Actualitate

CET-2 devine Termoelectrica

Obiectul principal de activitate al SA "Termoelectrica" constituie: producerea de energie termică, distribuţia de energie termică, furnizarea de energie termică, producerea de energie electrică.

Conform Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice nr. 313677 din 16.06.2015, sediul principal al companiei se află în str. Meşterul Manole, 3, mun. Chişinău, Republica Moldova, MD-2036.

Specificăm faptul că procesul de reorganizarea corporativă a instituţiei se desfăşoară în cadrul juridic, fără să afecteze procesul de asigurare a consumatorilor din capitală cu energie termică pentru prepararea apei calde, precum şi activităţile de pregătire a infrastructurii termoenergetice către noul sezon de încălzire. Totodată, reorganizarea instituţională nu exonerează consumatorii de obligaţiunile de plată pentru energia termică consumată.

Reorganizarea întreprinderii şi modificarea denumirii este parte a acţiunilor incluse în planul de activităţi pentru îmbunătăţirea eficienţei sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) din municipiul Chişinău, urmând, cu suportul financiar al Băncii Mondiale, implementarea soluţiilor investiţionale prioritare în sectorul termoenergetic al capitalei pentru sporirea eficienţei şi a fiabilităţii SACET.
 
Sursa: Timpul.md


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.