Economie

Biroul Național de Statistică anunță că economia R. Moldova a crescut în anul 2022

Biroul Național de Statistică informează că Produsul Intern Brut, estimat pentru trimestrul I 2022, a însumat 56,3 miliarde de lei, prețuri curente (de piață). Comparativ cu trimestrul I 2021, PIB s-a majorat, în termeni reali, cu 1,1% pe seria brută și cu 1% pe seria ajustată sezonier.

În trimestrul I 2022, valoarea adăugată brută (VAB) total pe economie, cu o pondere de 85,5% la formarea PIB, a contribuit la majorarea PIB cu 1,0%, volumul VAB fiind în creștere cu 1,2% față de cel înregistrat în trimestrul I 2021.

La creșterea PIB în trimestrul I 2022 față de trimestrul I 2021 au contribuit, în special, următoarele activități:

– Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor (contribuind la majorarea PIB cu 1,7%) cu o pondere de 15,8% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 12,7%;

Impact negativ la modificarea PIB au realizat, în special, următoarele activități:

– Tranzacțiile imobiliare (contribuind la descreșterea PIB cu 0,6%), cu o pondere de 7,6% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 6,7%;

– Industria prelucrătoare (-0,3%), cu o pondere de 11,2% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 2,4%;

– Construcțiile (-0,3%), cu o pondere de 7,0% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 3,5%.

Impozitele nete pe produs cu o pondere de 14,5% la formarea PIB, au contribuit la creșterea PIB cu 0,1%, volumul lor majorându-se cu 0,7%.

Din punct de vedere al utilizării, creșterea PIB în trimestrul I 2022 față de trimestrul I 2021 s-a datorat în principal:

– Exportului net de bunuri și servicii, contribuind cu 4,4% la creșterea PIB, consecință a creșterii volumului fizic al exporturilor de bunuri și servicii (+36,9%), corelată cu o creștere mai modestă a volumului importurilor de bunuri și servicii (+11,4%);

– Consumului final al administrației publice (+2,4%), al cărui volum s-a majorat cu 13,6%, constituind 20,8% din PIB;

– Consumului final al gospodăriilor populației (+0,6%), al cărui volum s-a majorat cu 0,7%, constituind 81,6% din PIB.

Contribuție negativă asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut formarea brută de capital (-6,1%) deținând o pondere de 23% din PIB.

Evoluția PIB trimestrial în anii 2015-2022, exprimată în prețurile medii ale anului 2015:


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.