Politică

Proiectul Hotărârii neexaminate de Parlament la 28 iunie 2010

Astfel, Parlamentul urma să dezbată asupra următorului conţinut:

Art. 1. Se ia act de Raportul privind aprecierea istorică şi politico-juridică a regimului comunist totalitar din Republica Moldova, elaborat de Comisia pentru studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova, constituită prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 165-V din 14 ianuarie 2010 şi se aprobă concluziile şi recomandările acesteia;

Art. 2. Se condamnă regimul totalitar comunist din Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească şi Republica Sovietică Socialistă Moldovenească drept unul care a comis crime împotriva umanităţii;

Art. 3. Se declară criminali, persoanele cu funcţii de răspundere din RSS Moldovenească şi ai Partidului Comunist din RSS Moldovenească care au decis şi organizat crime contra populaţiei Republicii Moldova precum şi acţiunile tuturor persoanelor care au contribuit la comiterea acestor crime;

Art. 4. Se interzice utilizarea noţiunii de „comunist” şi a derivatelor acesteia în denumirile partidelor politice, organizaţiilor social-politice, şi a instituţiilor şi întreprinderilor;

Art. 5. Se interzice utilizarea şi propagarea în scopuri politice a simbolului regimului totalitar comunist „secera şi ciocanul”, deopotrivă cu simbolurile naziste;

Art. 6. Se interzice promovarea ideologiilor totalitare, deopotrivă cu cele comuniste şi naziste;

Art. 7. Se reabilitează politic victimele regimului totalitar comunist din RASSM şi RSSM, cetăţeni ai Republicii Moldova, care în timpul URSS au fost condamnate şi/sau persecutate din motive ideologice, politice, naţionale, religioase etc.

În cazul în care Hotărârea ar fi fost adoptată în forma de mai sus, Guvernului îi reveneau anumite atribuţii pentru realizarea prevederilor, inclusiv:

c) va elabora şi promova proiectul legii lustraţiei;

e) în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei Hotărâri va reorganiza Arhiva Organizaţiilor Social-politice din Republica Moldova prin separarea fondului arhivistic ce ţine de regimul totalitar comunist şi va crea Arhiva Regimului Totalitar Comunist din Republica Moldova;

f) va asigura transmiterea către Arhiva Regimului Totalitar Comunist din Republica Moldova a tuturor fondurilor de arhivă din depozitele speciale ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, a fondurilor din arhiva Procuraturii Generale, precum şi a altor fonduri ce reflectă esenţa regimului totalitar comunist;

g) va asigura finanţarea elaborării şi editării unui manual de istorie a regimului totalitar comunist şi introducerea în sistemul de învăţământ preuniversitar a unui curs de istorie a totalitarismului;

h) în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei va crea până la 1 ianuarie 2011 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept, Centrul pentru Studierea Regimului Totalitar Comunist, cu suplimentarea unităţilor de cercetători şi va asigura finanţarea activităţii acestuia;

i) va asigura demontarea tuturor monumentelor lui V.I Lenin din Republica Moldova, precum şi a simbolicii „secerii şi ciocanului” de pe toate edificiile;

j) va depune eforturile necesare în vederea valorificării şi implementării plenare a concluziilor şi recomandărilor Comisiei pentru studierea şi aprecierea regimului totalitar comunist din Republica Moldova.

Preambulul Hotărârii neexaminate face trimitere la prevederile mai multor documente care recomandă condamnarea regimuilor totalitare comuniste, adoptate inclusiv de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, Parlamentul European, Adunarea Parlamentară a OSCE etc.

După Info-Prim Neo

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *