Timpul Liber

Nu ai „nicio” şansă, dacă nu ştii „nici o” regulă din cele zece

Schimbarea, spun autorii noilor reguli, s-a făcut pentru că adjectivul pronominal niciun, nicio, precum şi pronumele negativ niciunul, niciuna sunt cuvinte compuse şi scrierea lor trebuie să urmeze aceleaşi reguli, după care se ortografiază alte forme analogice, scrise tradiţional împreună, de exemplu, vreunul, vreuna.

Aceste adjective/pronume compuse sunt sudate şi între componentele lor nu poate fi intercalat alt cuvânt. Tot împreună se scriau şi se scriu o serie de adverbe formate cu nici: niciodată, nicicând, niciunde, nicidecum, prin urmare, niciun, nicio făceau o excepţie nejustificată de la regula generală pentru asemenea cazuri. Aşa că, în conformitate cu noile reguli, atunci când acestea sunt cuvinte compuse, vom scrie: Nu a invocat niciun motiv; Nu are nicio şansă să treacă, exemple în care niciun, nicio ar putea fi înlocuite cu vreun, vreo. Posibilitatea unei astfel de sinonimii serveşte oarecum drept indiciu că avem de-a face cu niciun, nicio.

Or, aceste structuri pot apărea şi scrise separat, atunci când componentele respective au alte valori gramaticale, de exemplu: nici – conjuncţie (de multe ori cu sens disjunctiv, adică de excludere), un/o – numeral şi atunci vom scrie: în punga aceasta nu-i nici un kilogram de fructe (şi nici două); eu nu am dat nici o sută (şi nici o mie) de lei. Avem şi aici o posibilitate de verificare: deoarece în aceste exemple nici un, nici o reprezintă cuvinte separate, între ele se poate intercala un alt cuvânt, de exemplu, măcar: în această pungă nu-i nici măcar un kilogram.

Nici un poate reprezenta un adverb urmat de un articol, iar în acest caz cele două elemente se scriu separat, ca în exemplul: Studentul acesta nu e un neserios şi nici un leneş, ca să nu poată face faţă situaţiei.

Tot de valoarea gramaticală a elementelor componente depinde scrierea niciunul/nici unul (respectiv niciuna/nici una): niciunul se scrie într-un singur cuvânt când este pronume, cu sensul „nimeni” – Niciunul n-a fost la lecţie; în cazul când nici este conjuncţie, iar unul pronume nehotărât, le vom scrie separat: Nu a venit nici unul, nici altul.

Irina Condrea
doctor habilitat,
conf. universitar la USM

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *