Istorie

Dicționar de nume: DUMITRAŞ

La origine, Demétrios este o formă adjectivală de la numele zeiţei Demetra, o veche divinitate a vegetaţiei şi mai ales a fertilităţii pământului, de unde şi semnificaţia acestui nume – „pământul-mamă”. Mai apoi această zeiţă a fost considerată şi ocrotitoare a căsătoriei şi a familiei. La români, Demetra era identificată cu o veche zeiţă a vegetaţiei, numită Ceres, de la al cărei nume provine şi cuvântul românesc cereale.

Pătrunzând în onomasticonul creştin, prenumele Demétrios se răspândeşte în Europa, unde, sub diferite forme, s-a bucurat de o mare popularitate în toate timpurile, fiind legat de numeroase obiceiuri şi tradiţii populare. Şi la români, prenumele Dumitru, având o frecvenţă mare, a dat naştere unei numeroase familii de forme populare şi hipocoristice, dintre care cercetătorii numesc, în primul rând, hipocoristicul Dumitraş, apoi şi celelalte forme: Dumitraşco, apărut prin ataşarea sufixului diminutival dezmierdător slav -co la forma Dumitraş şi trecut cu timpul în -cu – Dumitraşcu, Dumitrel, Dumitrică, Dumitriţă şi Dumitriţa, Dumitruţ, Dimitriu, Dima, Dimache, Mitru, Mitrea, Mitache, Tache, Mitică, Mitrache, Trache, Mitran, Mitraşcu, Mitrică, Truşa, Truşan (de unde şi numirea satului Truşeni), Mitruşcă, Truţă şi multe-multe altele care circulă azi ca nume de familie. Forma savantă şi cea mai veche este Dimitrie, prenume purtat de personalităţi ilustre până în sec. al XIX-lea. De ex., Dimitrie Cantemir, Dimitrie Bolintineanu, Dimitrie Anghel. Formele populare sunt purtate de personajele literare. De ex., Mitrea Cocor din romanul cu acelaşi nume de M. Sadoveanu, Dumitrache, Mitică, Tache din comediile lui Ion Luca Caragiale. În ultimele decenii este frecvent prenumele Dumitriţa (< Dumitru + -iţa), dar asociat cu numele florii dumitriţă, numirea populară a crizantemei, care înfloreşte de Sfântul Dumitru. Dintre sfinţii cu prenumele Dimitrie, mai important şi mai cunoscut este Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir, sărbătorit de biserică la 26 octombrie, stil nou/ 8 noiembrie, stil vechi. În atestările din documentele moldoveneşti, printre numele Dimitrie, Dumitru, Dumitrache, Dumitraşco și Dumitraşcu, foarte frecvente în sec. al XVII-lea, se întâlneşte şi numele Dumitraş, atestat la 1742: Dumitraş, postelnic, în pricină cu Iordachi Cantacuzino, vornic şi vistier.

Azi, în republică, cu numele Dumitru sunt înscrise 100 de persoane, cu numele Dumitraş – 890 de persoane, Dumitraşco – patru, Dumitrescu – 600, Dumitrache – două, Dimitriu – 1261, Dima – 1094, Dimo – 18, Mitrică – 14 și Mitrica – 46.

Maria Cosniceanu, doctor în filologie
 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.