 10-12 volume de cercetare bibliografică, istoriografică şi literară. Anul trecut au apărut volumele „Chişinăul în literatură”, în care sunt incluşi 85 de scriitori, „Oameni de la revista „Viaţa Basarabiei”, „Creatori de ex-libris basarabean” – un dicţionar al tuturor creatorilor de ex-libris din R. Moldova. „Este o lucrare care a acoperit o nişă rămasă goală de peste 30 de ani. Am publicat biobibliografii ale Paulinei Zavtoni, Vladimir Beşleagă, Vasile Şoimaru, Ianoş Ţurcanu ş.a. În prezent, ne pregătim de cea de-a 135-a aniversare a bibliotecii, pe care o vom marca în luna octombrie. Ne-am asumat angajamentul să facem din bibliotecă o instituţie de cercetare”, ne explică Lidia Kulikovski.

Cu ocazia aniversării, biblioteca va edita în acest an 25 de volume, toate incitante: „Bibliografia municipiului Chişinău”, „Chişinăul în arta plastică”, „Doctori în drept” (un dicţionar de bibliografie) ş.a. „Rămânem fideli Chişinăului. Vom publica studiul documentar „Chişinăul şi chişinăuienii” şi, pentru prima dată, intenţionăm să edităm o bibliografie critică – cea a cercetătorului literar Theodor Codreanu”, ne-a informat Lidia Kulikovski. De asemenea, vor apărea biobibliografiile lui Mihai Cimpoi, Ninela Caranfil şi Renata Verejanu.

„Ne-am propus să construim o imagine autentică, puternică a bibliotecii municipale în calitate de actant cultural în această lume aproape virtuală. Pe lângă biblioteca centrală, la cele 33 de filiale, funcţionează circa 50 de cluburi şi cenacluri literare, istorice şi artistice. De asemenea, organizăm conferinţe ştiinţifice, colocvii, simpozioane. În 2012, biblioteca şi-a programat 5000 de evenimente culturale – acţiuni de comunicare cu cititorul. Vom avea acţiuni inedite, forme şi metode noi de promovare şi de încurajare a lecturii”, ne-a mai spus Lidia Kulilovski. 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.