Actualitate

Bucureștiul a rezolvat problema „minorilor non-cetăţeni ai României”

Problema a fost depistată acum aproape doi ani şi a stârnit un val de nemulţumiri şi probleme în rândul tinerilor, care îşi făceau studiile sau munceau în România sau în alte state din Europa. Astfel, mii de tineri români, minori sau majori, începuseră să fie tratați drept „non-cetățeni”, fiindu-le confiscate actele de identitate românești. Întrucât nu au fost incluși în dosarul de redobândire a cetățeniei române a părinților, aceştia nu figurau în certificatele de cetățenie, respectiv, nu-şi putea prelungi actele româneşti. Acum o săptămână, această problemă a fost, în sfârşit, rezolvată, datorită insistenţei deputatului PMP, Constantin Codreanu.

Rezultatul acţiunilor „prea curajoase” ale lui Codreanu

Soluţionarea acestei probleme s-a aflat pe agenda deputatului Constantin Codreanu încă de la începutul mandatului său, după alegerile parlamentare din decembrie 2016, când acesta a fost ales pe circumscripţia 43 Diaspora. Deşi unii demnitari români au calificat acţiunile lui Codreanu drept extrem de insistente şi „prea curajoase", el a mers până la capăt, pentru ca într-un final, pe 21 septembrie 2017, Guvernul României să adopte o Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea și completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991. Într-adevăr, respectiva ordonanţă oferă o soluție demnă și corectă, pe care deputatul PMP a cerut-o cu insistenţă în toată această perioadă.
Totul a început în ianuarie 2017, la şedinţa Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, pe care Constantin Codreanu o conduce. Au urmat o serie de demersuri oficiale, discuţii şi dezbateri atât în cadrul Comisiei, cât şi la multiplele întâlniri cu șefii și reprezentanții Autorității Naționale pentru Cetățenie, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Direcției Generale Pașapoarte, Direcției pentru Evidența Pașapoartelor și Administrarea Bazelor de Date. Peste mai bine de jumătate de an, în care s-au făcut numeroase interpelări, declarații politice, știri, interviuri, comunicate și conferințe de presă, ateliere legislative, o petiție online, o scrisoare deschisă adresată premierului României, Cabinetul de miniştri a înţeles, în sfârşit, că soluţionarea acestui dosar reprezintă cu adevărat o urgenţă.

Ordonanţa nu prevede proceduri separate

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului de la Bucureşti din 21 septembrie, care soluționează definitiv această problemă, a intrat în vigoare, pe 25 septembrie, când a fost publicată în Monitorul Oficial al României. Aceasta nu prevede proceduri separate pentru persoanele vizate în vederea perfectării noilor acte de identitate românești şi se referă la toţi cei afectaţi de problema respectivă:
„Art. II – (1) Sunt cetăţeni români de la data dobândirii sau redobândirii cetăţeniei române de către ambii părinți sau, după caz, de către unul dintre părinți, persoanele pentru care nu s-a parcurs procedura privind dobândirea cetăţeniei române la autoritatea competentă potrivit legii, odată cu părinţii care au dobândit cetăţenia română sau, după caz, cu părintele care a dobândit cetățenia română, dar au obținut, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, înscrierea ori transcrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine sau, după caz, înscrierea pe actele de stare civilă întocmite în registrele de stare civilă române a menţiunilor cu privire la dobândirea cetăţeniei române, în temeiul art. 9 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a dobândirii sau redobândirii cetăţeniei române de către ambii părinți sau, după caz, de către unul dintre părinți, fiind minori la data dobândirii sau redobândirii cetăţeniei române de către părinții lor sau, după caz, de către părintele lor.

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile, cu respectarea condițiilor acolo prevăzute, și persoanelor:

a) cărora, prin hotărâre judecătorească definitivă li s-au anulat, după caz, actele de stare civilă, menţiunile cu privire la dobândirea cetăţeniei române înscrise pe acestea ori actele de identitate sau documentele de călătorie românești eliberate în temeiul actelor de stare civilă sau al menţiunilor cu privire la dobândirea cetăţeniei române, cu motivarea că nu au dobândit cetățenia română, întrucât pentru acestea nu s-a parcurs procedura privind dobândirea cetăţeniei române la autoritatea competentă potrivit legii odată cu părinţii care au obţinut cetăţenia română sau, după caz, cu părintele care a dobândit cetățenia română;

b) cu privire la care, prin hotărâre judecătorească definitivă, în alte situații decât cele prevăzute la lit. a), s-a stabilit că nu au dobândit cetățenia română, cu motivarea că pentru acestea nu s-a parcurs procedura privind dobândirea cetăţeniei române la autoritatea competentă potrivit legii odată cu părinţii care au obţinut cetăţenia română sau, după caz, cu părintele care a dobândit cetățenia română.

(3) Cererile de înscriere sau transcriere în registrele de stare civilă române a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine, precum şi cererile prin care se solicită înscrierea mențiunii cu privire la dobândirea cetăţeniei române pe actele de stare civilă întocmite în registrele de stare civilă române, formulate în temeiul art. 9 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al Legii nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și depuse la autoritățile competente până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se soluționează ținându-se seama de dispozițiile alin. (1), cu îndeplinirea condițiilor acolo prevăzute. Dispozițiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt și rămân aplicabile la soluționarea acestor cereri; cu toate acestea, prin derogare de la dispozițiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, copilul devenit major hotărăște asupra cetățeniei sale. Persoanele, cărora li s-au respins aceste cereri până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pot depune noi cereri”.

Zeci de tineri au solicitat deja să li se prelungească actele

Solicitat de TIMPUL, deputatul Constantin Codreanu, ne-a spus că, în opinia sa, acest caz demonstrează o dată în plus că atunci când e vorba de problemele românilor de pretutindeni, ar trebui să dispară orice interese de partid şi să primeze interesul naţional.
Deşi au trecut doar câteva zile de la intrarea în vigoare a Ordonanţei, zeci de tineri au reuşit deja să depună cereri pentru prelungirea actelor de identitate românești: cartea de identitate (buletinul) sau pașaportul.

Timpul.md 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *