Carte

Dicționar de nume: Josanu. Susanu

Termenii aceştia au apărut datorită împărţirii administrative a Moldovei, începând cu anul 1436, când fiii lui Alexandru cel Bun, Iliaş şi Ştefan al II-lea, şi-au împărţit puterea în Moldova. Partea de sud-est a Moldovei, unde şi-a exercitat puterea Ştefan, cu reşedinţa la Vaslui, a fost numită Ţara de Jos, scrisă în letopiseţele cronicarilor Ţara de Gios. parte de nord-vest a Moldovei, unde şi-a exercitat puterea Iliaş, din scaunul de la Suceava, a fost numită Ţara de Sus. Persoana care locuia sau provenea din Ţara de Gios a fost numită giosan. Persoana care locuia sau provenea din Ţara de Sus a fost numită susan, cuvânt atestat în Letopiseţul lui Miron Costin: Amu adunase la sine Constantin-vodă pre vlădici şi câţiva boieri suseni. Aceste determinative, cu timpul, au devenit nume de familie, atestate documentar. La 1644, în documentele Lăpuşnei apare numele Giosan: Vasile Banuş, marele medelnicer, a cumpărat părţi din satul Uşereşti pe Prut, ţin. Lăpuşnei de la Cernica, ginerele lui Giosan şi de Gavril, nepotul lui Giosan. La 1774, în ţin. Orhei-Lăpuşna sunt atestaţi: Sava Giosanu în satul Puţintei, Gheorghe Giosanu în satul Sărăteni, Chirica Giosanul în satul Ţăhnăuţi. În satul Ichimăuţi este atestat un Lupaşco Susanul. Numele cu forma Susan este notat frecvent în ţin. Putna: Apostol, Macovei, Ion, Ioniţă, Pavăl, Lupu, Vasile – toţi cu numele Susan. Trei persoane cu numele Susan sunt înregistrate şi în ţin. Roman: Radu Susan, Ianăş Susan şi Mihai Susan. Din a doua jumătate a sec. al XIX-lea, iar în Basarabia după 1918, conform limbii literare numele respective au redate în formele Josanu şi Susanu, formele Josan, Giosan şi Susan mai rămânând pe-alocuri, conform tradiţiei populare, dar şi celei scrise.

Azi, în republică, cu numele Josanu sunt înscrise 927 de persoane, cu forma Josan – 4436 de persoane, cu forma veche Giosan – 4 persoane şi cu forma contemporană, conform ortografiei Joseanu – 17 persoane. Cu numele Susanu sunt înregistrate 527 de persoane şi cu forma Susan – 136 de persoane.

Maria Cosniceanu, doctor în filologie


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.