Actualitate

Ombudsmanul Copilului propune elaborarea testelor pentru examenele de absolvire pentru elevii din clasele a IX-a și a XII-a doar în baza materialului predat până la data de 2 martie 2020

Ombudsmanul Copilului consideră inoportună desfășurarea pretestării candidaților la examenele naționale de absolvire, sesiunea de examinare 2020. Maia Bănărescu de asemenea propune elaborarea testelor pentru examenele de absolvire pentru elevii din clasele a IX-a și a XII-a doar în baza materialului predat până la data de 2 martie 2020.

Într-un demers adresat ministrului Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, pledează pentru renunțarea la mecanismul de pretestare în situația în care procesul de învățământ are loc la distanță. Acest exercițiu, în opinia Ombudsmanului Copilului, nu-și va atinge scopul și va provoca un stres suplimentar pentru copii. Scopul organizării pretestărilor este de a observa nivelul de pregătire a elevului pentru examenele naționale și pentru a-i arăta acestuia un model de test similar celui care va fi în cadrul evaluării finale. În condițiile instruirii la distanță nimeni nu poate garanta că elevul va rezolva testul respectiv de sine stătător sau nu va folosi surse din internet, astfel, rezultatul testării fiind din start compromis. Maia Bănărescu recomandă MECC plasarea pe site-ul ministerului și ale instituțiilor subordinate a modelelor de teste fără a efectua procedura de pretestare, cu stabilirea obligației pentru elevi de a soluționa sarcinile din teste.

De asemenea, Ombudsmanul Copilului consideră oportună elaborarea testelor pentru elevii din clasele a IX-a și a XII-a doar în baza materialului predat până la data de 2 martie 2020.

Maia Bănărescu își argumentează poziția prin faptul că procedura de studiere la distanță este una pilot pentru sistemul național de educație din Republica Moldova, eficiența acesteia urmează a fi evaluată din punct de vedere al corespunderii cerințelor educaționale și din domeniul protecției drepturilor copilului. Astfel, pentru a asigura o echitate socio-juridică pe segmentul evaluărilor naționale de absolvire pentru anul 2020, acestea urmează a fi elaborate doar în baza materialului care a reușit să fie predat până la intrarea în vigoare a măsurilor speciale instituite prin Hotărârea nr. 6 din 10 martie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 1 din 18 martie 2020.

În această ordine de idei, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului apreciază acțiunile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării întreprinse în vederea asigurării respectării dreptului la educație în condițiile enunțate supra, prin dezvoltarea învățîmântului la distanță/on-line. La fel, Ombudsmanul salută adoptarea „Metodologiei privind continuarea la distanță a procesului educațional în condiții de carantină”, prin care se stabilește modul de continuare a procesului educațional în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal în condiții de carantină, când prezența fizică a elevilor în sălile de clasă este restricționată. De asemenea, Ombudsmanul susține obligativitatea respectării prevederilor metodologiei de către organele locale din domeniul învățământului, cadrele de conducere, cadrele didactice, elevi, și părinți/reprezentanți legali.

În același timp, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului atrage atenția MECC asupra mai multor aspecte de care depinde bună desfășurare a procesului de învățămînt la distanță. Maia Bănărescu se referă la gradul de asigurare cu mijloacele necesare atât a cadrelor didactice care comunică informația, cât și a elevilor, care trebuie să dispună de condițiile de recepționare a acesteia; nivelul de cunoaștere al cadrelor didactice a tehnologiilor informaționale/comunicare și dacă acestea au competențele și abilitățile corespunzătoare pentru a răspunde cerințelor învățământului la distanță. Ombudsmanul Copilului pune la îndoială faptul că toți elevii și părinții/reprezentanții legali au posibilitatea de a accesa și utiliza mijloacele respective, dispun de conectarea la internet; se referă la modul în care este asigurată realizarea dreptului la educație a copiilor care nu dispun de mijloacele necesare.

În opinia Ombudsmanului Copilului, nu este clar cum este monitorizată organizarea și desfășurarea procesului educațional pentru copiii care nu dispun de sursele menționate; evidența elevilor care sunt sau nu implicați în procesul educațional la distanță. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului consideră că se mai cere a fi clarificat modul în care este realizată instruirea la distanță pentru copiii cu Cerințe Educaționale Speciale care au nevoie de program individualizat și asistență permanentă din partea cadrului didactic de sprijin, dar și în ce mod se realizează dreptul la educație a copiilor care sînt deținuți în instituțiile de detenție sau izolatoare de urmărire penală. Ombudsmanul abordează în demersul către MECC și problema volumului mare de teme pentru acasă propuse de cadrele didactice, care sunt neadaptate capacităților și necesităților elevilor și care măresc perioada aflării copiilor în fața calculatorului și sporesc starea de stres a copiilor.
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului mai atrage atenția asupra importanței semnalării de către pedagogi în cazul depistării unor semne de aplicare a violenței față de copii.

Urmare a celor expuse, în scopul realizării scopului și principiilor educației stipulate în Codul Educației al Republicii Moldova, Ombudsmanul Copilului a recomandat:
– Revizuirea Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 376 din 25 martie 2020 privind desfășurarea testării candidaților la examenele naționale de absolvire, sesiunea de examine 2020 în contextul observațiilor expuse supra;
– Emiterea unei circulare pentru cadrele didactice privind adaptarea procesului educațional, în special ce ține de temele pentru acasă la capacitățile și necesitățile elevilor.
 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *