Astăzi 6 Decembrie 2021, Luni - Ultima actualizare la ora 15:50
babasının taş gibi bir kadını bulup evlenmeye karar vermesi porno ve onu bir de kendi yaşadıkları eve getirmesi sonucunda mobil porno hayalini kurduğu seksi kadının üvey annesi gibi sex hikayeleri olduğunu fark eden genç adam seks tecrübesinin ve üst sex izle seviye olduğu dışarıdan bakıldığında çok net şekilde porno seyret belli olan üvey annesini hayal edip 31 çekerek düşlerken porno izle odanın oradan geçen mature üvey oğlunu görür Odaya hd porno gelip sikini kimin için kaldırdığını soran üvey annesiyle porno farkında olmadan yakınlaşan genç adam boşalmak mobil porno izle için olgun bir kadının hayallerini kurduğunu söyleyince mature porno izle sikini eline alıp amına sokmadan çıplak şekilde üzerine çıktı
Abonamente

Carte 24 Februarie 2021, ora 11:47

CARTE ZILEI Basarab I: care vodă, împărat!

Marime Font

Preşedintele acestui club (răutăcioşii ar zice marele preot sau guru al acestei secte) nu este altul decît venerabilul domn Neagu Djuvara…“ Aşa începe Matei Cazacu, în cartea semnată împreună cu Dan Ioan Mureşan şi intitulată Ioan Basarab, un domn român la începuturile Ţării româneşti (Cartier, 2013), rechizitoriul său contra „teoriei cumane“ privind întemeierea primului stat medieval românesc. Resituate în contextul istoric şi istorigrafic al subiectului tratat, argumentele lui N. Djuvara sînt metodic nu numai relativizate, dar şi, în cele mai multe cazuri, categoric respinse, punînd astfel capăt serialului istorico- editorial iniţiat acum şase ani odată cu apariţia faimosului Tocomerius-vodă, un voievod de origine cumană la începuturile Ţării Româneşti (Humanitas, 2007).

La apariţia ei, această carte a provocat puţine reacţii notabile printre medievişti. Mai degrabă stimat şi mai ales simpatizat, Neagu Djuvara nu avea cusurul lor, iar teoria lui, deja expusă în linii mari în Scurtă istorie a românilor povestită celor tineri (Humanitas, 1999), nu constituia o noutate, originea turcică (cumană) a numelui Basarab nefiind nicidecum un secret pentru ei. Solicitat de ziarul Cotidianul, Şerban Papacostea, autoritate incontestabilă în materie, se pronunţa, de altfel, în favoarea lui Neagu Djuvara, reamintind „rolul important jucat de cumani în istoria românilor“ (Cotidianul datat din 20 iunie, 2007), fără să intre însă în detalii. 

Polemici şi rechizitorii

Eveniment mediatic, pasiunea pentru istoria naţională fiind, în România, tot atît de nemărginită pe cît cercul medieviştilor este de restrîns, cartea a suscitat nenumărate polemici şi a generat un adevărat fenomen de societate, care a sfîrşit prin a-i agasa pe specialişti. La o lectură mai atentă, ea nu rezistă criticii şi, treptat, mai mulţi istorici au avut rezerve şi au atras atenţia în forumuri şi în reviste de specialitate asupra contradicţiilor pe care se baza teza susţinută de Neagu Djuvara.

Aceste reacţii au trecut neobservate de către marele public, cel puţin pînă cînd Neagu Djuvara a intervenit el însuşi, într-un nou bestseller, intitulat Răspuns criticilor mei şi neprietenilor lui Negru-Vodă (Humanitas, 2011). Mai mulţi autori, din diverse motive, figurau printre criticii denunţaţi de N. Djuvara, printre care şi subsemnatul, pentru un detaliu fără mare importanţă (într-o dare de seamă intitulată „N. Djuvara bouscule l’historiographie roumaine“, mă întrebam în ce măsură faptul de a se prezenta ca „român get-beget“ constituia un argument în slujba afirmaţiilor sale). În ceea ce-l priveşte pe M. Cazacu, singurul care a demontat temeinic, punct cu punct, în Revista istorică (nr. 19, 2008), argumentele „teoriei cumane“, N. Djuvara se mulţumea să reitereze proprile sale argumente şi să-şi propulseze confratele în tabăra „neprietenilor“. Refractar la orice critică, N. Djuvara se va arăta şi mai decepţionat în noua lui postură de polemist decît în aceea de acuzator al istoriografiei naţionale.


Greu de zis dacă teoria cumană, ai căror „adepţi“ nu păreau a fi deloc afectaţi de rezervele formulate de ceilalţi istorici, era pe cale de a fi acreditată şi reţinută de manualele şcolare aşa cum dorea autorul ei. În schimb, graţie acestei cărţi publicate la Editura Cartier, putem afirma că lucrurile se vor limpezi şi cititorii vor putea să-şi facă o idee mai clară, adică în acord cu documentele şi cunoştinţele disponibile, atît asupra factorului cuman în istoria României, supradimensionat artificial de N. Djuvara, cît şi asupra unui moment istoric precis, care continuă să intrige publicul şi pe unii autori români. În recentul său eseu intitulat De ce România este altfel (2013), alt bestseller al Editurii Humanitas, Lucian Boia situa, spre exemplu, în acest moment începuturile „complexului de inferioritate al românilor“: „Totul începe cu o întîrziere impresionantă. Statele româneşti – Ţara Românească şi Moldova – se încheagă abia spre mijlocul secolului XIV, ultimele şi, de departe, de pe cuprinsul Europei. […] A fost, din pornire, un handicap. La 1300, ţaratul bulgar avea o istorie de cîteva secole şi se afirmase ca o «mare putere» regională cu ambiţii imperiale, de unde şi titulatura de ţar a conducătorilor săi). Şi Serbia avea o istorie. Ungaria, să nu mai vorbim... “.

Implacabil, irefutabil, acest rechizitoriu comporta un risc, acela de a pierde din vedere relativitatea noţiunilor de cumani şi de români în acest început de secol XIV. Ce ştim noi despre ei? Primii au dispărut, adică au fost asimilaţi definitiv în secolul al XVI-lea, în timp ce românii, consemnaţi ca valahi, termen desemnînd vorbitorii limbilor romanice, nu-şi vor impune autonimul decît pornind de la începutul secolului al XIX-lea. În ciuda titlului, rechizitoriul contra cumanităţii atribuite Basarabilor nu se transformă nici o clipă în pledoarie în favoarea românităţii lor. Surpriza vine dintr-o altă direcţie.

În contribuţia semnată de D.I. Mureşan, argumentele formulate în prima parte a cărţii de M. Cazacu sînt reluate, dezvoltate şi completate. Ele nu mai joacă însă un rol central, obiectivul acestui autor fiind mai ambiţios, şi anume o reevaluare radicală a statutului şi a rolului istoric al primilor Basarabi. Român, desigur, nu cuman, ortodox, nu catolic, fondatorul primei dinastii domnitoare este prezentat ca fiind şi altceva: nu vodă, ci ţar, bazileu, împărat!

Două documente, unul istoric, celălalt hagiografic, sînt invocate în sprijinul acestei teze. Primul domnitor al Tării Româneşti e evocat sub numele de Ivanco Basaraba în prefaţaCodului (Zakonik-ului) lui Stefan Dušan, regele Serbiei, ţar al sîrbilor şi al romeilor, adică al grecilor, începînd cu 1346. Bine cunoscut de către istoricii români, acest pasaj din documentul redactat în 1349 este reinterpretat de D.I. Mureşan pornindu-se de la faptul că Ioan Basarab este citat alături de alte şase personaje, conducători ai coaliţiei înfrînte de Serbia, în 1330, la bătălia de la Velbujd, personaje care pot fi considerate ca avînd rangul de „împăraţi/ţari“. În consecinţă, i se poate atribui şi lui Basarab I acest titlu (p.154). Această concluzie e coroborată cu o hagiografie ulterioară, în care fiul lui Ioan Basarab, Nicolae Alexandru, figurează alături de alţi trei „împăraţi ai pămîntului“, discipoli ai sfîntului Grigore Sinaitu, şi anume împăratul bizantin Andronic III, ţarul bulgar Ioan şi ţarul sîrb Stefan Dušan (pp. 155-156). Avînd în vedere că Nicolae Alexandru era asociat la sfîrşitul domniei lui Basarab I, acesta din urmă poate fi şi el considerat împărat: „Bazileul Alexandru succede pur şi simplu ţarului Ioan Basarab“ (p. 160).

Cine scrie istoria consemnată în manualele şcolare?

Pornind de la această interpretare a celor două ocurenţe, D.I. Mureşan procedează la o serie de deducţii privind relaţile lui Basarab cu hanatul tătar în anii care au urmat cuceririi Gurilor Dunării în 1335. Raţionamentul propus este următorul: „Afirmată în forţă la abia două decenii de la dispariţia generalisimului mongol, dominaţia lui Ioan Basarab asupra centrului politic al fostului hanat al lui Nogai făcea din el succesorul de drept al construcţiei politice, fie ea şi vremelnică, a ginerelui lui Mihail VIII Paleologul. Tocmai această izbîndă remarcabilă explică asimilarea poziţiei sale cu aceea a unui ţar de către ţarul Stefan Dušan, pentru că în sursele slave hanul Nogai era într-adevăr considerat şi el un ţar“ (pp. 177-178).

Chiar dacă modul indicativ e combinat cu condiţionalul-optativ, iar noul statut acordat lui Basarab e temperat de precizări de genul „cvasiimperial“ (p. 161), concluzia finală nu lasă multe dubii: „Statutul internaţional al primilor domni ai Tării Româneşti a fost mult mai elevat decît poate să redea simplul termen de vodă – voevod“ (pp. 161-162). Altfel spus, trecutul medieval al românilor nu e cu nimic mai prejos decît acela al vecinilor bulgari, sîrbi etc., ceea ce este poate în măsură să-i liniştească pe cei care suferă de complexul de inferioritate citat mai sus, nu să şi satisfacă un spirit cît de cît critic. Oricît de ingenioasă, erudită şi briliantă ar fi demonstraţia lui D.I. Mureşan, teoria „imperială“, pe care a încropit-o pornind de la critica „teoriei cumane“ a lui N. Djuvara, ne trimite la metehnele indicate de acesta din urmă în legătură cu „răstălmăcirea unor fapte, exagerarea altora“, în funcţie de „interesul naţional“, ceea ce duce la „discreditarea întregii istoriografii româneşti“ (Tocomerius…, ed. cit., p. 7).

Din acest punct de vedere, avertismentul lui N. Djuvara rămîne de actualitate, independent de modul inadmisibil în care ia peste picior şcoala românească de istorie, ale cărei merite, de-a lungul timpului, sînt sugestiv reamintite de M. Cazacu (Ioan Basarab, ed. cit., pp. 35-41).

Poate că problema ar trebui pusă altfel: cine scrie, în ultimă instanţă, istoria, cea consemnată în manualele şcolare, consacrată de nomenclatura administrativă, sărbătorită an de an? Nu atît istoricii, cît oamenii puterii, în funcţie de interese, viziuni, tendinţe dominante, care deseori îi depăşesc pe istorici. Aceştia din urmă stabilesc fapte, propun explicaţii, enunţă teorii; nu ei aleg, nu ei stabilesc versiunea finală a naraţiunii naţionale. În România, şi nu numai, dar poate mai mult decît în alte părţi, numărul celor care au avut şi au tendinţa să se plaseze cît mai aproape de putere, din orgoliu, interes sau din dorinţa de a participa la decizii faţă de care se consideră responsabili, este mult mai ridicat decît al celor care, din probitate profesională, au manifestat rezervele cuvenite faţă de viziunea deseori tendenţioasă a istoriei impuse de putere în numele interesului naţional.

Mai repede decît „teoria cumană“ sau consideraţiile peremptorii pe tema complexelor de inferioritate atribuite românilor, critica acestei istorii explică succesul lui N. Djuvara şi al lui L. Boia în rîndul noilor generaţii, tot mai alergice la glorificarea trecutului istoric şi exasperate de distanţa care separă acest trecut de un prezent perceput ca fiind mai degrabă mizerabil. Deplorabile însă sînt felul în care ei enunţă această critică, puţina importanţă acordată faptelor, tendinţa de a generaliza… La drept vorbind, nu ar trebui să facem prea mult caz de această nouă „teorie imperială“ deja schiţată de D.I. Mureşan în conferinţa intitulată L’Impero del Gran Basarab: ale origini del idea imperiale romena, susţinută pe 27 octombrie 2010, la Accademia di Romania, din Roma. Ea nu riscă să facă ravagii în România în acest început de mileniu. De la implozia naţional-comunismului încoace, autodenigrarea este tot mai bine cotată, cum arată şi succesul cărţilor sus-numite, apărute la Humanitas. Nu este totuşi exclus să asistăm în curînd la o reîntoarcere subită la tradiţia naţională de autovalorizare cu orice preţ, care a dăinuit mai bine de un secol, cu o mică întrerupere, traumatizantă, în perioada comunistă prorusă. Atunci, cine ştie, consideraţiile savante asupra virtuţilor aşa-zisului imperiu român şi dezbaterile pasionante de - spre ideea de imperiu la români se vor bucura de un succes comparabil cu acela pe care l-a cunoscut „pista cumană“ în ultimii ani. 

Matei CAZACU, Dan Ioan MUREŞAN
Ioan Basarab, un domn român la începuturile Ţării Românești
Editura Cartier, Chişinău, 2013, 244 p. 

Sursa: observatorcultural.ro

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 6 Decembrie 2021, ora: 15:50

Termoelectrica: Vom depune tot efortul astfel încât consumatorii să aibă confortul termic necesar

Termoelectrica: Vom depune tot efortul astfel încât consumatorii să aibă confortul termic necesar

Astăzi, 6 decembrie, directorul general interimar al SA Termoelectrica a fost prezentat în cadrul unei ședințe săptămânale a serviciilor Primăriei municipiului Chișinău. Vasile Leu a dat asigurări că întreprinderea va oferi toată deschiderea în prevenirea,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2021, ora: 15:33

ULTIMA ORĂ! Tânăra din Comrat care și-a ucis mama cu sânge rece, nu va face pușcărie: Este găsită drept „iresponsabilă”

ULTIMA ORĂ! Tânăra din Comrat care și-a ucis mama cu sânge rece, nu va face pușcărie: Este găsită drept „iresponsabilă”

Tânăra de 21 de ani, dependentă de droguri, care anul trecut şi-a ucis propria mamă cu sânge rece şi i-a scos inima din piept, nu va face închisoare.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2021, ora: 14:38

Au călcat strâmb. Doi consilieri locali din Hîncești și Leova, sancționați de ANI

Au călcat strâmb. Doi consilieri locali din Hîncești și Leova, sancționați de ANI

ANI informează că, în săptămâna 22 – 26 noiembrie 2021 a inițiat 12 proceduri de control și în alte 29 de cazuri, inspectorii de integritate au refuzat inițierea controalelor, iar motivele acestora fiind invocate în procesele verbale publicate pe pagina web a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2021, ora: 14:25

Municipiul Chișinău rămâne în continuare în alertă epidemiologică sporită cu infecția COVID-19

Municipiul Chișinău rămâne în continuare în alertă epidemiologică sporită cu infecția COVID-19

Primăria Chișinău informează că municipiul Chișinău rămâne în continuare în alertă epidemiologică sporită cu infecția COVID-19, deși există o tendință de micșorare a numărului cazurilor de îmbolnăviri prin infecția COVID-19 în rândul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2021, ora: 14:14

Parlamentul a decis! Începând cu anul viitor, 100% din încasările din taxa pentru folosirea drumurilor vor putea fi alocate către bugetele locale

Parlamentul a decis! Începând cu anul viitor, 100% din încasările din taxa pentru folosirea drumurilor vor putea fi alocate către bugetele locale

Începând cu anul viitor, 100% din încasările din taxa pentru folosirea drumurilor vor putea fi alocate către bugetele locale, scutirile personale la impozite vor crește, iar scutirile pentru persoanele întreținute vor fi dublate, iar salariul minim pentru personalul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2021, ora: 13:40

Tauber, întreruptă în timpul unui discurs despre „captivitatea justiției”, la Parlament. Grosu: „Dumneavostră la ordinea de zi sau la declarații? Noi avem ora declarațiilor la finalul zilei. Scrieți-vă la luări de cuvânt”

Tauber, întreruptă în timpul unui discurs despre „captivitatea justiției”, la Parlament. Grosu: „Dumneavostră la ordinea de zi sau la declarații? Noi avem ora declarațiilor la finalul zilei. Scrieți-vă la luări de cuvânt”

Marina Tauber, candidata din partea Partidului Politic „ȘOR”, la funcția de primar pentru Primăria Bălți nu a ezitat să facă câteva declarații la ședința Legislativului, privind la situația în care s-a pomenit zilele trecute. După ce aceasta a acuzat actuala...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2021, ora: 13:19

Ai știut asta? S-a aflat cum de fapt ajunge combustibilul în Transnistria: Ce rute și companii sunt implicate

Ai știut asta? S-a aflat cum de fapt ajunge combustibilul în Transnistria: Ce rute și companii sunt implicate

Poate mulţi nu ştiau sau le era interesant să afle a devenit într-un final cunoscut! Regiunea transnistreană se alimentează cu combustibil printr-o schemă bine elaborată la care contribuie firme din Rusia, intermediari din România și Republica Moldova și o serie de foști...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2021, ora: 13:08

Prețurile la carburanți 6 DECEMBRIE: Vezi cât costă benzina și motorina

Prețurile la carburanți 6 DECEMBRIE: Vezi cât costă benzina și motorina

Și astăzi prețurile la carburanți scad. Astfel, pentru un litru de benzină șoferii vor plăti cu 7 bănuți, mai puțin, iar pentru cel la motorină cu 6 bănuți mai mult.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2021, ora: 12:49

VIDEO/ Proteste violente în Franța! Candidatul de extremă dreapta la președinția Franței a fost atacat la primul său miting

VIDEO/ Proteste violente în Franța! Candidatul de extremă dreapta la președinția Franței a fost atacat la primul său miting

Candidatul de extremă dreapta la președinția Franței, Eric Zemmour, a fost atacat la primul său miting de campanie. În timp ce se deplasa prin mulțime spre scenă, un bărbat l-a prins de gât înainte să intervină mai mulți agenți de securitate. Potrivit BBC, Eric...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2021, ora: 12:23

VIDEO/ Polițiștii și procurorii au scos din circuit 2400 de dolari falși: Două persoane au fost reținute și cercetate penal

VIDEO/ Polițiștii și procurorii au scos din circuit 2400 de dolari falși: Două persoane au fost reținute și cercetate penal

Ofițerii Secției Investigații Complexe a Direcției de Poliție a mun. Chișinău împreună cu procurorii Procuraturii mun. Chișinău, oficiul Principal, au documentat și au deconspirat activitatea criminală a două persoane, locuitori ai mun. Chișinău, pe faptul punerii în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2021, ora: 11:55

Transportatorii anunță din nou proteste: Unele curse ar putea fi temporar suspendate

Transportatorii anunță din nou proteste: Unele curse ar putea fi temporar suspendate

Transportatorii anunță că vor continua acțiunile de protest, iar unele curse ar putea fi temporar suspendate.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2021, ora: 11:34

Alegeri cu incidente la Cupcini. Promo-LEX: O secție de vot a rămas fără curent electric, fapt ce a provocat disfuncționalități nesemnificative

Alegeri cu incidente la Cupcini. Promo-LEX: O secție de vot a rămas fără curent electric, fapt ce a provocat disfuncționalități nesemnificative

La 5 decembrie, a avut loc turul doi al alegerilor locale noi, în cinci localități din țară, votarea a fost organizată eficient și desfășurată calm, despre aceasta anunță observatorii Misiunea de Observare (MO) Promo-LEX. Toate cele 12 secții de votare monitorizate s-au deschis...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2021, ora: 11:25

Dodon atacă din nou ambasadorii străini: E mai ușor să criticați abuzul similar al lui Plahotniuc asupra lui Năstase decât abuzul Maiei Sandu asupra lui Tauber

Dodon atacă din nou ambasadorii străini: E mai ușor să criticați abuzul similar al lui Plahotniuc asupra lui Năstase decât abuzul Maiei Sandu asupra lui Tauber

Comentariul președintelui PSRM, Igor Dodon, la situația privind alegerile din Bălți: Un abuz rușinos și pur și simplu prostesc, iată ce au făcut PAS și CEC-ul cu alegerile de la Bălți. Dacă merită să ajungă sau nu doamna Tauber primar, trebuiau să decidă alegătorii, nu Maia...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2021, ora: 11:22

VIDEO/ Bugetarii protestează în fața Parlamentului: „Educația este prioritatea națională! Vrem să fim auziți!”

VIDEO/ Bugetarii protestează în fața Parlamentului: „Educația este prioritatea națională! Vrem să fim auziți!”

Astăzi, 6 decembrie, bugetarii protestează în fața Parlamentului și cer să le fie achitate restanțele la „al 13-lea salariu” pentru anii 2020-2021. Unul dintre membrii Sindicatelor din Educație și Științe, Margareta Sîrbu, a declarat de la tribună, că...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2021, ora: 08:46

Europdeputatul PNL Vlad Nistor recunoaște că opoziția din R. Moldova este slabă

Europdeputatul PNL Vlad Nistor recunoaște că opoziția din R. Moldova este slabă

Opţiunea pentru Europa este sprijinită de o largă majoritate parlamentară în Republica Moldova, iar oamenii angrenaţi în această construcţie sunt extrem de dinamici şi hotărâţi să aducă schimbări în realitatea legislativă cu mare viteză, a declarat...

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Liber 6 Decembrie 2021, ora: 03:58

Mâncăruri tradiționale de Crăciun în Europa

Mâncăruri tradiționale de Crăciun în Europa

În Franța, mâncarea de Crăciun diferă în funcție de zone. În Alsacia, gâsca este felul principal, în Burgundia se mănâncă curcan cu castane, iar parizienii se delectează cu scoici și foie gras, dar orice pun pe masa este un simbol al...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 5 Decembrie 2021, ora: 15:32

5 decembrie 2013. Curtea Constituțională a dat un verdict istoric - Oficial, în R. Moldova se vorbește românește

5 decembrie 2013. Curtea Constituțională a dat un verdict istoric - Oficial, în R. Moldova se vorbește românește

Limba de stat a Republicii Moldova este limba română. O decizie în acest sens a fost exprimată în data de 5 decembrie 2013 de preşedintele Curţii Contituţionale, Alexandru Tănase. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 5 Decembrie 2021, ora: 14:24

Misiunea Promo-LEX de observare a alegerilor locale: „Legislația electorală nu prevede procedura de suspendare a desfășurării turului doi de scrutin pe motivele indicate în hotărârea CEC”

Misiunea Promo-LEX de observare a alegerilor locale: „Legislația electorală nu prevede procedura de suspendare a desfășurării turului doi de scrutin pe motivele indicate în hotărârea CEC”

 Misiunea Promo-LEX de observare a alegerilor locale noi își exprimă nedumerirea și dezacordul cu privire la decizia Comisiei Electorale Centrale de a „suspenda” desfășurarea celui de-al doilea tur al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în...

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 5 Decembrie 2021, ora: 08:49

Peste 40.000 de oameni au demonstrat sâmbătă la Viena pentru a contesta restricţiile legate de Covid-19 şi planurile de a face vaccinarea obligatorie

Peste 40.000 de oameni au demonstrat sâmbătă la Viena pentru a contesta restricţiile legate de Covid-19 şi planurile de a face vaccinarea obligatorie

Peste 40.000 de oameni au demonstrat sâmbătă la Viena, pentru a contesta restricţiile impuse de autorităţi pentru a ţine sub control pandemia de Covid-19 şi planurile de a face vaccinările obligatorii, transmite Reuters.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)