Eveniment

Un decan cu mari probleme

Trăim într-o țară unde toți vorbim ca despre una coruptă, cu mulți escroci, șarlatani, hoți, şuleri, delapidatori, impostori de tot felul, care, în mod direct, subminează și sfidează democrația și statul de drept. În calitate de cadru didactic cu o vechime în muncă de peste 50 de ani, consider că vina principală cade pe sistemul nostru educațional, care, cu părere de rău, la toate nivelele, este afectat de maladii, adesea incurabile. Anume în acest sistem se formează calitățile de bază ale unui om educat și cu bun-simț. 

În 1993, la rugămintea mea, Alexei Toca, despre care voi vorbi în articolul de față, a fost transferat la Catedra tehnologia construcțiilor de mașini, din cadrul Facultății Inginerie şi Management în Construcția de Maşini, unde eu lucram din 1965, și învestit în funcția de șef de catedră. Având deja experiență, credeam că A. Toca o să facă față acestui post, dar m-am înșelat. La nenumărate ședințe de catedră i-am atras atenția să se ocupe de dezvoltarea catedrei, și nu cu șmecherii și escrocherii. După opt ani de activitate a lui A. Toca ca șef de catedră, văzând că lucrurile merg tot mai rău, la rugămintea mea s-a convocat ședința catedrei și, în prezența decanului de pe atunci, V. Javgureanu, am vorbit mai bine de o oră, concluzia fiind că A. Toca nu numai că nu merită să dețină în continuare funcția de șef de catedră, ci ar trebui să îi fie interzisă activitatea în calitate de cadru didactic (discursul meu poate fi audiat, deoarece a fost înregistrat pe banda reportofonului). Nimeni dintre colegi nu mi-a reproșat și nimeni nu a vorbit întru susținerea dânsului.

Peste câteva luni, susținut de prim-prorectorul P. Todos, A. Toca a fost ales decan. Modul cum a fost învestit ca decan, cu doar 40% de voturi „pro” la facultate, merită un articol aparte. Și, în noua postură de decan, dezmățul continuă. Din lipsă de spațiu, mă voi referi doar la câteva „perle” din activitatea sa.

1. Pe parcursul a peste 17 ani, în calitate de conducător de doctorat, A. Toca, anual, avea câte doi-trei doctoranzi, trecând în norma didactică 200-300 de ore. Pe parcursul acestor ani, nici unul dintre doctoranzii săi nu a prezentat vreun referat la catedră, pentru a fi atestați, adică nici unul nu a susținut teza. Prin orele introduse anual în norma didactică, a prejudiciat statul (adică pe noi, contribuabilii) cu peste una sută mii lei prin salariul ridicat.

2. Pentru exercitarea funcțiilor de decani, rectoratul le oferă câte 400 de ore neacoperite în norma didactică. A. Toca nu este mulțumit și își mai introduce samavolnic în norma didactică încă 400 de ore. L-am rugat pe prim-prorectorul P. Todos să-mi permită să iau cunoștință de sarcina didactică a lui A. Toca din ultimii ani, dar a refuzat categoric.

3. La universitate sunt grupe cu predare în limba rusă. A. Toca, în sarcina didactică la cursul său, repartizează separat orele pentru grupele ruse și române, iar în realitate (conform orarului) le comasează. Şi această şmecherie este dublată în norma didactică. Prin aceste mistificări, anual are o normă didactică de 2200-2600 de ore, adică trei norme didactice.

4. La catedră lucra o persoană în calitate de secretară. Concomitent, făcea studii la secția cu frecvență redusă, pe care a absolvit-o tocmai după 13 ani. Toca face tot posibilul ca dânsa să fie admisă la masterat, fără să se fi ținut cont de media notelor pe parcursul studiilor.

Totodată, i se încredințează postul de lector universitar, iar peste puțin timp este promovată ca lector superior, încălcându-se toate regulile legitime de promovare. În acelaşi timp, acest decan promovează la facultate un antiromânism feroce. Pe parcursul a 20 ani, de când deține posturi de conducere la facultate, nu a invitat vreun profesor din România, s-a opus categoric trimiterii la universitățile din România a absolvenților facultății la studii postuniversitare de masterat şi doctorat, refuză studenților de a face excursii la vreo întreprindere industrială din România, ştiind foarte bine că în R. Moldova toate întreprinderile constructoare de maşini sunt la pământ, nu mai funcționează.

Despre aceste şi multe alte „fapte eroice” ale lui Toca am intervenit în ultimii cinci ani cu 13 demersuri şi note de serviciu la adresa prim-prorectorului P. Todos, cu gândul că se va autosesiza şi va lua măsurile de rigoare. Dar nu s-a întâmplat aşa ceva. De aceea, A. Toca, ştiind că este bine protejat de prim-prorector, își continuă „opera”. În ultimii cinci ani, nu a prezentat niciun raport în fața colectivului facultății, de teamă că ar putea fi dur penalizat.

Cele relatate mai sus cad şi sub incidența Codului Penal, de aceea organele de drept trebuie să se autosesizeze şi să-l tragă la răspundere conform legii. Numai în aşa mod s-ar putea pune capăt activității păguboase a acestui decan, care aduce mari prejudicii statului şi dezonorează imaginea şi prestigiul UTM.

Al. Marin,
prof., dr. ing.,
Doctor Honoris Causa

P.S. Pentru toate cele relatate în acest articol port răspundere personală eu, și nu ziarul TIMPUL.

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Facebook!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.