Economie

Raportul Curții de Conturi despre datoriile SA „Moldovagaz”. Cum s-au acumulat și unde s-au dus banii

Auditorii din cadrul Curții de Conturi au depistat un șir de nereguli la SA „Moldovagaz” pe care le-au prezentat marți, 24 ianuarie, în cadrul unor dezbateri publice în prezența deputaților, a reprezentanților furnizorului de gaze, a celor de la CNA și Procuratura Generală (PG), precum și a Ministerului Finanțelor.

Istoricul datoriilor SA „Moldovagaz” către Gazprom

Conform datelor evidenței contabile, datoriile SA „Moldovagaz” către Gazprom înregistrate la sfârșitul anului 2021 pentru procurarea gazelor naturale au constituit suma de 590,8 mln de dolari. În prima jumătate a anului 1999, adică până la formarea SA „Moldovagaz”, datoriile constituiau 14,6 mln de dolari. Restul datoriilor s-au format deja când Moldovagaz fusese constituită ca și Societate pe Acțiuni, scrie Deschide.md.

Astfel, în perioada iulie 1999 – decembrie 2007 s-au acumulat datorii de 144,8 mln de dolari pentru livrările de gaze, în anii 2011-2015 s-au acumulat datorii de 394,1 mln de dolari pentru livrările de gaze, iar 37,3 mil. dolari reprezintă datorii curente aferente livrărilor pentru decembrie 2021.

Din ce cauză s-au acumulat datoriile?

Cele mai multe datorii s-au acumulat după ce s-au depistat pierderi de gaze naturale, cu suspiciuni de consum fraudulos, pierderi din cauza devierilor dintre tarif și prețul real al gazelor, precum și cheltuieli nejustificate de către reprezentanții Moldovagaz din acele perioade. Analiza datelor prezentate de SA „Moldovagaz” pe perioada 2011-2021 a permis identificarea următorilor factori principali ce au influențat neachitarea consumului curent al gazelor naturale:

  1. devierile tarifare aferente gazului consumat (diferența între prețul inclus în tarif și prețul real achitat) – circa 1,876 mlrd de lei;
  2. neachitările de către consumatori pentru gazele consumate care au însumat circa 1 519,878 mln de lei, dintre care 103,121 mln de lei reprezintă creanțe compromise decontate;
  3. valoarea pierderilor supranormative a gazelor naturale, inclusiv cu suspiciuni de consum fraudulos, neacceptate de ANRE în scopuri tarifare în sumă de 1,022 mlrd de lei;
  4. cheltuieli ce nu țin de activitatea de întreprinzător, ajustate în scop fiscal conform declarațiilor VEN de întreprinderile din sistemul SA „Moldovagaz” – 1,0002 mlrd de lei;
  5. devieri tarifare aferente diminuării tarifelor cu devierea pozitivă a valorii gazelor – 774,9 mln de lei;
  6. investiții nefundamentate de SA „Moldovagaz” și neacceptate de ANRE în scopuri tarifare – 815,8 mln de lei, dintre care investiții în clădirea SA „Moldovagaz” – 445,6 mln de lei, precum și în clădirea administrativă din mun. Ungheni – 20,7 mln de lei;
  7. cheltuieli aferente diferenței între cursul de schimb al valutei și cursul oficial al BNM – 102,7 mln de lei, neacceptate în scopuri tarifare în perioada anilor 2011-2014;
  8. cheltuielile pentru remunerarea muncii neacceptate spre recuperare prin tarif în perioada 2017-2021 în sumă de 246,2 mln de lei;
  9. dobânzi și comisioane aferente creditelor neacceptate în tarif – 64,1 mil. lei.

Achiziții efectuate în mod netransparent și prin intermediari, care au dus la pierderi financiare

O altă problemă depistată de auditori ține de achizițiile nereglementate. De exemplu, în perioada 2011-2017 în sistemul gazelor naturale nu exista un cadru legislativ-normativ privind achizițiile de bunuri, lucrări și servicii la desfășurarea activităților reglementate. Astfel, în lipsa unor studii privind prețurile de pe piața internă și cea externă, s-au efectuat unele achiziții prin intermediari cu achitarea unor adaose comerciale exagerate față de valoarea bunurilor declarată în vamă, precum și cu acordarea unor avansuri în proporție de peste 50% din valoarea contractelor de achiziții.

Companiile fiice ale SA „Moldovagaz”, responsabile de transport și distribuție a gazelor naturale, au procurat unele bunuri cu un adaos comercial ce a variat de la 50% – până la 212%, ceea ce constituie circa 153,4 mln de lei, dintre care cel puțin 32,9 mil. lei sunt cheltuieli ineficiente. Și asta pentru că, ele nu dispun de activități de control privind studierea și monitorizarea pieței comercializării bunurilor necesare pentru realizarea activității de bază.

Cheltuielile grupului SA „Moldovagaz” pe tipuri de activități în anul 2021 au constituit: costul gazelor naturale procurate – 6,6 mld. lei sau 80% din cheltuielile operaționale, cheltuielile pentru transportul gazelor – 368,5 mil. lei sau 4,4%, cheltuielile pentru distribuția gazelor – 1,1 mld. lei sau 13%, cheltuielile de furnizare a gazelor – 208,3 mil. lei sau 2,5%.

Volumul de gaze importate în regiunea transnistreană nu sunt declarate la vamă

Încă o problemă, pe care au descoperit-o auditorii, este faptul că volumul de gaze importate (n.r până în 2021, fiind importate preponderent de la concernul rus Gazprom) nu sunt verificate de către Serviciul Vamal. Serviciul Vamal al Republicii Moldova nu are o procedură bine determinată de verificare a corectitudinii declarării volumului de gaze importate. Astfel, doar gazele naturale livrate în partea dreaptă a Nistrului sunt declarate ca importate la vamă, iar cele livrate în partea stângă a Nistrului, în perioada auditată nu au fost declarate la vamă.

De cealaltă parte, pe malul drept al Nistrului, volumul gazelor importate nu reprezintă o valoare măsurată ci una calculată, bazată pe datele prezentate de operatorii de transport și de distribuție din Republica Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană și Ucraina.

Potrivit informațiilor furnizate de SA „Moldovagaz”, doar o parte din gazoductele prin care întreprinderile de transport și de distribuție a gazelor naturale ale SA „Moldovagaz” prestează aceste servicii sunt în proprietatea SA „Moldovagaz”. Din totalul celor 23803,47 km de gazoducte de distribuție doar 8260,19 km (sau 34,7%) aparțin SA „Moldovagaz”, 6091,75 km (sau 25,6%) aparțin autorităților administrației publice locale, 8274,7 km (sau 34,8%) – persoanelor fizice și juridice, iar în jur de 1176,82 km (sau 4,9%) – nu au acte de proprietate.

Totodată din 1559,8 km de gazoducte de transport doar 1299,37 km sau 83,3% aparțin SA „Moldovagaz”, 188,21 km (12,1%) aparțin autorităților administrației publice locale, 46,58 km (3%) – aparțin Ministerului Economiei și 25,63 km (1,6 %) – persoanelor fizice și juridice. Prin utilizarea rețelelor ce nu le aparțin, grupul SA „Moldovagaz” are acces la un număr mai mare de consumatori de gaze naturale, fără a investi în reparațiile lor capitale, prin ce nu doar își asigură un volum mai mare de vânzări, dar și beneficii economice mai sporite.

Conform informațiilor furnizate de Ministerul Finanțelor doar în perioada anilor 2000-2021 din bugetul de stat au fost investite 1006,81 mil. lei în construcția gazoductelor. Suplimentar, ca surse de finanțare a gazoductelor proprietate publică au servit și finanțările efectuate din contul Fondului de Investiții Sociale din Moldova, sursele bugetelor locale, precum și alți diferiți donatori interni și externi.

Pierderi de bani, din cauza diferențelor de curs valutar

Conform analizelor efectuate de audit s-a constatat că, SA „Moldovagaz” a înregistrat în perioada anilor 2011-2021 pierderi din diferențele de curs valutar în sumă de circa 3148,3 mil. lei, preponderent aferente datoriilor pentru gazele procurate. De exemplu, în perioada 2014-2021 SA „Moldovagaz” a înregistrat de la diferențele de curs valutar al datoriilor față de SA „Gazprom” și SRL „Factoring Finance” cheltuieli de 8725,5 mil. lei și venituri de 6183 mil. lei, rezultatul financiar fiind pierdere de 2542,5 mil. lei. De menționat că pierderile financiare respective sunt direct dependente de corectitudinea determinării valorii datoriilor pentru gazele naturale procurate.

Deși, în ultimii trei ani se atestă o eficientizare a cheltuielilor și investițiilor efectuate de grupul SA „Moldovagaz”, acestea nu sunt în măsură să elimine efectele gestiunii neconforme și ineficiente a patrimoniului societății efectuate în perioada anilor 1999-2018.

În acest context, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian a subliniat că este un raport cu constatări deosebit de grave „Este important să auzim și poziția mai multor instituții. Domeniul gazelor naturale este unul deosebit de important pentru toți în R. Moldova și faptul că am reușit să avem un raport public în acest domeniu, care să ne ajute să îmbunătățim acest domeniu. Există mari probleme de guvernanță și transparență și aceste lucruri nu pot fi lăsate așa”, a specificat Radu Marian.

Membrii Comisiei parlamentare au relatat că constatările Raportului de audit constituie subiecte sensibile pentru țara noastră și au menționat că acest Raport va fi audiat și în plenul Parlamentului, fiind înaintate recomandări pe anumite aspecte vulnerabile.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *