Economie

Moldovagaz NU va solicita ANRE-ului micșorarea tarifului la gazele naturale. Ceban vine cu precizări

Tarifele la gazele naturale furnizate consumatorilor nu depind de voința/nevoința Moldovagaz, a precizat șeful companiei Vadim Ceban.

Într-o postare pe o rețea de socializare, Ceban subliniază că toate calculele tarifelor sunt efectuate de SA „Moldovagaz” în strictă conformitate cu cerințele metodologiei speciale a autorității naționale de reglementare în domeniul energiei, scrie Vocea Basarabiei.

„În prezent, din cauza abaterilor de tarif acumulate în ultimul an, a instabilității pieței de energie, precum și a posibilei ajustări a tarifelor de distribuție în lunile următoare (aceste tarife nu au mai fost ajustate din 2018), o solicitare către ANRE privind revizuirea tarifului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii finali nu este posibilă”, a explicat Ceban.

De asemenea, SA „Moldovagaz” anunță că a examinat oportunitatea de a revizui prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale și precizează:

„În prețurile reglementate de furnizare a gazelor naturale în vigoare prețul mediu de procurare a gazelor naturale constituie 926,94 $/1000 m3, pe când prețul efectiv de achiziție pe tr. I 2023 a constituit 1 093,20 $/1000 m3, ceea ce a condus spre acumularea semnificativă a devierilor tarifare negative în valoarea de 669,4 mil.lei doar de la costul de achiziție a gazelor naturale. Totodată, trebuie de menționat că la finele anului 2022 devierile tarifare negative ale Furnizorului de gaze naturale au constituit mai mult de 2,5 mlrd. lei generate de la costul de procurare a gazelor naturale și de la activitatea de furnizare a gazelor naturale consumatorilor.

Astfel, în pofida faptului că, o parte din devierile tarifare negative acumulate de către SA Moldovagaz au fost recuperate datorită includerii în structura prețurilor reglementate în vigoare din 01.10.2022 a devierilor tarifare generate pentru perioada precedentă de reglementare, există încă o mare parte a devierilor ce urmează a fi recuperate ulterior.

Totodată, trebuie de menționat că pentru determinarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale e necesar de a stabili următoarele componente esențiale: prețul mediu anual de achiziție a gazelor naturale, care nu poate fi determinat actualmente din cauza volatilității cotațiilor bursiere pe platforma TTF, care zilnic derivă semnificativ, precum și costul serviciilor de distribuție și transport gaze naturale pe anul 2023.

Actualmente Operatorii sistemelor de distribuție gaze naturale conlucrează activ cu Agenția, întru determinarea și stabilirea bazei de calcul a mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale pentru aplicarea ulterioară în tarifele diferențiate reglementate pentru serviciul de distribuție gaze naturale, care conform prevederilor Metodologiei nr. 434/2020 trebuie să fie determinate și aprobate de Agenție în funcție de nivelul presiunii în rețelele de distribuție, pe fiecare operator separat (36 tarife diferențiate). De notificat că, tarifele de distribuție în vigoare nu au fost revizuite din anul 2018, ceea ce a generat acumularea semnificativă a devierilor tarifare negative în perioadele precedente de reglementare de la activitatea de distribuție a gazelor naturale, care conform prevederilor Metodologiei nr.434/2020 trebuie să fie incluse în prețurile reglementate pentru serviciul de distribuție gaze naturale, întru recuperarea integrală a acestora. În același timp, întru respectarea Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, urmează să fie revizuită și modificată Metodologia nr. 535/2019, ceea ce va conduce la revizuirea tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale.

Reieșind din cele expuse, SA Moldovagaz, după stabilirea tuturor componentelor enunțate, va avea oportunitatea de a examina și în cazul existenței unor factori obiectivi, care generează necesitatea revizuirii venitului reglementat a furnizorului de gaze naturale, va înainta spre examinare Agenției proiectul prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale”, subliniază S.A. Moldovagaz.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *