Social

Fonduri europene pentru COMBATEREA monopolului gazului rusesc în RM

În cadrul acestuia 600 de familii vor putea cumpăra cazane de ardere a peletelor, brichetelor sau cazane mixte, 30% din costuri fiind rambursate din fonduri europene.

Cazanele ce pot fi procurate în cadrul acestui program trebuie să fie produse şi/sau asamblate în R. Moldova. Până în prezent, 11 companii au fost acreditate de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică să ofere cazane pentru gospodării casnice în cadrul programului. Companiile respective au în portofoliu o gamă variată de cazane produse în R. Moldova sau asamblate local de la producători renumiţi din Europa, cum ar fi Germania, Polonia, Cehia, România, Letonia, Grecia. Procesul de acreditare a companiilor ce vor livra cazane pe biomasă este unul continuu.
Bugetul total al programului este de 640 mii de euro. Valoarea maximă rambursată din fondurile programului este de o mie de euro per cazan instalat.

La program pot participa cei care întrunesc cumulativ următoarele condiții: sunt persoane fizice cu domiciliul în R. Moldova, sunt proprietari/coproprietari ai imobilului în care doresc să instaleze cazanul pe biomasă, imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, asistența solicitată din partea programului va duce la înlocuirea sistemului clasic de încălzire (pe cărbune, gaze naturale, lemn, altele) cu unul pe biomasă.

În cazul în care solicitarea vine din partea unuia dintre coproprietari, este necesar acordul scris și autentificat notarial a celuilalt/celorlalți coproprietari.

Pentru participarea la Program beneficiarul trebuie să completeze/prezinte următoarele documente: cererea de aplicare, forma de aplicare și declaraţia pe propria răspundere despre veridicitatea datelor furnizate în scopul participării la program pe care le găsiți pe site-ul aee.md. De asemenea, mai este nevoie de o
copie a cărții funciare care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului în care urmează a fi instalat cazanul pe biomasă, acordul de participare în program a coproprietarilor imobilului unde va fi instalată centrala termică (după caz), actul de identitate al solicitantului (copie), oferta de preț și specificațiile tehnice ale cazanului (copie scanată) și alte acte la solicitare.

Sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru achiziţia de instalaţii pentru producerea de energie termică pe bază de biomasă solidă, inclusiv instalaţii pentru înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie regenerabilă din biomasă solidă, cheltuielile de montare, punere în funcţiune şi testare a sistemului și cheltuieli de transportare a cazanelor la destinație.

IMPORTANT: Sunt eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă cu Agenția pentru Eficiență Energetică.

Timpul.md

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *