Timpul Local

Savant, scriitor şi… Om al Cetăţii

Primii paşi în matematică…

Aptitudinile sale deosebite în domeniul matematicii le-a descoperit în anii de studenţie în cadrul Institutului Pedagogic din Chişinău. Aici a obţinut primele rezultate ştiinţifice, reflectate în lucrarea „Generalizarea teoremei lui Pitagora", şi primul loc la concursul republican al lucrărilor studenţeşti, iar apoi la cel unional (din URSS) – o menţiune şi un premiu bănesc. Toate acestea l-au încurajat să aleagă matematica drept profesie.

Amprentele Universităţii „M. Lomonosov”

Chişinăul de după război avea posibilităţi mai mult decât modeste pentru a crea tineretului studios condiţiile necesare de creştere în plan ştiinţific şi cultural. La Bucureşti şi la alte centre ştiinţifice europene nici nu puteai visa pe atunci. Singura posibilitate rămâneau centrele situate la Moscova, Leningrad, Kiev. Mânat de dorul cunoaşterii şi îndemnat de tânăra sa soţie, în toamna anului 1954, Petru Soltan pleacă la Universitatea de Stat „M. Lomonosov” din Moscova pentru a-şi face studiile de doctorat. Această instituţie a lăsat amprente adânci în conştiinţa sa prin spiritul înalt de democraţie, nemaiîntâlnit în alte instituţii pe timpul regimului totalitar comunist. Deprinderile obţinute la Moscova l-au ajutat mult pe parcursul vieţii. A avut nevoie de ele, în special, în perioada în care a exercitat funcţia de director al Institutului pentru Cercetări în Domeniul Planificării. Despre atmosfera colegială, benefică muncii de cercetare ce domnea aici pe timpul când director era dl Petru Soltan îşi amintesc şi astăzi foştii colaboratori ai institutului. În lucrarea sa „Alese” (Chişinău, 2005), Feofan Belicov, unul dintre aceştia, scrie: „În timpurile sovietice, foarte dure, în organizaţia noastră, condusă de Petru Soltan, domnea o democraţie adevărată. Pentru această îi spunem un mare MULŢUMESC!”.

Fiind doctorand la Moscova, a efectuat cercetări ştiinţifice sub conducerea renumitului savant Pavel S. Aleksandrov. Şi-a susţinut cu succes teza de doctorat în faţa Consiliului Ştiinţific din cadrul Institutului de Matematică al AŞ al URSS în anul 1961. Rezultatele muncii sale ştiinţifice ulterioare i-au oferit posibilitatea să obţină titlul de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1974). Prin lucrarea prezentată pentru obţinerea acestui titlu a fost fondată originala teorie a d-convexităţii, apreciată de matematicienii din întreaga lume.

Savant de talie internaţională

Activitatea fructuoasă în domeniul matematicii i-a adus o recunoştinţă binemeritată. Astfel, în decembrie 1972, devine membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova, apoi membru al Prezidiului Academiei de Ştiinţe (1974-1978), membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1992), membru de onoare al Academiei Române (2003), Laureat al Premiului Naţional în domeniul ştiinţei şi tehnicii (2004).

Academicianul Petru Soltan este fondator al şcolii ştiinţifice „Teoria mulţimilor d-convexe şi aplicaţiile matematicilor”, autor a peste 100 de lucrări ştiinţifice în domeniul matematicilor teoretice şi al celor aplicative, între care şase monografii. A pregătit 24 de doctori şi trei doctori habilitaţi în ştiinţe fizico-matematice.

Îndrăgostit şi de metafore

Petru Soltan s-a afirmat nu doar în lumea cifrelor, ci şi în cea a literelor. În anul 2003 îi apare cartea Ieterele, iar în 2006 – Transnistria, lacrima mea, o confesiune plină de dragoste şi durere despre Transnistria, Basarabia, România şi întreg neamul românesc. Autorul suferă pentru nelegiuirile pe care le-a indurat neamul său pe parcursul istoriei, în acelaşi timp, el se lasă copleşit de tot ce e frumos – îl poate încânta un răsărit de soare, cântul unei priveghetori… Pe plan filosofic, Petru Soltan ne aminteşte că în istorie, de cele mai multe ori, se întâmplă că… nu cei care au dreptate înving, ci invers, „cei ce înving au dreptate”. El ne avertizează că, şi astăzi, printre noi sunt destui oameni care se străduiesc mai întâi să învingă cu orice preţ, folosind minciuna, laşitatea, viclenia, pentru ca apoi, după ce obţin victoria, să ne convingă că au dreptate…

„O dovadă că paradisul există…”

În anul 2006 a editat volumul Între Scylla şi Charybda, care a cucerit cititorii prin stilul specific, nemaiîntâlnit la alţi maeştri ai condeiului. Poetul Nicolae Dabija, referindu-se la această carte, remarca: „Pentru matematicianul Petru Soltan cifrele sunt o dovadă că paradisul există. Pentru ilustrul nostru savant universul este o formulă matematică. Ca şi viaţa. Ca şi dorul. Ca şi speranţa. Formule matematice sunt într-un fel şi articolele publicistice, eseurile, schiţele academicianului Petru Soltan”. Activitatea literar-publicistică a academicianului Petru Soltan a fost înalt apreciată, el fiind ales membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova.

Bătând la „porţile Babilonului”…

Fiind o persoană publică activă, academicianul Petru Soltan este mereu preocupat de destinele ţării. Adesea îi citim comentariile şi analizele în diferite publicaţii – TIMPUL, „Literatura şi Arta”, „Ziarul de Gardă”, în care vine de fiecare dată cu propuneri judicioase şi analize pertinente. De asemenea, îl preocupă publicistica documentară. În 2001 a editat volumul La porţile Babilonului – o carte despre modelele-ipoteze ale universului, cu reflecţii privind miracolul lumii. Găsim aici meditaţiile sale profunde despre realitatea imediată – fenomene ce au loc în politică, în viata socială, ştiinţifică şi culturală, în economie. A ales acest titlu, impresionat de asemănările uluitoare dintre cultura antică babiloneană şi cultura antică din spaţiul nostru.

Model de implicare în viaţa ţării

Octogenarul Petru Soltan este un model de implicare, în special, pentru tineri. De fapt, el a fost întotdeauna un luptător, deoarece s-a implicat personal în toate evenimentele social-politice din ultimele două decenii. A sprijinit Mişcarea de eliberare naţională din Basarabia, revenirea la alfabetul latin şi limba română, a pledat mereu pentru reabilitarea adevărului istoric. În anii de renaştere naţională a fost membru al comitetelor de iniţiativă pentru formarea, mai întâi, a Mişcării Democratice, apoi a Frontului Popular (1987-1988), fiind chiar prim-vicepreşedinte al Frontului Popular în perioada 1989-1990. Ca membru al Prezidiului şi preşedinte al Comisiei parlamentare pentru Ştiinţă şi Învăţământ (1990-1994), primul act normativ semnat de el a fost cel cu privire la utilizarea în R. Moldova a glotonimului „Limba Română”. La fel, a luptat pentru obţinerea burselor de studii în România pentru tinerii basarabeni. În 2010 i-a fost acordat „Ordinul Republicii”.

La mulţi ani, domnule Profesor!

Şi astăzi, academicianul Petru Soltan este foarte activ. Cei care l-au cunoscut spun că, pe parcursul vieţii, el niciodată nu a simţit povara anilor. A fost şi a rămas un om plin de energie, de idei şi spirit de iniţiativă. În prezent conduce un laborator şi un seminar ştiinţific în cadrul Universităţii de Stat din Moldova. În persoana Domniei Sale, doctoranzii au un om de încredere, care îi ghidează nu doar în munca de cercetare, dar şi în toate problemele de zi cu zi, pentru că el continuă să se afle în vâltoarea evenimentelor.
Dragă domnule Profesor, la cei 80 de ani pe care îi împliniţi astăzi, noi, cei care am avut norocul să vă cunoaştem, vă dorim multă sănătate şi să păstraţi mereu elanul tineresc pe care l-aţi avut permanent în suflet. La mulţi ani!

Sergiu Cataranciuc,
Laureat al Premiului Naţional
în domeniul ştiinţei şi tehnicii,
şef de catedră, USM  

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Timpul.md şi pe TELEGRAM!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *