Actualitate

Procuratura Generală: Creşte numărul de cazuri în care victime sunt copiii

Situaţia se agravează atunci când în rol de abuzatori figurează părinţii /reprezentanţii legali/ alte persoane în grija cărora se află copiii, anunță Procuratura Generală.

Datele statistice atestă că în 6 luni ale anului 2015 au fost pornite 597 cauze penale, în care 616 copii figurează în calitate de victime ale infracţiunilor, înregistrîndu-se o creştere cu circa 25% faţă de perioada analogică a anului precedent, cînd au fost iniţiate 477 cauze penale.

Copiii au figurat în calitate de victime ale infracţiunilor:
• contra vieţii în 2 cauze penale;
• vătămarea integrităţii corporale a copiilor – 12 cauze penale;
• violenţă în familie – 60 cauze penale cu 70 copii victime.

loading...

În 148 cauze penale copiii au fost victime ale infracţiunilor privind viaţa sexuală, dintre care, în 24 cazuri aceştia au fost abuzaţi în familie (de tatăl biologic – 7 cazuri, concubinul mamei – 6, alte rude – 11 cazuri).

În 170 cauze penale copiii au fost victime ale infracţiunilor patrimoniale (furturi, jafuri), acest număr fiind în scădere faţă de perioada similară a anului 2014, cînd minorii au figurat în 175 de cauze penale. Este în creştere numărul cauzelor penale în care copiii au devenit victime ale încălcării regulilor de securitate a circulaţiei rutiere – 41 cauze (26 cauze penale în 6 luni 2014).
În primele 6 luni ale acestui an au fost înregistrate 103 cazuri de violenţă asupra copiilor comise în instituţiile de învăţămînt, din care: profesori faţă de elevi – 16 cazuri, elevi faţă de profesori – 3 cazuri, între semeni – 84 cazuri. Copii deseori recurg la violenţă în timpul recreaţiilor sau după lecţii.

Dificultăţile de adaptare a copiilor, eşecul şcolar sau sentimental, dezechilibrul emoţional, pe fundalul lipsei de comunicare eficientă cu părinţii sau rudele, generează auto-agresiune, culminînd uneori cu sinuciderea. În primul semestru 2015 a crescut numărul tentativelor de suicid în rîndurile minorilor, fiind înregistrate 55 cazuri (44 – în 2014), în special a celor cu vîrsta cuprinsă între 13-16 ani (48 fete şi 7 băieţi). Totodată, au fost înregistrate 7 cazuri de suicid al copiilor (4 fete şi 3 băieţi), cu vîrsta cuprinsă între 13-16 ani. În toate cazurile suicidul s-a produs prin strangulare.

Procurorii au organizat audierea în condiţii speciale a 96 de copii victime/martori ai infracţiunilor, pledînd pentru extinderea reţelei de spaţii de audiere a acestora în condiţii prietenoase. De asemenea, procurorii teritoriali au efectuat 237 investigaţii din oficiu, ca rezultat fiind înaintate 127 sesizări, 16 recursuri, pornite 20 cauze penale. În interesele minorilor şi altor persoane social-vulnerabile au fost intentate şi remise spre examinare în instanţele de judecată 187 acţiuni civile în sumă de peste 5 milioane lei.

În aceeaşi perioadă procurorii au pornit 3112 proceduri contravenţionale pentru neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere, de educaţie şi de instruire a copilului şi circa 35 proceduri contravenţionale pe faptul împiedicării exercitării dreptului de a comunica cu copilul şi de a-l educa. În majoritatea cazurilor examinarea procedurilor contravenţionale s-a soldat cu aplicarea sancţiunilor sub formă de amendă.

De asemenea, procurorii au participat la examinarea a 23 cereri de încuviinţare a adopţiei. Procuratura a examinat 1253 petiţii ce vizează drepturile omului şi protecţia copiilor, dintre care 243 au fost admise, fiind înaintate 129 acte de reacţionare ale procurorului. În majoritatea cazurilor, problematica abordată în petiţii viza litigiile dintre părinţi referitoare la domiciliul copiilor după divorţ, revendicarea pensiei de întreţinere, pretinse cazuri de răpire a copilului sau scoatere ilegală a copilului din ţară, decăderea unui părinte din drepturile părinteşti, acţiunile cadrelor didactice, instituirea tutelei asupra copiilor rămaşi fără supraveghere părintească, etc.

sursa: timpul.md


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.