Internațional

Declarația Asociației pentru Politica Externă (APE) cu privire la prioritățile de politică externă ale candidatului la președinție Igor Dodon

Igor Dodon, actualul Președinte al Republicii Moldova și candidat la președinție, și-a enunțat prioritățile de politică externă pentru un eventual nou mandat în calitate de șef de stat. Astfel, dânsul ne comunică că, dacă va fi reales, el va transforma țara noastră într-o ”Punte dintre Est și Vest”, unde Rusia, unicul stat care ne sfidează suveranitatea și integritatea teritorială, va fi principalul partener strategic al Republicii Moldova; Turcia și China, două state cu tendințe autoritare și revizioniste, vor fi partenerii noștri strategici pe același palier cu Statele Unite ale Americii; statutul de neutralitate permanentă al țării vă fi consolidat după modelele Austriei, Suediei și Finlandei, care, cu excepția Suediei, au fost dictate/cerute imperativ, în perioada Războiului Rece, de URSS, alias Rusia; Republica Moldova va cere Adunării Generale a ONU aprobarea unei rezoluții privind neutralitatea sa permanentă și va coopera activ cu Mișcarea de nealiniere, care după sfârșitul Războiului Rece s-a remarcat preponderent că un club de state, în mare parte, anti-americane, anti-occidentale, certate cu democrația și influențate tot mai mult de China și Rusia.

De asemenea, din enunțurile sale aflăm că dezvoltarea relațiilor cu UE va fi redusă la ”aprobarea normelor și standardelor europene” în domeniul dreptului, fără a menționa, însă, care drept, și al combaterii corupției, care din gura sa sună, mai curând, ca o batjocură. În schimb, relațiile cu structurile și țările Uniunii Economice Eurasiatice, dominată totalmente de Rusia, vor fi dezvoltate în toate direcțiile: interparlamentară, economică, umanitară, interregională, cooperarea juridică, dar și, atenție, ”în domeniul securității și schimbului de informații tehnico-științifice”. Totodată, Dodon ignoră cu desăvârșire Parteneriatul nostru strategic pentru integrare europeană cu România și nu spune nimic despre importanța strategică a Ucrainei pentru asigurarea securității noastre naționale și integrității teritoriale. Ambelor state vecine le este negat statutul de parteneri strategici primordiali, fiind reduse la dezvoltarea unor simple relații de bună vecinătate și de cooperare.

Având în vedere cele expuse, Asociația pentru Politica Externă (APE) consideră necesar să declare următoarele:

1) Prioritățile de politică externă formulate de Igor Dodon reprezintă cea mai agresivă tentativă de revizuire cardinală a politicii noastre externe din ultimii 20 de ani, axată pe obiectivul de integrare europeană și aderare a Republicii Moldova la UE. De asemenea, ele sunt în contradicție flagrantă cu Declarația de Independență a Republicii Moldova și obiectivele strategice ale statului consfințite în Constituție.

2) Parteneriatele strategice ale Republicii Moldova cu alți actori internaționali trebuie să exprime/să fie în deplină concordanță cu obiectivele strategice ale statului. Or, conform Constituției, obiectivul strategic/fundamental al Republicii Moldova este afirmarea sa ca stat de drept, democratic, suveran, independent, unitar și indivizibil, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate.

3) Republica Moldova este interesată să dezvolte un parteneriat onest, predictibil și reciproc avantajos cu Rusia, însă, acesta trebuie construit pe un fundament solid, bazat pe respectarea independenței, suveranității și integrității teritoriale și, nu în ultimul rând, pe respectarea opțiunii sale de a construi un stat de drept, democratic și integrat gradual în Uniunea Europeană. Atâta timp cât autoritățile ruse recurg în raport cu țara noastră la embargouri economice, șantaje energetice, amenințări hibride, finanțează și susțin militar regimul separatist de la Tiraspol și nu-și retrag contingentul militar staționat ilegal pe teritoriul țării, Rusia nu poate pretinde la statutul de partener strategic principal al Republicii Moldova.

4) Principalii partenerii strategici ai Republicii Moldova sunt și rămân UE, SUA, România și Ucraina. Parteneriatele noastre cu acești actori internaționali sunt în concordanță deplină cu obiectivele strategice ale țării enunțate și consfințite în Declarația de Independență și Constituție. Acestea respectă suveranitatea și integritatea teritorială a țării, iar susținerea lor economică, financiară și politică, precum și în domeniul securității naționale, asigură modernizarea țării și viabilitatea Republicii Moldova ca stat independent.

5) Statutul de neutralitate al Republicii Moldova este o decizie suverană și nu poate fi dictat din exterior. Or, ceea ce ne propune Igor Dodon este, de fapt, acceptarea dictatului Rusiei, după modelele neutralităților Austriei și Finlandei impuse imperativ de URSS în perioada Războiului Rece. Odată cu sfârșitul Războiului Rece, Austria. Suedia și Finlanda și-au ajustat treptat conceptele de neutralitate la noile realități internaționale și europene. Ele au renunțat la caracterul categoric, imuabil al statutelor lor de neutralitate, optând pentru o mai mare flexibilitate și pragmatism, care le-a permis să adere la UE, să participe la Politica de Securitate și Apărare Comună a UE, să facă parte din Parteneriatul pentru Pace al NATO și să participe la misiunile de menținere a păcii conduse de NATO cu mandat ONU.

6) Acceptarea neutralității permanente după modelul dictat de Moscova va însemna: ancorarea indefinită a țării în spațiul gri al Europei de Est amenințată de revizionismul Rusiei, renunțarea la obiectivul strategic de aderare la UE și îngustarea opțiunilor țării de asigurare și consolidare a securității sale naționale. Toate acestea se vor răsfrânge negativ asupra stabilității interne a Republicii Moldova, precum și asupra aspirațiilor și capacităților sale de a construi un stat european întemeiat pe valorile democrației liberale.

7) Înainte de-a solicita Adunării Generale a ONU aprobarea unei rezoluții privind neutralitatea sa permanentă, Republica Moldova trebuie să ceară Rusiei respectarea Rezoluției Adunării Generale a ONU, din 22 iunie 2018, cu privire la retragerea trupelor sale staționate ilegal pe teritoriul țării noastre. Atâta timp cât Rusia, membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, mandatat cu garantarea respectării Cărții ONU, va continua să sfideze rezoluțiile și principiile fundamentale ale Națiunilor Unite, precum și angajamentele sale internaționale, orice altă rezoluție a Adunării Generale a ONU cu privire la neutralitatea Republicii Moldova va fi un document mort din fașă.

8) Cooperare cu Mișcarea de nealiniere nu trebuie să fie îndreptată împotriva partenerilor noștri occidentali, SUA și UE, și nici limitată la neimplicarea în blocurile militare. Obiectivele Mișcării de nealiniere sunt mult mai extinse decât cele prezentate de Igor Dodon, printre acestea se numără, inclusiv: asigurarea independenței naționale, suveranității, integrității teritoriale și securității statelor nealiniate, precum și condamnarea oricăror forme de agresiune externă, ocupație, dominație și interferențe în afacerile interne sau hegemonie exercitate de marele puteri. Prin urmare, Republica Moldova trebuie să valorifice cooperarea cu statele nealiniate pentru a determina Rusia să înceteze orice formă de ocupație, dominație, interferențe și hegemonie externă în raport cu țara noastră.

9) În final, considerăm dezvoltarea relațiilor de cooperare cu structurile și țările Uniunii Eurasiatice oportună, atâta timp cât acest proces respectă angajamentele noastre asumate prin Acordul de Asociere cu UE și nu este instrumentat pentru a deraia Republica Moldova de pe calea integrării economice, asocierii politice și a integrării sale graduale cu/în UE.

Ion Sturza, Președinte APE
Victor Chirilă, Director Executiv APE
Chișinău, 4 octombrie 2020

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *