Actualitate

Milioane de lei gestionaţi neregulamentar la Ministerul Agriculturii

Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, încheiate la sfârșitul anului trecut, a fost examinat de către Curtea de Conturi, în cadrul ședinței din 6 august. Auditul a constatat că situațiile financiare consolidate ale ministerului nu prezintă o imagine veridică și sunt însoțite de denaturări semnificative.

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a fost creat în baza reorganizării prin absorbție a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) și Ministerului Mediului (MM). MADRM își administrează domeniul de specialitate prin intermediul aparatului central, al cărui efectiv-limită constituie 121 de unități. Are în subordine 36 de subdiviziuni cu statut de persoană juridică și cu un efectiv-limită de 4127,34 unități. Banii pentru funcţionarea aparatului central și a instituţiilor din subordine sunt alocaţii de la bugetul de stat, din resurse generale şi colectate.

În 2017, MADRM și ministerele reorganizate au gestionat cumulativ venituri de 1989,3 mln lei și cheltuieli de 2203,2 mln lei. Probele de audit arată că ministerul și instituțiile din subordine gestionează 272 loturi de teren cu suprafața totală de 11 844,6 ha, dintre care 10 647,6 ha (89,9%) au destinație agricolă, 870,1 ha (7,3%) sunt destinate fondului apelor, 32,9 ha (0,3%) – construcțiilor și 294,0 ha (2,5%) au alte destinații.

Valoarea unor imobile a fost majorată

Auditul a constatat că situațiile financiare consolidate nu prezintă o imagine veridică, fiind însoțite de denaturări semnificative. Ministerul și instituțiile din subordine nu au evaluat și înregistrat în evidența contabilă și în rapoartele financiare 199 de loturi de teren cu suprafața totală de 6523,7 ha, în valoare de 3414,5 mln lei. De asemenea, 306 din 709 imobile gestionate de minister nu au fost înregistrate la Cadastru, 205 dintre acestea având valoarea contabilă de 127,5 mln lei.

Totodată, nu au fost înregistrate drepturile patrimoniale asupra a 13 imobile, în valoare de 5,4 mln lei, amplasate în stânga Nistrului, și a 7 imobile, în valoare de 1,4 mln lei, din oraşul ucrainean Zatoka, care nu sunt supuse inventarierii anuale și nu sunt incluse în Registrul bunurilor proprietate publică a statului.

Nu relevă situația reală, potrivit Curții de Conturi, nici darea de seamă prezentată Agenției Proprietăți Publice (APP). Entitățile din subordinea ministerului ar fi raportat valoarea a 68 de imobile cu 53 mln lei mai mare față de cea contabilă. Totodată, către APP au fost raportate 53 de imobile, care nu sunt nici contabilizate, nici evaluate de Cadastru. Asemenea situații se atestă și la raportarea datelor eronate aferente terenurilor de către Colegiul Agroindustrial din Râșcani, Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, și Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan”.

Conform datelor raportate la finele ui 2017, cota ministerului în capitalul social al întreprinderilor de stat, societăților pe acțiuni și altor organizații a constituit 726 mln lei. Auditul însă a constatat că aceasta a fost contabilizată incorect, determinând denaturarea informațiilor cu 6563,4 mln lei.

Alte milioane contabilizate din întreprinderile moarte

Astfel, menționează Curtea, ca urmare a menținerii în evidența contabilă de către Agenția „Apele Moldovei” și minister a cotei în capitalul social al unor întreprinderi de stat lichidate sau reorganizate, acesta a fost majorat cu 7,9 mln lei. Iar în urma necontabilizării unor terenuri cu suprafața de 4653,1 ha, transmise în capitalul social al întreprinderilor de stat, fondator al cărora este aceeași Agenție, capitalul social a fost diminuat cel puțin cu 6010,9 mln lei. Și în alte cazuri similare a fost constatată o diminuare esențială, la nivel de alte milioane.

De asemenea, în evidența contabilă a Agenției „Apele Moldovei” au fost contabilizate cotele în capitalul social al unor întreprinderi care au fost vândute încă în 2016 (+1,8 mln lei) sau transmise, în anul 2017, către APP (+1,5 mln lei), astfel, cota statului în capitalul social raportată la finele anului fiind majorată cu 3,3 mln lei. Iar capitalul social transmis în gestiunea Universității Agrare de Stat a Moldovei (UASM), inclus în raportul financiar consolidat, a fost denaturat cu 186,8 mln lei.

În context, se atestă că valoarea capitalului social raportat de către unele instituții din subordine a fost majorat cu 24,3 mln lei, drept urmare a menținerii în evidența contabilă a instituțiilor publice, care, din punct de vedere regulamentar, după ce au trecut la finanțare din bugetul de stat, urma să fie casat.

Analiza sumelor raportate la lipsuri și delapidări a relevat majorarea neregulamentară a acestora cu 30,3 mln lei. Astfel, ca urmare a faptului că ministerul a reflectat neconform creanțele adjudecate ale agenților economici față de Fondul Ecologic Național, valoarea lipsurilor și delapidărilor a fost majorată cu 30,6 mln lei. De asemenea, Serviciul Hidrometeorologic de Stat nu a reflectat în evidența contabilă lipsurile și delapidările constatate în cadrul inventarierii anuale, în valoare de 0,2 mln lei, ceea ce a cauzat denaturarea informațiilor din situațiile patrimoniale.

Patrimoniu transmis neregulamentar

De asemenea, entitățile subordonate ministerului au inclus în Darea de seamă privind imobilele proprietate publică a statului 59 de loturi cu suprafața totală de 128,9 ha, care, conform datelor din Registrul cadastral, aparțin persoanelor terțe. Registrul de stat al proprietății publice nu include toată informația privind capitalul social al ministerului în întreprinderile de stat. Astfel, nu a fost inclus aici capitalul social aferent de la două întreprinderi de stat amplasate peste hotare: ÎS „Cariera de piatră concasată din granit” din Pervomaisk, Ucraina (25,4 mln.lei) și ÎS „Cariera de pietriș și nisip din Cernăuți” (0,3 mln lei).

Auditul a atestat că situația patrimonială în transmiterea patrimoniului de la MAIA către MADRM s-a efectuat neregulamentar, fiind diminuată cu 1,8 mln lei, iar conturile extrabilanțiere au fost majorate cu 1,2 mln lei. Conform explicațiilor ministerului, suma reflectată în conturile extrabilanțiere fie că reprezintă bunurile care au rămas în sediul vechi al MAIA din cauza lipsei de spațiu pentru păstrare în sediul nou, fie că acestea au dispărut.

Subsidii folosite contrar destinației

În 2017, prin intermediul MM, MDRC, MAIA și MADRM, au fost acordate subsidii în valoare totală de 1.047,1 mln lei, din care 928,1 mln lei sau 88,6%, au fost acordate prin intermediul fondurilor statale. Probele de audit au atestat carențe și neconformități în atribuirea și utilizarea conform destinației a subsidiilor acordate de la bugetul de stat. Astfel, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale a contribuit neregulamentar la subsidiile unui contract de prestare a serviciilor de cercetări geologice în valoare totală de 2,6 mln lei.

Totodată, ca urmare a monitorizării necorespunzătoare din partea Agenției „Apele Moldovei” a utilizării conform destinației a subsidiilor în valoare de 10,7 mln lei, acordate unor întreprinderi în care agenția are calitatea de fondator, o mare parte a subsidiilor au fost utilizate în alte scopuri decât cele stabilite de cadrul regulator. Astfel, 9,9 mln lei (92,5%) au fost utilizate pentru retribuirea muncii angajaților.

Venituri denaturate cu peste 10 milioane de lei

„Prin urmare, procesul de alocare și executare a subsidiilor nu este transparent și nu relevă situația reală a utilizării acestora. De asemenea, deși o mare parte a subsidiilor este alocată cu destinație specială, cadrul regulator nu prevede un mecanism de evidență și raportare a utilizării lor, precum și descrierea narativă a destinațiilor de utilizare și soldului neutilizat din acestea”, menţionează Curtea de Conturi într-un comunicat de presă.

Mai mult, în urma clasificării neregulamentare a unor tranzacții, prezentarea veniturilor a fost denaturată cu 10,2 mln lei. Lipsa unui control adecvat a dus la denaturarea cu această sumă a veniturilor bugetului de stat și a datelor din Raportul privind executarea bugetului de stat prezentat Guvernului, precum și la denaturarea veniturilor și cheltuielilor bugetului public național, care au fost majorate cu 10,2 mln lei, nefiind supuse consolidării.

Probele de audit obținute în cadrul auditului sunt suficiente și adecvate pentru a servi drept bază pentru opinia contrară asupra situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

TIMPUL.MD

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *