Politică

Protestul parlamentar nu poate fi pedepsit cu ridicarea mandatului

Membrii CC au stabilit că mandatul deputatului poate fi ridicat în cazul eschivării de la îndeplinirea îndatoririlor doar în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor de protest parlamentar.

Deputaţii Victor Popa şi Valeriu Munteanu au solicitat Curţii să explice dacă normele constituţionale admit încetarea mandatului, fără consimţământul deputatului, în cazul neparticipării sale la şedinţele în plen ale Parlamentului sau la şedinţele comisiilor de specialitate ale acestuia.

În urma examinării sesizării, Curtea a reţinut că exercitarea mandatului deputatului acoperă întreaga activitate politică a deputatului, atât cea parlamentară, cât şi cea extraparlamentară, inclusiv adoptarea legilor în cadrul şedinţelor în plen ale Parlamentului, participarea la şedinţele comisiilor de specialitate ale acestuia, alte activităţi legate nemijlocit de procesul de creaţie legislativă sau de monitorizare a guvernării, participarea în cadrul delegaţiilor parlamentare şi la întâlnirile cu alegătorii.

Curtea a statuat că reglementarea cazurilor de încetare forţată a mandatului deputatului este apanajul Parlamentului, inclusiv ridicarea mandatului deputatului în cazul eschivării acestuia de la exercitarea îndatoririlor inerente calităţii de deputat.

În acelaşi context, Curtea a subliniat că, spre deosebire de absenţele nemotivate, protestul parlamentar constituie, eminamente, o absenţă motivată politic, astfel încât mandatul deputatului nu poate fi ridicat în cazul acţiunilor de protest parlamentar.

De asemenea, Curtea a subliniat că lipsirea colectivă a unui grup de deputaţi de mandatul de deputat este inadmisibilă, astfel încât urmează a fi luată o decizie individuală pentru fiecare deputat în parte.

Timpul.md

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *