Carte

O revistă contemporană, distribuită pe diverse meridiane ale lumii

Amintim că directoare a revistei este conducătoarea bibliotecii, Lidia Kulikovski, iar publicistul Vlad Pohilă – redactor-şef. Publicaţia este destinată studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, bibliotecarilor şi tuturor oamenilor de cultură.

În discursul ei, Lidia Kulikovski a menţionat că Vlad Pohilă a crezut în ideea unei reviste într-un domeniu arid de literatură de specialitate. „Am creat şi menţinem permanent un sentiment de urgenţă care trezeşte responsabilitatea de a realiza angajamentul: revista! Menţinem ritmul urgenţei setat de la primul număr! Randamentul este pe faţă: Vlad Pohilă a semnat 194 de articole, Lidia Kulikovski – 98, Genoveva Scobioală – 29, Tatiana Coşeri – 27, Mariana Harjevschi – 24, Valeriu Raţă – 23, Ludmila Pânzaru – 15 (e şi traducătoare de rusă şi engleză a revistei), Tatiana Ischimji – zece, aceasta în afară de faptul că mai coordonează câte o rubrică.

Apărută în română, engleză şi rusă, graţie conf. univ. dr. Vasile Şoimaru, revista este distribuită în 12 ţări ale lumii: România, Franţa, Germania, SUA, Spania ş.a. În varianta on-line, ea este citită pe diverse meridiane, având anual circa 50 de mii de accesări.

Publicaţia are autori de calibru din mai multe ţări, dar şi de aici, din R. Moldova. Pe parcursul a zece ani, în cele 41 de volume a înregistrat 458 de autori unici. Potrivit Lidiei Kulikovski, 112 autori sunt angajaţi ai Bibliotecii municipale. „BiblioPolis semnalează 716 prezenţe ale angajaţilor noştri. Despre colegii noştri, despre alţi bibliotecari, despre alte biblioteci BiblioPolis semnalează 116 surse. Astăzi putem spune că acordul dintre aşteptările profesionale şi oferta BiblioPolis-ului s-au corelat cam întotdeauna pozitiv”, a constatat ea.

La sfârşit, celor mai activi colaboratori ai revistei le-au fost înmânate trofee (mărul de contribuţie, confecţionat dintr-un metal preţios – onix). În posesia lor au intrat acad. Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Glebus Sainciuc, Vasile Şoimaru, Vlad Pohilă, Lidia Kulikovski, Valeriu Raţă, Genoveva Scobioală, Ianoş Ţurcanu, Alexandru Horaţiu-Frişcu ş.a.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.