Actualitate

Domnului Pavel Filip, prim-ministru al Republicii Moldova

În anul istoric 1989 a luat naștere Centrul Național de Terminologie, în baza Legii nr. 3465-XI din 1 septembrie, drept instituţie menită să contribuie la promovarea limbii române în calitate de limbă de stat/oficială a Republicii Moldova.

În decursul mai multor ani, Centrul Național de Terminologie a suportat un şir de transformări, resubordonări, iar personalul Centrului a fost redus de la 25 la 7. Lucrurile mergeau așa cum merg multe în statul nostru: una se scrie – alta se face!

La 17.07.2014, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 153 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care Centrul Naţional de Terminologie a fost obligat:

– să exercite controlul asupra respectării legislaţiei cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova şi să elaboreze formulare-tip, mostre şi alte forme tipizate de publicitate, recomandate spre utilizare;

– să verifice corectitudinea lingvistică a textelor de publicitate exterioară, a denumirilor de mărfuri şi de produse alimentare, a informaţiei aplicate pe etichete, a instrucţiunilor de utilizare a produselor;

– să verifice corectitudinea lingvistică a denumirilor de persoane juridice până la înregistrarea acestora la organul de stat;

– să elaboreze baze de date terminologice şi să promoveze în toate sferele de activitate din Republica Moldova terminologiile ştiinţifice şi tehnice corecte în limba română.

În baza Legii nr. 153 din 17.07.2014, Guvernul urma să aprobe în 2015 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional de Terminologie, Regulament care, din varii motive, nu a mai fost aprobat.

Ulterior, la 18 mai 2016, prin Hotărârea nr. 614, Guvernul a aprobat avizul la proiectul de lege nr. 352 din 07.10.2015 pentru modificarea unor acte legislative prin care se susţine fondarea Centrului Naţional de Terminologie „Constantin Tănase” cu statut de instituţie competentă în lingvistică (terminologie) în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în baza încadrării în structura noii instituţii a personalului calificat al Centrului de Terminologie al Institutului de Filologie al AŞM.

Din păcate, Parlamentul a examinat respectivul proiect de lege doar în prima lectură. Centrul Naţional de Terminologie nu dispune în prezent de un nou Regulament de organizare şi funcţionare, iar recent Cancelaria de Stat ne-a cerut imposibilul – să achităm o taxă majorată pentru întreţinerea celor 6 birouri (din 10 câte aveam aici în 1992) din clădirea nr. 180 din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Toate acestea fac extrem de dificilă, dacă nu chiar imposibilă, activitatea eficientă a Centrului.

Domnule Pavel Filip, vă rugăm să fiți alături de Limba Română.

Vă rugăm să cereţi să fie urgentate:

– examinarea în Parlament, în a doua lectură, a proiectului de lege nr. 352 din 07.10.2015;

– elaborarea de către Academia de Ştiinţe a Moldovei şi aprobarea de către Guvern a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional de Terminologie „Constantin Tănase”, care vor constitui baza legală de constituire şi funcţionare a Centrului şi ne vor permite să contribuim în continuare la redresarea situaţiei lingvistice din Republica Moldova, la readucerea definitivă în capul mesei a limbii române – simbol de identitate al statului, alături de drapel, stemă şi imn.

Sperăm să ne înţelegeţi şi să contribuiţi la rezolvarea echitabilă a unei probleme de stringentă actualitate şi importanţă.

P.S.1: Centrul Național de Terminologie a fost onorat cu numele eminentului lingvist și jurnalist Constantin Tănase în anul 2015. Unii s-au bucurat, alții au privit sceptic, dar mulți ar trebui să știe că anume Constantin Tănase a fost ctitorul acestui Centru de Cultură Lingvistică.

P.S.2: Mulțumim tuturor celor care iubesc limba română, o cunosc, o învață mereu, o promovează și o transmit pură și neîntinată urmașilor noștri.

Semnăm cu durere, dar și cu credință că Dumnezeu va fi alături de noi.

Valeriu Culev, cercetător ştiinţific, dar și cofondator la Centrul de Terminologie, ex-director (1991-1998)

Ion Ciocanu, Maria Mocanu, Ecaterina Păun, Aurelia Gorceac, cercetători ştiinţifici la Centrul de Terminologie al IF al AŞM

Alexandra Tănase, profesoară de Limba și Literatura Română, grad didactic superior (în numele familiei Tănase)
 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *