Moldova

Citiți și vă cruciți: Scheme frauduloase în sistemul notariatului

De această soartă nu a scăpat nici Alexandra Vidrașcu, fosta șefă a secţiei notariat. Ca rezultat al reoganizării, în ciuda experienței profesionale impunătoare, ei i s-a propus o funcție de consultant, iar mai apoi a fost concediată. Funcția vacantă a fost scoasă la concurs. Punctajul maxim l-a obținut un oarecare Vitalii Pistriuga.

Cine este cetățeanul Vitalii Pistriuga? Nimeni altul decît colegul de catedră al ministrului Oleg Efrim și prietenul la cataramă al secretarului general al aparatului președintelui Ion Păduraru.

Cel mai curios însă este faptul că Vitalii Pistruga a activat anterior în funcție de notar, dar i-a fost retrasă licenţa pentru abateri disciplinare. Potrivit Ordinului Nr. 78 din 13.03.2006, pentru absenţa nejustificată de la birou, notarului de stat Vitalii Pistruga (teritoriul de activitate r-nul Nisporeni), i-a fost aplicată sancţiune disciplinară – retragerea licenţei pentru activitate notarială, a fost dispusă încetarea activităţii notarului de stat Vitalii Pistruga (teritoriul de activitate r-nul Nisporeni), cu radierea acestuia din Registrul de Stat al Notarilor.

Pentru ca nimeni să nu observe ilegalitatea comisă la angajare, numele lui Vitalii Pistruga a fost schimonosit în mod special în Pistriuga. (Asta mai zicem și noi stat de drept!) În mod normal acest Pistriuga/Pistriuga nici nu putea fi admis în concurs. Dar contrează așa „nimicuri” ceva cînd bei bere „la Bruderschaft” cu O.Efrim şi Ion Păduraru?

Schimbarea din “Pistruga” în „Pistriuga” este un fleac în comparație cu ceea ce se întîmplă cu transferurile de teritorii ale notarilor. Pentru a înţelege, este necesar de ştiut cum ajunge un notar să lucreze într-un teritoriu sau altul. Persoanele care obţin în cadrul examenelor punctajul maxim, obţin locuri în Chişinău. Cei care obţin note mai modeste la examen sunt nevoiţi să se aleagă cu locuri de lucru în centrele raionale, unde veniturile sunt foarte modeste şi lucru prin sate destul de dificil.

În conformitate cu Legea cu privire la notariat, notarii sunt legaţi de teritoriul de activitate pentru care au promovat concursul şi au obţinut licenţa. Potrivit legii date, notarii desfăşoară activitatea notarială în baza unei licenţe ce se eliberează prin ordinul ministrului justiţiei, după promovarea concursului, în care se indică teritoriul pentru care a fost promovat concursul.

Astfel, notarii participînd la concursul public pentru suplinirea locurilor vacante de notar sunt puşi în situaţia de a-şi alege teritoriul de activitate în funcţie de cele scoase la concurs de către Ministrul Justiţiei şi media notelor obţinute la concursul public.

Pînă în aprilie 2011, Legea nu prevedea transferul notarilor dintr-un teritoriu în altul (schimbarea teritoriului de activitate). Pentru acest considerent, Ministerul Justiţiei refuza să schimbe teritoriul de activitate al notarilor. În lipsa unor reglementari clare, transferurile se efectuau în baza unor hotărîri judecătoreşti arbitrare şi dubioase. Prin urmare, notarii obţineau schimbarea teritoriului de activitate prin intermediul instanţelor de judecată, care motivau că, deşi nu era prevăzut de lege, în acelaşi timp transferul notarilor nu era interzis de lege.

În aprilie 2011 transferul notarilor a fost reglementat prin lege şi urma să fie operat exclusiv în bază de concurs, între notari care au activat în teritoriul de activitate precedent cel puţin 5 ani. Potrivit legii, condiţiile de organizare a concursului pentru schimbarea teritoriului de activitate a notarului se stabilesc în regulamentul aprobat de Ministerul Justiţiei. Concursul pentru schimbarea teritoriului de activitate a notarului se susţine în faţa comisiei de concurs pentru suplinirea locurilor vacante de notar.

Prin amendamentele operate, a fost instituită o procedură de schimbare a competenţei teritoriale. Astfel, schimbarea competenţei teritoriale a notarului poate avea loc exclusiv în urma unui concurs, susţinut în faţa Comisiei de concurs pentru suplinirea locurilor vacante de notar. A fost prevăzută o cerinţă obligatorie pentru a putea participa la concurs, şi anume ca notarul să activeze cel puţin 5 ani în teritoriul pentru care a promovat concursul. Această condiţie a urmărit asigurarea stabilităţii prestării serviciilor notariale în teritoriul pentru care a promovat concursul.


Foto: cugetliber.wordpress.com

De la data intrării în vigoare în aprilie 2011 a amendamentelor privind transferul notarilor, nici un concurs public nu a fost organizat, însă au fost transferaţi cel puţin 17 notari, prin ordin al Ministrului Justiţiei. Dacă în 8 cazuri, s-a procedat întru executarea unor hotărîri judecătoreşti (Timofti Angela, Stadler Ala, Ursachi Diana, Dobuleac Viorica, Gladîş Oleg, Nour Paulina, Murzacov Aurelia, Moscalu Elena), în celelalte cazuri transferul a fost efectuat discreţionar de Ministrul Justiţiei, în simpla bază a cererii persoanei şi fără nici un concurs public (Mamadjanova Tatiana, Rotaru Valeria, Terentiev Lidia, Dabija Tatiana, Miron Corneliu, Horoşaia Galina, Hrolovici Maria, Vescu Livia, Ţonu Nina, Gladîş Alexandru). În majoritatea cazurilor, nu s-a ţinut cont nici de cerinţa unei vechimi de 5 ani de activitate în funcţie prealabil transferului.

Mai mult, la o citire atentă a ordinelor Ministrului Justiţiei şi a succesiunii acestora, se poate observa că, în fapt, s-a pus în aplicare o schemă prin care s-a operat o interschimbare simultană de teritorii de activitate între notari, şi aceasta în afara oricărui cadru legal, eludînd chiar norma legală, fiind legitimată de Ministrul Justiţiei. Astfel, ordinele sunt redactate ca în oglindă: prin primul ordin notarul X din Chişinău/raion A merge în raionul B, transmiţîndu-i notarului Y arhiva; prin al doilea ordin notarul Y merge din raionul B în Chişinău/raion A, transmiţînd notarului X arhiva sa.

Astfel, deşi potrivit legii locul rămas vacant urmează să fie scos la concurs public, Ministrul Justiţiei Oleg Efrim a tolerat şi legiferat înţelegeri oculte directe între notari privind schimbarea teritoriilor de activitate, ca pe moşia personală, în afara oricărui cadru legal. Pot fi uşor identificate cel puţin următoarele astfel de cupluri:

1) Horoşaia Galina (Sîngerei) <–> Miron Corneliu (Ocniţa)

Ordinul MJ 184 Ordinul MJ 185

2) Hrolovici Maria (Chişinău) <–> Vescu Livia (Leova)

Ordinul MJ 223 Ordinul MJ 222

3) Dabija Tatiana (Chişinău) <–> Ţonu Nina (Floreşti)

Ordinul MJ 348 Ordinul MJ 351

4) Terentiev Lidia (Chişinău) <–> Gladîş Alexandru (Călăraşi)

Ordinul MJ 349 Ordinul MJ 350

5) Mamadjanova Tatiana (Chişinău) <–> Rotaru Valeria (Orhei)

Ordinul MJ 499 Ordinul MJ 500

Toate ordinele de schimbare arată la fel. Deşi articolul 141 din Lege reglementează schimbarea teritoriului notarilor şi procedura exactă, în textul ordinelor ministrului justiţiei se face referinţă doar la articolul 35 alin. (3) lit.d), care (sic!) reglementează competenţa notarului la "eliberarea duplicatelor":

"(3) În îndeplinirea atribuţiilor sale, notarul are competenţă generală, cu excepţia următoarelor situaţii:

d) eliberarea duplicatului de pe actul notarial se face de notarul în a cărui arhivă se păstrează originalul acestuia"

Exemplu:

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344213

În mod similar:

– Ordinul MJ nr. 184 din 13.04.2012 cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarului public Horoşaia Galina http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343025

– Ordinul MJ nr. 185 din 13.04.2012 cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarului public Miron Corneliuhttp://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343026

– Ordinul MJ nr. 222 din 10.05.2012 cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarului public Vescu Livia http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343218

– Ordinul MJ nr. 223 din 10.05.2012 cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarului public Hrolovici Maria http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343219

– Ordinul MJ nr. 348 din 24.07.2012 cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarului public Dabija Tatiana http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344211

– Ordinul MJ nr. 351 din 27.07.2012 cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarului public Ţonu Nina http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344214

– Ordinul MJ nr. 349 din 24.07.2012 cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarului public Terentiev Lidia http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344212

– Ordinul MJ nr. 350 din 27.07.2012 cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarului public Gladîş Alexandru http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344213

– Ordinul MJ nr. 499 din 05.11.2012 cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarului public Mamadjanova Tatiana http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345324

– Ordinul MJ nr. 500 din 05.11.2012 cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarului public Rotaru Valeria http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345325

Care este logica acestei scheme? Una extrem de simplă. Un notar care lucrează în Chișinău şi doreşte să se pensioneze, solicită transferul în localitatea X unde activează un notar care vrea să vină la Chişinău. Pentru această cerere, notarul pensionar poate pretinde o sumă de pînă la 100 mii EURO. Care este suma încasată de ministrul justiţiei pentru acceptarea acestor transferuri? Nu se ştie, dar şi în acest caz avem de afacere cu o schemă frauduloasă, cu elemente clare de abuz în serviciu.

Investigaţie realizata de cugetliber.wordpress.com 

Pana la acest moment nici un oficial din Ministerul Justiţiei nu a fost de găsit pentru a comenta informaţia data.
 

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Facebook!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.