Actualitate

Un proxenet condamnat e mâna dreaptă a Nataliei Moloșag, Avocata Poporului din R. Moldova

La 4 octombrie 2021, Avocata Poporului, Natalia Moloșag s-a prezentat în fața echipei Oficiului Avocatului poporului (OAP) în curtea instituției. Aceasta a fost însoțită de un domn, necunoscut, pe nume Dmitrii sau Dumitru. Dna Moloșag nu l-a prezentat echipei, dar a menționat că este suficient ca angajații OAP să cunoască doar că el e Dumitru, asistentul sau consultantul acesteia.

Dumitru apare în imagini, permanent lângă AP, cu un buchet de flori:

În aceeași zi, Avocații Poporului și secretarul general OAP participă la o întrevedere oficială cu șeful Oficiului CoE la Chișinău, W. Massolin. La acea întrevedere participă și Dumitru.

În continuare, Dumitru participă la ședințele de lucru ale OAP, alături de Avocata Poporului, realizând înregistrarea audio a discuțiilor șefilor de direcții pe mandat, inclusiv cronometrând timpul discuțiilor, împiedicând angajații OAP să informeze AP pe subiecte ce țin de mandat. Adică, o terță persoană, neangajată, interceptează, stochează și prelucrează date cu caracter personal, încâlcând legislația în vigoare, toate sub protecția Avocatei Poporului.

Pe parcurs, Dumitru, studiază, analizează, verifică și se expune pe marginea petițiilor, dosarelor și altor procese ce au loc în instituție, toate sub protecția și din numele Avocatei Poporului. Din numele AP acest Dumitru studiază și dosarele personale ale angajaților OAP. În acest sens, este important de sesizat Centrul Pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (în special dacă CPPDCP a autorizat dreptul de acces la date personale pentru Dumitru G).

Zilnic, acesta se află în birolul Avocatei Poporului, neavând vreun drept sau prerogativă legală în acest sens. El elaborează acte, asistă la discuțiile angajaților OAP cu Avocatul Poporului, dă indicații verbale, comentează și se expune cu opiniile proprii, atât pe drepturile omului, cât și în chestiuni administrativ-financiare. Pentru a îngrădi accesul angajaților la AP, angajații instituției au fost informați cu privire la orarul timpului în care lucrătorii OAP pot să încerce să solicite audiență (pe marginea chestiunilor de serviciu) la măria sa AP. Angajații OAP nu au posibilitatea să discute în patru ochi cu AP probleme ce țin de mandatul ombudsmanului dar nici măcar probleme personale. În așa fel, este periclitată realizarea sarcinilor angajaților pentru ca mai târziu aceștia să fie sancționați pentru că de fapt însăși AP a blocat activitatea instituției.

Dumitru, se implică activ în procesul de inventariere a bunurilor mobile și imobile ale instituției. Sub presiunea acestuia, instituția procură 2 baterii auto, realizează testarea tehnică la 2 automobile de serviciu ale OAP, după care – urcă și conduce autoturismele. Adică, admite cheltuirea nejustificată a resursele administrative.

În zilele de 15, 16 noiembrie 2021, Dumitru participă la acțiunea de sădire a pomilor, alături de unii angajați ai OAP și Avocata Poporului, precum și un grup de angajați ai Primăriei Chișinău, inclusiv primarul general, Ion Ceban.

La 19 noiembrie 2021, Dumitru, participă alături de Avocata Poporului la întrevederea oficială cu Misiunea OSCE din Moldova.

În perioada 17-22 noiembrie 2021, Avocatul Poporului organizează concursul de selectare a membrilor Consiliului pentru prevenirea torturii. La toate ședințele respective, participă Dumitru. Membrii Comisiei de selectare sunt: Avocata Poporului, Natalia Moloșag; Avocata poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu; Secretarul General al OAP, Olga Vacarciuc; Igor Dolea; Viorel Berliba, Svetlana Doltu, Ina Vutcariov – toți patru membri din societatea civilă și sectorul academic.

La 26 noiembrie 2021, membrii Consiliului pentru prevenirea torturii: Natalia Moloșag, Ceslav Panico, Svetlana Doltu, Mihai Gorincioi, precum și Dumitru, Diana Mazniuc (OAP consilieră), inclusiv avocata Rusnac Aliona realizează o vizită la penitenciarul nr.2 Lipcani, r. Briceni. Membrii s-au deplasat cu microbuzul de serviciu, iar la volanul microbuzului a fost Dumitru (și nu șoferul instituției). Reiterăm, Dumitru nu este angajat al staff-ului OAP, inclusiv nu are dreptul de a conduce autoturismul instituției.

În penitenciarul nr.2 au avut acces membrii Consiliului, inclusiv Dumitru și Rusnac Aliona. Reiterăm, că Dumitru nu este angajat al OAP/ consilier oficial. Atât el, cât și Rusnac Aliona, în calitate de avocată NU aveau dreptul legal să intre în penitenciar. Angajații P2 din neglijență, or având încredere în înalta funcție de demnitar al Avocatului Poporului, fără să verifice actele care permit accesul liber în penitenciar, au considerat că toți sunt membri ai Consiliului, respectiv au permis trecerea în închisoare.

Nu este exclus că acest Dumitru a avut acces la ”prietenii” săi cu care a stat la răcoare timp de 3 luni în penitenciarul nr. 13, pe când Natalia Moloșag îi era avocat. Accesul ”autorizat” de către AP al ”consultantului” Dumitru – condamnat la 4 ani privațiune de libertate, cu suspendarea condiționată a pedepsei pentru un termen de 3 ani în penitenciar prezintă un interes pentru MJ, ANP, SIS, PG, ca fiind o faptă gravă care poate grav să se reflecte asupra securității instituțiilor penitenciare. Informațiile cu privire la accesul în instituție pot fi re-verificate de la Administrația Națională a Penitenciarelor.

—-

Cine este Dumitru?

Potrivit sentinței Judecătoriei sect. Rîșcani din 4 decembrie 2017, Godorog Dumitru Victor a fost recunoscut vinovat (prin procedura simplificată) de proxenitism și condamnat la 4 ani privațiune de libertate, cu suspendarea condiționată a pedepsei pentru un termen de 3 ani. Avocatul inculpatului a fost Natalia MOLOȘAG.

Dumitru a recunoscut integral vinovăția, precum că din 2012-până la momentul reținerii, 2017 a atras persoane la prostituție, cu însușirea de foloase pe urma prestării de servicii cu caracter sexual online.

Dumitru, are studii medii incomplete, neangajat în câmpul muncii. Dumitru, nu este jurist, avocat sau profesionist. Însă, prin influența sa în Oficiul Avocatului Poporului acesta se expune asupra acțiunilor pe cereri, alte cauze de rezonanță, etc ce parvin în instituție.

Articolul 220. Proxenetismul
(1) Îndemnul sau determinarea la prostituţie ori înlesnirea practicării prostituţiei, ori tragerea de foloase de pe urma practicării prostituţiei de către o altă persoană, dacă fapta nu întrunește elementele traficului de ființe umane, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 650 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani
(2) Aceleași acțiuni săvîrșite:
a) asupra a două sau mai multor persoane;
b) asupra unei femei gravide;
c) de două sau mai multe persoane;
d) de o persoană publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană cu funcție de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcționar international se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 7 ani.

Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 13 februarie 2018, sentința a fost menținută.

Prin decizia Curții supreme de Justiție din 17 octombrie 2018, sentința este menținută.

În 2020, Dumitru Godorog a participat ca voluntar în campania „Oameni pentru Oameni”:

Alte date arată că Dumitru Godorog se prezintă ca actor


și în calitate de
participant la Marșul automobiliștilor din 09 mai 2020

Încălcări admise de Avocata Poporului:

Avocata Poporului, prin implicarea în activitățile diurne și ordinare a unei terțe persoane cu statut de condamnat penal, a admis încălcarea gravă a angajamentelor sale în calitate de Ombudsman, a standardelor internaționale cu privire la această calitate, în particular legislația specială, după cum urmează:

Articolul 2. Principii de activitate
(1) În activitatea sa, Avocatul Poporului se conduce de Constituţia Republicii Moldova, de prezenta lege, de alte legi ale Republicii Moldova, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
(2) În activitatea sa, Avocatul Poporului se ghidează de principiile legalităţii, egalităţii, imparţialităţii, transparenţei, echităţii sociale, democraţiei, umanismului şi se conduce de conştiinţa sa.

Articolul 12 din Legea 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului, Obligaţiile Avocatului Poporului
(1) Avocatul Poporului este obligat: a) să apere drepturile şi libertăţile omului în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu legile şi tratatele internaţionale din domeniul drepturilor şi libertăţilor omului la care Republica Moldova este parte, să-şi exercite atribuţiile funcţiei în conformitate cu legislaţia; b) să nu divulge secretul de stat şi alte informaţii şi date ocrotite de lege; c) să nu divulge informaţiile confidenţiale, precum şi datele cu caracter personal care i-au fost comunicate în cadrul activităţii sale, decît cu consimţămîntul persoanei la care acestea se referă; d) să se abţină de la orice acţiuni neconforme cu statutul pe care îl deţine.
(2) La intrarea în funcţie, şi ulterior în fiecare an, Avocatul Poporului va depune, în condiţiile legii, declaraţia de avere și interese personale.

(4) Pot constitui temeiuri pentru revocarea Avocatului Poporului: a) acţiunile neconforme cu statutul de Avocat al Poporului; b) emiterea/adoptarea unui act administrativ, încheierea directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv; c) divulgarea secretului de stat şi a altor informaţii şi date ocrotite de lege.

Pe lângă aspectele sus-evidențiate, există suspiciune serioasă cu privire la faptele de abuz în serviciu/ exces de putere, inclusiv favorizarea accesului unei persoane străine (cu statut de condamnat) în închisoare, precum favorizarea accesului neautorizat pentru o avocată în instituția penitenciară.

Ceea ce a făcut Natalia Moloșag a dat pe jos cu instituția Avocatului Poporului. Atât. Deși e mult mai grav decât e scris aici.

Sănătate moldoveni și răbdare… 

luchianiuc.com 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *