Cultură

Academicianul Nicolae Corlăteanu va fi comemorat la Chişinău

Academicianul Silviu Berejan, un alt mare dispărut al filologiei noastre scria despre profesorul său şi al nostru, al tuturor: „Nicolae Corlăteanu este – şi acest lucru este bine cunoscut atât în Republica Moldova, cât şi în afara ei – un om de litere cu o temeinică pregătire profesională, un erudit şi competent cercetător în domeniul filologiei în înţelesul vechi şi larg, adică etimologic al acestui cuvânt. Dumnealui a avut obiectiv dintotdeauna disciplinele filologice în tot ansamblul lor, adică toate formele de manifestare ale limbii unui popor”.

Potrivit Centrului Media al AŞM, conform programului de lucru, un cuvânt de salut va rosti acad. Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, iar discipolii omagiatului – astăzi distinse personalităţi ale ştiinţei şi culturi noastre naţionale – şi-au pregătit cu dragoste şi responsabilitate comunicările ştiinţifice, pe care le vor prezenta la acest simpozion: „Acad. Nicolae Corlăteanu – omul de cultură”, acad. Haralambie Corbu; „Acad. Nicolae Corlăteanu – fondator al lingvisticii româneşti din Republica Moldova şi ilustru pedagog”, m. c. Anatol Ciobanu; „Acad. Nicolae Corlăteanu şi moştenirea sa lingvistică, dr. hab. Anatol Eremia; „Acad. Nicolae Corlăteanu în aprecierea contemporanilor săi”, dr. Maria Cosniceanu. Moderator al dezbaterilor ştiinţifice este dr. hab. Vasile Bahnaru, directorul interimar al Institutului de Filologie al AŞM.

Savantul Nicolae Corlăteanu ne-a lăsat o moştenire ştiinţifică, memorialistică şi de alte genuri, peste 550 lucrări, printre care Dicţionar român-rus (Moscova, 1954; ed. a II-a, 1967, în colaborare cu E. Russev); „Studiu asupra sistemei lexicale moldoveneşti din anii 1870-1970 (1964); Исследование народной латыни и её отношении с романскими языками (Moscova, 1974); Fonetica limbii moldoveneşti literare contemporane (1978); Cuvântul în vâltoarea vieţii (1980); Scriitorul în faţa limbii literare (1985); Lexicologia (în colaborare cu I. Melniciuc, 1992); Fonetica (în colaborare cu V. Zagaevschi, 1993); Răspântii (1995); Nandrişii (1998); Aşa am trecut până acum prin viaţă (2000); Neologismul în opera eminesciană (2004) etc.

În cadrul Simpozionul Internaţional va fi lansată cartea: Nicolae Corlăteanu. Latina vulgară (în colaborare cu Lidia Colesnic). De asemenea, va fi prezentat filmul documentar „Academicianul Nicolae Corlăteanu”, scenariu – acad. M. Cimpoi, redactor – dr. D. Olărescu, regia G. Siminel.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Timpul.md şi pe TELEGRAM!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *