Actualitate

Centrul pentru Drepturile Omului: Ministerul Justiţiei prezintă raportări prea optimiste

În cadrul ședinței Comitetului de Coordonare responsabil pentru implementarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul de suport al reformei justiției din 13 ianuarie 2015 a fost prezentat proiectul de Raport cu privire la gradul de implementare a acțiunilor prevăzute în Matricea de politici privind suportul bugetar acordat de UE pentru perioada lunilor ianuarie-decembrie 2014.

Din raportul prezentat, dar și din comunicatul plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiției rezultă că printre cele mai importante realizări din 2014 se numără executarea acțiunii cu numărul de referință C1.3.(1) din Matricea de politici –– ”Centrul pentru Drepturile Omului și-a consolidat capacitatea instituțională și întrunește condițiile necesare pentru activitatea eficientă”. Mijloc de verificare – raportul de evaluare elaborat de către experți independenți.

Potrivit unui comunicat de presă, nivelul de implementare a acestei acțiuni a fost apreciat drept ”realizat” în baza descrierii succinte a statutului acțiunii respective: ”La etapa actuală a fost elaborat un draft de raport de evaluare anuală întocmit de către Proiectul de Asistență Tehnică UE Suport în coordonarea Reformei în domeniul Justiției în Republica Moldova (proiect de asistență tehnică care a demarat în august 2013 și care asigură buna realizare a activităților reglementate de Pilonul 7 al Strategiei). Raportul reflectă o analiză referitor la structura CpDOM în baza noilor prevederi legislative, capacitatea instituțională și condițiile necesare pentru activitatea eficientă”.

Centrul pentru Drepturile Omului își exprimă dezacordul cu aprecierea acțiunii drept ” realizată” și insistă asupra revizuirii acesteia. Asta pentru că la etapa actuală a fost elaborat doar proiectul raportului, care este mijlocul de verificare a gradului de implementare a acțiunii, dar nu acțiunea propriu-zisă. Mai mult, proiectul raportului elaborat de expertul independent tocmai evidenţiază mai multe deficienţe care, fără o intervenire legislativă considerabilă, nu vor permite fortificarea capacităților instituției.

În descrierea acțiunii nu sunt reflectate progresele înregistrate în contextul consolidării capacității instituționale a CpDOM, dat fiind faptul că acestea nici nu există: nu au fost numiți în funcție Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, adjuncții Avocatului Poporului, Secretarul general al Oficiului – una dintre condițiile necesare pentru funcționarea eficientă a instituției în condițiile noii legi. Noua lege specifică că Oficiul Avocatului Poporului este succesorul de drept al Centrului pentru Drepturile Omului, însă pînă la moment nu este adoptat Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului.

Nu a fost adoptat proiectul de Lege pentru modificarea și completarea a peste 40 de acte legislative, precum și proiectul Hotărîrii Guvernului ”Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”, elaborate pentru a ajusta cadrul legal existent la prevederile Legii cu privire la Avocatul Poporului nr. 52 din 03.04.2014. Nu au fost executate prevederile art. 41 alin.(3) din Legea nr. 52 conform cărora, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, Guvernul urma să asigure Oficiul Avocatului Poporului cu sediu, se menționează în comunicat.

sursa: timpul.md

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *