Astăzi 29 Ianuarie 2022, Sâmbătă - Ultima actualizare la 28 Ianuarie 2022
babasının taş gibi bir kadını bulup evlenmeye karar vermesi porno ve onu bir de kendi yaşadıkları eve getirmesi sonucunda mobil porno hayalini kurduğu seksi kadının üvey annesi gibi sex hikayeleri olduğunu fark eden genç adam seks tecrübesinin ve üst sex izle seviye olduğu dışarıdan bakıldığında çok net şekilde porno seyret belli olan üvey annesini hayal edip 31 çekerek düşlerken porno izle odanın oradan geçen mature üvey oğlunu görür Odaya hd porno gelip sikini kimin için kaldırdığını soran üvey annesiyle porno farkında olmadan yakınlaşan genç adam boşalmak mobil porno izle için olgun bir kadının hayallerini kurduğunu söyleyince mature porno izle sikini eline alıp amına sokmadan çıplak şekilde üzerine çıktı
Abonamente

Istorie 11 Noiembrie 2021, ora 07:35

ISTORIECRIMELE COMUNISMULUI: Călătorie în Kolîma

Marime Font

Prezentul descoperit la Kolîma de istoricul francez Nicolas Werth este reflectat şi explicat prin teribilul trecut. Un prezent lipsit de speranţă, întunecat, o fundătură tipică rusească.

Nicolas Werth, cunoscutul istoric francez spe­cializat în istoria comunismului (co­au­tor al celebrei Cărţi negre a co­mu­nis­mu­lui, autorul capitolului despre URSS), să­tul de studiul academic, atras ca toţi istoricii adevăraţi şi de materialitatea istoriei, a hotărât să facă o călătorie de aproape trei săptămâni, între 13 august-3 sep­tem­brie 2011, chiar în inima Gu­lagului, în regiunea Ko­lîma. Werth s-a alăturat unui grup de cercetători ai asociaţiei ruse Memorial, aflaţi într-o misiune de te­ren pentru a cerceta şi inventaria atât mărturiile puţinilor supravieţuitori ai Gu­lagului (istorie orală), cât şi obiectele care au însoţit această imensă tragedie umană, dar şi pentru a topografia amplasamentele uriaşei încrengături care a fost Gulagul (nu degeaba comparat cu un „arhipelag“, după celebra formulă a lui Soljeniţîn), în vederea constituirii unui muzeu virtual al acestuia. „După ani petrecuţi printre ar­hivele birocratice şi dezumanizante ale Gu­lagului, aici am găsit valoarea ne­pre­ţuită a mărturiei. Căci, dacă lagărul a fost o experienţă colectivă, cunoscută de fie­care al şaselea adult rus între anii 1930 şi începutul anilor 1950, tot aşa a fost şi o experienţă profund individuală: în universul concentraţionar, mai mult de­cât oriunde altundeva, omul este fun­damental singur“.

Jurnalul acestei călătorii s-a trans­format rapid şi logic într-o in­te­re­santă carte. Autorul şi grupul din care făcea parte au zburat cu avi­onul 8.000 de kilometri, din Mos­cova către Magadan, capitala imensei re­giuni care are o suprafaţă de două mi­li­oa­ne de kimometri pătraţi (!), ajungând du­pă doar nouă ore, motiv de a rememora calvarul pe care-l suportau deţinuţii pen­tru a ajunge în lagărele unde aveau să su­fere şi, de multe ori, şi să moară: o lună sau două, îngrămădiţi în vagoane de vite, până să ajungă la capătul lumii sovietice, Vladivostok, unde se aflau lagărele de tran­zit, iar de aici, îmbarcaţi claie peste gră­madă, în cala unor vapoare, o săptămână, pe o mare agitată, pentru a ajunge în „in­fernul alb“.


Întreaga materie a jurnalului este cons­truită în oglindă: prezentul descoperit de istoricul francez este reflectat şi explicat prin teribilul trecut. Werth face şi o scurtă prezentare a istoriei celebrei Kolîma şi a sistemului de lagăre Dalstroi. Cel dintâi eu­ropean care a străbătut regiunea a fost Jan Czerki, un geograf, paleontolog, ex­plo­ra­tor polonez, exilat în Siberia de ţarul Ale­xandru al II-lea pentru participarea la in­surecţia polonă din 1863-’64. Kolîma era locuită doar de câteva zeci de mii de eveni şi yukarigirzi, popoare siberiene care tră­iau din creşterea renilor, pescuit şi vâ­nă­toare. Însă în septembrie 1929, o expediţie sovietică a descoperit zăcăminte aurifere, ceea ce avea să schimbe complet datele pro­blemei. Aurul însemna bani şi, mai ales, devize străine pentru planurile cin­ci­nale ale lui Stalin. La 13 noiembrie 1931, Consiliul Muncii şi al Apărării URSS a ins­tituit Dalstroi, structură menită a exploata iniţial aurul (dar s-a găsit şi staniu, cobalt, tungsten, uraniu) din regiune, condus de un stalinist „luminat“ de tip vechi, le­to­nul Eduard Berzin, care avea şi el să fie asasinat, ca mulţi alţi comunişti de rit vechi (leninist), în 1938. Văduva lui a oferit o imagine puternic idealizată a vieţii no­men­klaturiştilor din zonă. Treptat, deţinuţii au început să sosească cu miile şi zecile de mii, îm­pingând limita şi aria de ex­ploatare a Dalstroiului din ce în ce mai departe, către nordul (şi) mai îngheţat şi neospitalier chiar faţă de Ma­gadan. Mortalitatea era mare, dar „cifrele anuale privind mortalitatea în la­gărele Kolîmei nu au fost făcute publice în­tot­dea­u­na“, acestea, cele oficiale, fiind de la 13,8% în 1933, 4,5% în 1934, dar ajungând şi la 20% în perioada cea mai grea a Gu­lagului, 1942-’43. În timpul Marii Terori (1937-’38), au fost asasinaţi zeci de mii de deţinuţi, după cote primite de Berzin de la centru, făcându-se pur şi simplu cu­ră­ţenie în Gulag, omorând prin împuşcare ultimii opozanţi politici ai regimului.

Dar ce a rămas din Gulag? Nu mare lucru, căci statul rus putinian nu avea niciun in­teres să dezgroape sau să prezerve tre­cu­tul incomod. „Statul rus nu s-a implicat prin nicio politică patrimonială în ceea ce priveşte Gulagul sau represiunile sta­liniste în general; nu a luat nici cea mai mică măsură de conservare a locurilor unde au avut loc execuţiile, a celor de de­tenţie, de deportare sau exploatare a mâi­nii de lucru în regim forţat. Doar Bi­se­rica Ortodoxă s-a interesat de câteva lo­curi, pe care le-a integrat rapid în ser­viciul propriilor interese.“ Nemai­be­ne­fi­ciind de uneltele statului totalitar, cel rus postsovietic nu a putut să împiedice libera iniţiativă în domeniul recuperării me­mo­riei, de aceea din Gulag a rămas ceea ce diverşi oameni, fie având legături familiale cu istoria Gulagului (părinți, bunici sau chiar ei înşişi fiind închişi), fie dezvoltând un interes special, personal au adunat și păstrat. Din această perspectivă, este pa­radoxal – şi explică parţial amnezia – fap­tul că lagărele şi fabricile morţii ale re­gi­mului nazist au fost transformate în ex­traordinare muzee, în timp ce sutele de la­găre sovietice care au înghiţit (chiar dacă nu au omorât) o populaţie mult mai nu­me­roasă au dispărut pur şi simplu. Sunt mai multe motive: în primul rând, distanţa temporală care ne separă, ele începând să fie dezasamblate la sfârşitul anilor ‘50, apoi lipsa interesului politic pentru păs­trarea lor şi, nu în ultimul rând, pe­ri­sa­bi­litatea materialelor folosite pentru ri­di­ca­rea lagărelor Gulagului. Cele mai multe fiind situate în plină Siberie, unde pădurea cade pe tine, ele au fost construite fo­lo­sind mai ales lemnul.
Care este prezentul Kolîmei? Unul lipsit de speranţă, întunecat, o fundătură tipică rusească. În mod firesc, după prăbuşirea im­periului sovietic, zona s-a de­populat masiv. În Magadan abia dacă mai trăiesc 100.000 de oameni, o treime din populaţia anilor 1980, depopularea fiind şi mai accentuată în orăşelele de la nord de Magadan, aproape toate construite în lo­curi care au găzduit lagăre. Iagodnoe, fos­ta capitală birocratică a Dalstroi, avea 15.000 de locuitori în 1950, în marea lor ma­joritate angajaţi ai birocraţiei sis­te­mu­lui, pentru ca, la sfârşitul anilor 1980, să ră­mână 10.000, iar acum doar 3.000. „Ma­re parte din comerţul cu amănuntul din Magadan aparţinea chinezilor şi aproa­pe toate produsele manufacturate de uz cu­rent şi cele alimentare erau importate din China“, aceasta fiind, e drept, mult mai aproape decât Moscova. Majoritatea clă­dirilor oraşului Magadan au fost cons­truite de prizonierii japonezi capturaţi în 1945, transferaţi aici din Vladivostok. „De la dispariţia URSS, de când Moscova a decretat, la începutul lui 1990, că marele nord, în întregul lui, nu mai este ren­tatbil, exceptând zonele petrolifere, po­siol­ki – orăşelele, n.m. - de aici, din Ko­lîma, s-au golit unul după altul. Lo­cui­torii care au avut mijloace s-au întors pe continent, în oraşele de provincie, un­de locuinţele erau încă accesibile. Cei­lalţi au rămas în Kolîma, mulţumindu-se să se grupeze în vreo zece orăşele mai im­portante.“ Werth observă şi paradoxala frumuseţe uci­gătoare - la propriu - a na­turii: „În afa­ră de peisaj, culoarea ru­gi­nie este cel mai frumos lucru din Kolîma. N-am vă­zut nicăieri altundeva atâtea obi­ecte ru­ginite, de toate formele, mă­ri­mile şi de toate nuanţele de roşu, arămiu şi brun“; „Frumuseţea Kolîmei este tul­burătoare. Dar mă întreb ce-or fi putut vedea cei con­damnaţi aici, la 9.000 km - la fel de bine le-ar fi putut zice ani-lumină - de casă. N-am admirat ni­cio­dată peisajul. Abia după aceea memoria mea a putut înregistra ceva“, mărturisea Varlam Şa­lamov în celebra sa carte Recits de Ko­lî­ma.

Nicolas Werth întâlneşte tot felul de personaje, unele cunoscând în mod direct Gulagul. Fiecare istorioară personală face in­te­ligibilă istoria şi demonstrează, fără putinţă de tăgadă, cruzimea unui sistem totalitar pentru care destinul unui om nu reprezenta nimic. Unul dintre cei în­tâlniţi îşi deschisese un muzeu par­ti­cu­lar în propriul apartament comunist, de două camere, în care îngrămădise tot felul de obiecte recuperate din diversele lagăre aflate în disoluţie; altul, patronul unei în­treprinderi care exploata zăcămintele au­rifere, se căieşte, punând cruci imense în dreptul gropilor comune, în continuare prea puţin căutate şi descoperite. În 15 ani a ridicat 12 cruci, căci „în toată Ko­lîma, peste 180.000 de deţinuţi au fost ucişi şi îngropaţi fără mormânt creş­ti­nesc, aşa că, vedeţi, am ce face până la sfârşitul zilelor mele“. Autorul observă şi idealizarea muncii sovietice. „Multe do­cumente proslăvesc cucerirea Kolîmei: gra­fice care afişau curbele ascendente ale producţiei de aur, staniu, cobalt, ura­niu; panouri de onoare ce lăudau o bri­gadă sau alta care-şi depăşise planul. Nimic nu dezvăluia că aceşti muncitori erau deţinuţi, foşti deţinuţi sau oameni liberi“, dar şi rămăşiţele unor cutii poştale în care deţinuţii puteau depune plângeri adresate Sovietului Suprem al URSS. De re­gulă, se primeau răspunsuri negative stan­dard, după trei-patru luni, însă şi această tehnică sovietică vicleană, menită a pre­lungi speranţa faţă de revizuirea do­sa­relor/sentinţelor (una pur utopică), era concepută pentru a-l păstra în viaţă pe deţinut cât mai mult timp posibil, pentru a-l exploata la maximum. Până la capăt. Însă, oricât am încerca să înţelegem ceea ce a fost lagărul, dinamica şi procesul is­toric ce l-a generat, rămâne o dimensiune care nu poate fi nici exprimată, nici în­ţe­leasă, o uriașă dimensiune a durerii, căci „Lagărul este, în mod sigur, o şcoală ne­gativă a vieţii (...) Fiecare clipă pe­tre­cu­tă în tabără este otrăvită. Sunt prea mul­te lucruri pe care omul n-ar trebui nici să le vadă, nici să le cunoască; şi, dacă le vede, cel mai bine este să moară“ (Şa­lamov). 


NICOLAS WERTH - Drumul din Kolîma. Călătorie pe urmele Gulagului; Traducere de Cătălina Mihai; Editura Corint, 2012

Autor: Codruț Constantinescu

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 18:00

Procuratura Anticorupție a terminat urmărirea penală în privința lui Igor Popa

Procuratura Anticorupție a terminat urmărirea penală în privința lui Igor Popa

Procurorii anticorupție anunță că au terminat urmărirea penală în cauza penală privind învinuirea procurorului-șef suspendat al Oficiului Ciocana municipiul Chișinău, Igor Popa, căruia i se impută săvârșirea a cinci capete de acuzare de fals în declarația de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 17:34

VIDEO/ Urmărire cu focuri de armă pe o stradă din Texas

VIDEO/ Urmărire cu focuri de armă pe o stradă din Texas

O urmărire ca-n filme a avut loc în Texas. Trei polițiști au fost răniți în timp ce încercau să prindă un fugar.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 17:22

Zeci de polițiști au luat cu asalt parcul OrheiLand. Vizitatorii au fost alungați

Zeci de polițiști au luat cu asalt parcul OrheiLand. Vizitatorii au fost alungați

Zeci de polițiști au împânzit parcul OrheiLand, i-au împiedicat și intimidat pe copiii și adulții care au mers să se distreze în aer liber. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 17:16

CURS VALUTAR 31 ianuarie: Leul moldovenesc se apreciază față de moneda euro

CURS VALUTAR 31 ianuarie: Leul moldovenesc se apreciază față de moneda euro

Luni leul moldovenesc se depreciază în raport cu dolarul american, hrivna ucraineană și rubla rusească, în schimb crește față de moneda euro. Leul românesc rămâne neschimbat.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 17:07

Vadm Ceban după ce ANRE a aprobat majorarea tarifului la gazele naturale: „Nici chiar afacerile orientate social nu pot funcționa în pierdere”

Vadm Ceban după ce ANRE a aprobat majorarea tarifului la gazele naturale: „Nici chiar afacerile orientate social nu pot funcționa în pierdere”

„Nici chiar afacerile orientate social nu pot funcționa în pierdere”. Afirmația a fost făcută de șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, după ce ANRE a aprobat astăzi solicitarea Moldovagaz de scumpire a tarifului la gazele naturale, transmite unimedia.info.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 16:52

Ne tot fâsâim cu „neutralitatea”. Comentariul lui Sturza după ce Gavrilița a anunțat că va aloca mai mulți bani pentru armată

Ne tot fâsâim cu „neutralitatea”. Comentariul lui Sturza după ce Gavrilița a anunțat că va aloca mai mulți bani pentru armată

„Cu toată stima și respectul față de militarii moldoveni, puțini la număr și prost echipați, dat bine intenționați, nu ei sunt soluția securității naționale la moldoveni. Soluția este „umbra” unui frate mai mare. Ne tot fâsâim cu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 16:37

CNN: Zelenskiy și Biden s-ar fi certat. Oficial este negat totul, dar ce se știe din surse anonime?

CNN: Zelenskiy și Biden s-ar fi certat. Oficial este negat totul, dar ce se știe din surse anonime?

CNN, marea rețea americană de televiziune, a transmis că ar fi avut loc o dispută între președintele ucrainean, Vladimir Zelenskiy, și omologul său, Joe Biden, în timpul unei discuții telefonice recente, care a durat două ore, pe subiectul amenințării invaziei ruse....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 16:19

VIDEO/ Ca să nu moară de foame, afganii își vând rinichii. Familia care a rămas fără organe își vinde acum și copiii

VIDEO/ Ca să nu moară de foame, afganii își vând rinichii. Familia care a rămas fără organe își vinde acum și copiii

Familiile înfometate din Afganistan au fost împinse să facă alegeri cu adevărat șocante, într-un moment în care întreaga națiune este în pragul prăpastiei.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 16:05

Replici acide între Nemerenco și Partidul lui Stratulat: Renunțați la spectacole și insulte, coborâți la realitățile din țara noastră

Replici acide între Nemerenco și Partidul lui Stratulat: Renunțați la spectacole și insulte, coborâți la realitățile din țara noastră

Declarațiile tensionate între Ala Nemerenco și pediatrul Mihai Stratulat nu se domolesc. Partidul Puterea Oamenilor, din care face parte Stratulat, a ieșit cu un apel public către ministra Sănătății prin care o îndeamnă „să renunțe la spectacole și insulte, să nu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 15:40

ULTIMA ORĂ! Din NOU gazul se scumpește! Cetățenii RM vor achita 15 lei și 18 bani pentru un metru cub

ULTIMA ORĂ! Din NOU gazul se scumpește! Cetățenii RM vor achita 15 lei și 18 bani pentru un metru cub

Cetățenii vor achita un tarif de 15 lei și 18 bani, cu TVA inclus, pentru un metru cub de gaze naturale, cu 4 lei și 18 bani mai mult decât în prezent. ANRE a aprobat prețul final de 14 lei și 06 bani fără TVA, ceea ce constituie 15 lei și 18 de bani cu TVA inclus pentru un...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 15:28

Alaiba și Plîngău s-au certat rău din cauza lui Avornic. Primul spune despre o porcărie, al doilea acuză de speculații

Alaiba și Plîngău s-au certat rău din cauza lui Avornic. Primul spune despre o porcărie, al doilea acuză de speculații

Dumitru Alaiba a comentat desemnarea Academiei de Științe a Moldovei (AȘM) a lui Gheorghe Avornic în calitate de membru al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) din partea societății civilă. „O să ținem minte bine-bine rezultatul acestei “comisii” pentru...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 15:16

VIDEO/ Au bătut cu cruzime un tânăr, iar acum riscă să ajungă după gratii! Poliția solicită ajutorul populației pentru a identifica făptașii

VIDEO/ Au bătut cu cruzime un tânăr, iar acum riscă să ajungă după gratii! Poliția solicită ajutorul populației pentru a identifica făptașii

Tinerii care apar în imaginile video de mai jos sunt căutați de poliție, după ce ar fi bătut un bărbat de 28 de ani.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 15:00

VIDEO/ Un camion de mare tonaj arde ca o torță, pe traseul Bălți-Chișinău

VIDEO/ Un camion de mare tonaj arde ca o torță, pe traseul Bălți-Chișinău

Un camion de mare tonaj a fost cuprins de flăcări astăzi pe drumul național Bălți-Chișinău, în apropierea orașului Bălți.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 14:28

Joe Biden anunţă că va numi, pentru prima dată în istoria țării, o femeie afro-americană la Curtea Supremă

Joe Biden anunţă că va numi, pentru prima dată în istoria țării, o femeie afro-americană la Curtea Supremă

Preşedintele american Joe Biden a confirmat joi că va numi, pentru prima dată în istorie, o femeie afro-americană la Curtea Supremă a Statelor Unite, pentru a-l înlocui pe judecătorul în exerciţiu Stephen Breyer, care și-a anunțat retragerea, potrivit digi24.ro.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 14:10

Călătoriile cu taxiul devin încet un lux. Taximetriștii din municipiul Bălți au majorat tariful pentru călătorii

Călătoriile cu taxiul devin încet un lux. Taximetriștii din municipiul Bălți au majorat tariful pentru călătorii

Călătoriile cu taxiul devin încet un lux. Companiile de Taxi din municipiul Bălți au majorat tariful pentru călătorii. Cauza principală este scumpirea cu 25% la sută a gazului metan. Așadar, din întâi februarie, companiile de taxi au afișat prețuri mai mari cu 40 de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 13:57

Serghei Lavrov: Dacă depinde de Rusia, nu va fi război

Serghei Lavrov: Dacă depinde de Rusia, nu va fi război

Vineri, Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, a declarat, că ”dacă depinde de Rusia, nu va fi război” cu Ucraina, într-un interviu acordat presei locale şi transmis în direct, relatează EFE.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 13:34

METEO/ Cod galben de vânt puternic pe întreg teritoriul țării

METEO/ Cod galben de vânt puternic pe întreg teritoriul țării

Astăzi, 28 ianuarie, Serviciul meteorologic de stat a emis Cod Galben de vânt puternic. Alerta intră în vigoare în această seară, la ora 20:00, și va fi valabilă până sâmbătă, 29 ianuarie, pe întreg teritoriul țării, potrivit replicamedia.md.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 13:13

VIDEO/ Imagini apocaliptice în Africa, din cauza unei furtuni tropicale: Zeci de persoane au murit printre care și copii

VIDEO/ Imagini apocaliptice în Africa, din cauza unei furtuni tropicale: Zeci de persoane au murit printre care și copii

Furtunile tropicale care au lovit estul Africii s-au soldat cu cel puţin 18 morţi în Mozambic. Iar în urma tragediei, alte circa 50 de persoane au murit în urma ploilor abundente şi a vântului puternic din Madagascar.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 13:06

Confruntări armate între două foste republici sovietice. OTSC, organizația de securitate creată de Rusia, se oferă să intervină

Confruntări armate între două foste republici sovietice. OTSC, organizația de securitate creată de Rusia, se oferă să intervină

Mari porţiuni de frontieră între diferite ţări ale Asiei Centrale nu au fost delimitate după destrămarea Uniunii Sovietice în 1991, alimentând tensiuni etnice, economice sau sociale în această vastă regiune, unde populaţia de la sate trăieşte adesea în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 13:00

VIDEO/ A omorât o persoană în bătaie, iar acum riscă să ajungă după gratii. Suspectul, reținut și plasat în arest

VIDEO/ A omorât o persoană în bătaie, iar acum riscă să ajungă după gratii. Suspectul, reținut și plasat în arest

A omorât o persoană în bătaie, iar acum riscă să ajungă după gratii. Este vizat este un bărbat în vârstă de 41 de ani, anunțat în căutare pentru vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii care au provocat decesul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 12:46

Astăzi, Macron îl sună pe Putin: „Să spună dacă dorește consultări sau confruntare”

Astăzi, Macron îl sună pe Putin: „Să spună dacă dorește consultări sau confruntare”

Președintele Franței, Emmanuel Macron va încerca să evalueze dacă președintele Rusiei, Vladimir Putin dorește „consultări sau confruntare” cu privire la Ucraina, în cadrul unei convorbiri telefonice are va avea loc vineri, a declarat ministrul de externe al...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 12:19

VIDEO/ Maia Sandu se arată nedumerită de refuzul INTERPOL de a-l da în căutare pe Vlad Plahotniuc

VIDEO/ Maia Sandu se arată nedumerită de refuzul INTERPOL de a-l da în căutare pe Vlad Plahotniuc

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu se arată nedumerită de decizia INTERPOL de a refuza darea în căutare internațională a fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc și pasează responsabilitatea pe organizația interguvernamentală, accentuând că nu ar exista probleme din...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 12:09

Femeie lipsită de educație! A aruncat o pungă cu gunoi sub un tufiș

Femeie lipsită de educație! A aruncat o pungă cu gunoi sub un tufiș

O femeie a devenit „antierou” pe rețelele de socializare după ce o cameră de supraveghere a surprins cum ea aruncă o pungă cu gunoi lângă un tufiș.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 12:04

Carburanții nu au de gând să se ieftinească! Benzina a trecut de 23 lei, iar motorina se apropie de 20 lei

Carburanții nu au de gând să se ieftinească! Benzina a trecut de 23 lei, iar motorina se apropie de 20 lei

Prețul benzinei a sărit de 23 de lei, iar motorina este aproape 20 de lei. ANRE a afișat noul preț maxim de referință, valabil pentru weekend și ziua de luni, 31 ianuarie. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 11:57

Nemerenco își ia revanșa cu Stratulat și explică „chiulangiilor de la facultate”: Nu miniștrii decid când se închid maternitățile

Nemerenco își ia revanșa cu Stratulat și explică „chiulangiilor de la facultate”: Nu miniștrii decid când se închid maternitățile

Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a venit cu o reacție după ce ieri, pediatrul Mihai Stratulat, s-a revoltat din cauza închiderii a 5 maternități din nordul țării. Ministra explică faptul că „fiecare spital raional pe lângă alte secții clinice dintotdeauna a avut...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 11:52

În plină zi, un moldovean a fost răpit de acasă și snopit în bătaie de milițienii regimului de la Tiraspol

În plină zi, un moldovean a fost răpit de acasă și snopit în bătaie de milițienii regimului de la Tiraspol

Un bărbat s-ar fi ales cu traumatisme grave, după ce ar fi fost răpit de la domiciliul de așa-zișii milițieni din stânga Nistrului și snopit în bătaie. O plângere cu referire la acest caz a fost depusă ieri, 27 ianuarie, de către victimă la IP Bender, susțin sursele...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 11:43

VIDEO/ Dosarele de îmbogățire ilicită: Două condamnări, zero confiscări și zeci de bugetari milionari în libertate

VIDEO/ Dosarele de îmbogățire ilicită: Două condamnări, zero confiscări și zeci de bugetari milionari în libertate

Îmbogățirea ilicită este incriminată în Republica Moldova deja de opt ani, dar până în prezent au fost pronunțate doar două sentințe de condamnare, din 50 de cauze penale inițiate în total de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 11:28

Socialiștii se smiorcăie ambasadelor! Opoziția este interzisă la televiziunea publică

Socialiștii se smiorcăie ambasadelor! Opoziția este interzisă la televiziunea publică

Opoziția și guvernarea nu pot împărți Compania „Teleradio-Moldova”! Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, vine cu o adresare către Consiliul Audiovizualului, conducerea „Teleradio-Moldova”, ONG-urile de media și Ambasadele acreditate la...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 11:17

Maia Sandu a renunțat la compensația pentru factura de gaz. Cât i-a venit factura la gaz

Maia Sandu a renunțat la compensația pentru factura de gaz. Cât i-a venit factura la gaz

Maia Sandu susține că a renunțat la compensația pentru factura la gaz, deoarece potrivit ei, „își poate permite”. Este un gest de solidaritate din partea celor care pot să facă acest lucru a mai adăugat aceasta.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 11:07

Academia de Științe a Moldovei, CRITICATĂ dur de PAS, după ce l-a desemnat pe fostul avocat al lui Plahotniuc în calitate de membru al CSP

Academia de Științe a Moldovei, CRITICATĂ dur de PAS, după ce l-a desemnat pe fostul avocat al lui Plahotniuc în calitate de membru al CSP

Reprezentanții actualei guvernări au criticat dur decizia Academiei de Științe a Moldovei (AȘM) din 20 ianuarie curent de a-l delega pe fostul avocat al lui Vlad Plahotniuc, președintele Senatului Universității de Studii Politice Economice Europene „Constantin Stere”, Gheorghe...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 10:56

Deputat către Ala Nemerenco și Ministerul Sănătății: Sunteți IMPOTENȚI și INCOMPETENȚI, dați-vă DEMISIA

Deputat către Ala Nemerenco și Ministerul Sănătății: Sunteți IMPOTENȚI și INCOMPETENȚI, dați-vă DEMISIA

Marina Tauber vine cu învinuiri în adresa Ministerului Sănătății, după ce instituția a emis un comunicat în care se spune că în Orhei au crescut semnificativ cazurile de COVID. În opinia sa, anunțul a fost făcut pe un ton grav, chiar dacă numărul de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 10:48

Maia Sandu, mesaj în contextul tensiunilor dintre Rusia și Ucraina: Cetățenii R. Moldova trebuie să fie alerți, dar nu panicați

Maia Sandu, mesaj în contextul tensiunilor dintre Rusia și Ucraina: Cetățenii R. Moldova trebuie să fie alerți, dar nu panicați

Există un risc foarte mare de război în regiune, iar cetățenii Republicii Moldova trebuie să fie alerți, dar nu panicați. Astfel de declarații au fost făcute de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, în contextul tensiunilor dintre Rusia și Ucraina.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 10:41

Alaiba se adâncește adânc și tare pe piața fierului vechi

Alaiba se adâncește adânc și tare pe piața fierului vechi

Într-o postare pe Facebook, deputatul PAS, Dumitru Alaiba susține că a înregistrat o inițiativă legislativă care limitează tranzacțiile cash la achiziția fierului vechi, potrivit bani.md.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 10:33

Nicio zi fără proteste! Transportatorii cer revizuirea tarifului și amenință cu sistarea activității rutelor regulate

Nicio zi fără proteste! Transportatorii cer revizuirea tarifului și amenință cu sistarea activității rutelor regulate

Transportatorii cer Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale să revizuiască tarifele la serviciile de transport și la cele de autogară. În caz contrar, din luna februarie, transportatorii amenință cu sistarea activității rutelor regulate. Într-o scrisoare...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 10:26

Biden l-a avertizat pe Zelenskiy despre „posibilitatea reală” ca Rusia să invadeze Ucraina luna viitoare

Biden l-a avertizat pe Zelenskiy despre „posibilitatea reală” ca Rusia să invadeze Ucraina luna viitoare

Președintele SUA, Joe Biden a avertizat joi, 27 ianuarie că există o „posibilitate reală” a unei invazii ruse a Ucrainei luna viitoare, iar asta pentru că reprezentanții Kremlinului a afirmat că respingerea de către SUA a principalelor sale cereri de rezolvare a crizei a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 10:21

Vom plăti 15,69 de lei pentru gazele naturale sau nu? ANRE se întrunește în ședință

Vom plăti 15,69 de lei pentru gazele naturale sau nu? ANRE se întrunește în ședință

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) se va întruni în şedinţă pentru aprobarea preţurilor la gazele naturale, energie electrică şi termică. Joi, la şedinţa Comisiei pentru Situații Excepționale s-a decis ca ANRE să analizeze și să aprobe...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2022, ora: 10:10

Promo-LEX condamnă declarația Primierei Natalia Gavriliță privind presupusul interes al Moldovei în sprijinul uzinei metalurgice din Râbnița

Promo-LEX condamnă declarația Primierei Natalia Gavriliță privind presupusul interes al Moldovei în sprijinul uzinei metalurgice din Râbnița

 Asociația Promo-LEX regretă declarația Prim-Ministrei Natalia Gavriliță privind presupusul interes al Republicii Moldova în reluarea importului de fier vechi pentru uzina metalurgică din Râbnița în condițiile evitării abordării problemelor și a cazurilor grave...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)