Economie

„Scutirea „Loteriei Naționale” de plată a licenței va genera venituri considerabile la bugetul de stat”

În materialul „Loteria lui Negruța ne poate sărăci de 10 mln. lei pe an”, publicat în TIMPUL de vineri, scriam că am întrebat Ministerul Finanțelor ce interes are statul să favorizeze „Loteria Națională a Moldovei”, care plătește la bugetul de stat de 24 de ori mai puțin decât „Loteria Moldovei”, care astfel este înlăturată de pe piață. N-am publicat răspunsul, deoarece l-am primit joi, la ora 20.21, când ziarul se afla deja la tipografie. Prezentăm mai jos opinia Finanțelor, deși unele informații cu care ministerul se apără sunt infirmate atât de către ministrul Negruța și experții în economie, cât și de defalcările la buget ale celor doi agenți economici. Totodată, ne exprimăm nedumerirea față de ieșirile unor reprezentanți ai serviciului de presă al ministerului, care ne-au acuzat că le-am fi ignorat părerea… (P. P.)

„S.A. „Loteria Națională a Moldovei” (LNM) a fost fondată în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 371 din 24 mai 2011, având în calitate de unic acţionar Ministerul Finanțelor și fiind investită cu dreptul de a desfășura activitate în domeniul jocurilor de noroc, ce constituie monopolul statului, în conformitate cu art. 29 al. (9) din Legea nr. 285-XIV „Cu privire la jocurile de noroc”. Această competenţă se referă exclusiv organizării și desfășurării loteriilor naționale. În conformitate cu prevederile Constituției RM, art. 126, alin. (2), lit. a), statul trebuie să asigure: reglementarea activității economice şi administrarea proprietăţii publice ce-i aparţine în condiţiile legii. Prin art. XIX al Legii nr. 267 din 23.12.2011, statul și-a exercitat dreptul și a ajusta cadrul normativ cu privire la reglementarea activităților în domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat, prin excluderea acestor activități din lista celor supuse taxei de licență, or această activitate deja este reglementată prin alte acte legislative.

Cadrul legal al monopolului de stat în domeniul jocurilor de noroc a fost instituit prin Legea nr. 285-XIV din 18 februarie 1999 cu privire la jocurile de noroc, art. 29 al. (9), iar cadrul instituțional prin adoptarea Hotărîrii Guvernului nr. 371 din 24 mai 2011 în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 285-XIV.

Opinia, conform căreia prin exceptarea de la eliberarea licenței, statul creează LNM o situație privilegiată față de ceilalți agenți economici este eronată și neîntemeiată, pe motiv că nu există un alt agent economic care ar avea dreptul să desfășoare loterii naționale în RM. Mai mult, exercitarea monopolului de stat prin intermediul unei societăți pe acțiuni nu este un caz unic în lume (drept exemplu servind Grecia și Austria, unde statul exercită exclusiv drepturile în privința organizării jocurilor de noroc fără implicarea agenților privați), chiar dacă nu se obțin veniturile scontate la nivel privat.

Este necesar de menționat că taxa de licenţă este o modalitate a statului de a colecta mijloace la bugetul de stat, iar societatea fondată de stat întru exercitarea monopolului instituit prin lege, își desfășoară activitatea în limitele capitalului social alocat din buget.

În așa fel, completările introduse la art. 8, alin. (1), lit. a), pct. (5) al Legii Nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, sunt constituționale, logice și oportune. Acestea prevăd evitarea dublării procedurilor de control din partea autorităţilor împuternicite în acest sens și alocarea mijloacelor bănești din bugetul de stat în același buget prin achitarea taxei pentru licență.
În acest context, invocăm faptul că economia RM este bazată pe proprietatea privată și pe proprietatea publică, antrenate în concurență liberă. Astfel, nu putem privi modificările și completările Legii Nr. 451-XV, ca având drept scop excluderea de pe piață a altor agenți economici, pe motiv că organizarea și desfășurarea loteriilor naționale este monopol de stat și reprezintă un drept exclusiv al acestuia. În conformitate cu prevederile art. (4) al Legii concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012, LNM i-au fost atribuite drepturi exclusive de a desfăşura o activitate specifică cu scopul de a obţine venituri pentru stat și anume, cele stipulate în art. 29 al. (9) din Legea nr. 285-XIV, de a organiza și desfășura loterii naționale ce constituie monopolul statului pe întreg teritoriul RM.

În condițiile crizei economice și deficitului bugetar, statul a considerat necesar și oportun de a ajusta cadrul juridic privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, fapt ce exclude necesitatea identificării mijloacelor financiare necesare achitării taxei pentru licență și care va genera venituri considerabile la bugetul de stat prin intermediul achitării impozitului pe venit de către jucătorii loteriilor naționale organizate și desfășurate de LNM”.

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Facebook!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.