Ultima oră

INFOGRAFIC: Cum utilizează moldovenii TIMPUL LIBER

Populaţia Republicii Moldovei în vârsta de 10 ani şi peste utilizează aproape jumătate din timpul zilnic (47%) pentru activităţi de îngrijire personală (11ore 18 minute); 36,5% din durata unei zile (8 ore 45 minute) se dedică muncii, studiilor, îngrijirii gospodăriei şi familiei, lucrului voluntar şi deplasărilor, iar 16,5% – petrecerii timpului liber (3 ore 57 minute). Diferenţele în utilizarea timpului dintre bărbaţi şi femei, pentru două din cele trei categorii de activităţi, sunt semnificative. 


Activităţile zilnice ale locuitorilor ţării se repartizează în funcţie de gen conform duratei după cum urmează:

 
Femeile şi bărbaţii utilizează în mod diferit timpul pentru unele şi aceleaşi activităţi umane. Bărbaţii, în medie, lucrează pentru un venit cu 45 minute mai mult pe zi decât femeile. Femeile, în schimb, se dedică cu 2 ore pe zi mai mult activităţilor şi grijilor gospodăreşti/casnice.

Analiza duratelor medii ale activităţilor umane calculate doar pentru persoanele implicate în astfel de activităţi, conturează şi mai mult discrepanţele între femei şi bărbaţi:

Majoritatea absolută (96,6%) a femeilor cu vârsta de 10 ani şi mai mult sunt implicate în „activităţi de îngrijire a gospodăriei / familiei”, consumând în aceste scopuri zilnic câte 4 ore şi 50 minute fiecare. Ponderea bărbaţilor implicaţi în activităţile casnice constituie ceva mai puţin, 83,0%. Totodată ei alocă acestor activităţi cu 1 oră şi 40 minute mai puţin decât femeile.

Pe de altă parte, bărbaţii ocupaţi lucrează, câte 8 ore 5 minute, cu 37 minute mai mult decât femeile ocupate. În plus, ponderea bărbaţilor care lucrează este mai mare în comparaţie cu ponderea femeilor care lucrează cu 6,7 p.p. (respectiv, 40,3% şi 33,6%).

Bărbaţii în comparaţie cu femeile participă într-o măsură mai mare la „viaţa socială / divertisment” (respectiv, 68,8% pentru bărbaţi şi 64,9% pentru femei) şi la activităţile de „utilizare a calculatorului / practicarea hobby-urilor” (27,8% pentru bărbaţi şi 20,7% pentru femei).

Ca urmare a faptului că bărbaţii practică într-o măsură mai mare activităţi în afara casei, aceştia într-o proporţie mai mare se deplasează pe parcursul zilei: 87,1% pentru bărbaţi faţă de 80,5% pentru femei.

Ratele de participare la anumite activităţi, precum şi duratele medii a acestora depinde mult şi de alţi factori precum vârsta, starea civilă, nivelul de instruire, relaţia cu piaţa muncii etc.

În continuare vor fi prezentate principalele rezultate pe fiecare din cele 10 tipuri de activităţi umane. Duratele medii vor fi indicate în ore, cu un semn după virgulă (de exemplu: 1,5 ore = 1 oră 30 minute).
Îngrijire personală

În grupa activităţilor de „îngrijire personală”, somnul este cea mai importantă activitate. În medie un locuitor al Moldovei doarme câte 8,9 ore/zi, fără a fi înregistrate diferenţe pe sexe. Totodată se înregistrează variaţii semnificative în funcţie de vârstă şi zile ale săptămânii (Diagrama 2).


A doua activitate importantă în această grupă este „servitul mesei”. În medie, un locuitor al Moldovei alocă pentru servitul mesei câte 1,5 ore pe zi. În majoritatea cazurilor (1,2 ore/zi din 1,5 ore/zi) masa este servită acasă (la domiciliu).

Diferenţe importante (după durată) se înregistrează în dependenţă de locul unde este servită masa. Astfel, în ospeţie masa se serveşte circa 2,1 ore; în localuri specializate (restaurante, cafenele, etc.) circa 1,8 ore; în centre comerciale, pieţe, magazine în jur de 1,3 ore pe zi. La fel, timp de 2 ore, se serveşte masa în diferite alte locuri (în hoteluri, parcuri/păduri, stradă, mijloace de transport, gări etc.).

Majoritatea respondenţilor (74%) au declarat că servesc masa împreună cu membrii familiei sau cu alte persoane cunoscute.

Ocupație 

Indicatorii ce ţin de ocupare se referă doar la populaţia de 15 ani şi peste.

Din totalul populaţiei de 15 ani şi peste, prezente în ţară, 39,6% lucrează. În medie, ziua de muncă a unei persoane ocupate durează 7,8 ore (8,1 ore pentru bărbaţi şi 7,5 ore pentru femei).

La persoanele ocupate durata zilei de muncă diferă în funcţie de statutul profesional (Diagrama 3). Cea mai mare durată a zilei de muncă a fost înregistrată la salariaţi (8,8 ore), iar cea mai mică – la lucrătorii familiali neremuneraţi (5,1 ore).


În medie persoanele lucrează la domiciliu circa 13,4% din timpul dedicat zilnic lucrului (adică din 7,8 ore/zi).

Studii

Fiecare a zecea persoană de 10 ani şi peste (10,5%) urmează o formă de instruire într-o instituţie de învăţământ din ţară. Aceste persoane petrec zilnic câte 5,9 ore la ore/prelegeri sau efectuând temele.

În raport cu durata, cel mai mult dedică studiilor studenţii din colegii (6,8 ore/zi), iar cel mai puţin – persoanele care fac studiile de masterat (4,2 ore/zi). În funcţie de participare la această „activitate” cele mai multe persoane au fost înregistrate la clasele gimnaziale, cu o durată medie de 6,3 ore/zi.

Instruirea în afara sistemului formal de învăţământ (instruire non-formală şi informală) nu este foarte răspândită printre locuitorii Moldovei. Astfel, doar 0,6% din toată populaţia de 10 ani şi mai mult urmează cursuri sau studiază ceva individual, din propria iniţiativă. Cei care practică asemenea instruire, dedică în medie câte 2,3 ore pe zi. În rândul acestora, femeile studiază 2,6 ore/zi, iar bărbaţii 1,4 ore/zi.

Muncă voluntară şi întruniri

Principala formă de voluntariat (8,1%) practicată de locuitorii ţării în vârstă de 10 ani şi mai mult este „ajutorul acordat altor gospodării”. Munca voluntară exercitată prin intermediul unor organizaţii / instituţii este, conform cercetării, nesemnificativă – doar 0,2% din populaţie (Tabel 4).

Cea mai răspândită formă de ajutorare a altor gospodării este „ajutorul acordat în activităţile casnice” (46,5% din timpul lucrului voluntar). Se mai evidenţiază şi „ajutorul în îngrijirea copiilor” (27,3% din timpul lucrului voluntar), precum şi ajutorul în realizarea lucrărilor agricole (12,3% din timpul lucrului voluntar).

În activităţile participative este implicată 6,5% din populaţia de 10 ani şi peste, într-o proporţie mai mare femeile decât bărbaţii. Majoritatea timpului (96,7%) petrecut de oameni în aceste activităţi revine participării populaţiei la activităţile religioase.

Sport şi activităţi de exterior

Practicarea sportului şi altor activităţi de exterior este o formă de petrecere a timpului pentru 20,3% din populaţia Moldovei de 10 ani şi peste. În medie acestea constituie 1,8 ore pe zi.

Practicarea exerciţiilor fizice nu înregistrează diferenţe pe sexe. În acelaşi timp, analiza datelor dezagregate pe grupe de vârstă relevă diferenţele la acest indicator pentru persoanele tinere şi cele adulte (Diagrama 4).

Cea mai mare parte a timpului dedicat exerciţiilor fizice, persoanele o petrec plimbându-se (72,9%), în special femeile (86,2%). După plimbări, bărbaţii preferă jocurile cu mingea (20,2% din timpul dedicat exerciţiilor fizice), iar femeile gimnastica şi fitness-ul (6,8%).

Mass-media

Locuitorii ţării alocă în medie câte 2,6 ore pe zi din timpul liber pentru citit, privit la televizor, ascultat radio/înregistrări etc.

Doar 1 din 10 persoane (11,6%) citeşte presa cotidiană (reviste, ziare etc.), cărţi sau alte publicaţii, dedicând acestei activităţi în medie câte o oră zilnic (Tabel 7).

Metodologia cercetării „Utilizarea timpului”

Populaţia cercetată. Cercetarea acoperă teritoriul ţării, cu excepţia teritoriului din stânga Nistrului şi a municipiului Bender. La cercetare au participat persoanele care locuiesc în gospodării private (ale populaţiei). Cercetarea nu a cuprins persoanele care locuiesc permanent în instituţii de locuit în comun (orfelinate, aziluri pentru bătrâni, cazărmi, penitenciare etc.).

Vârsta. Cercetarea a cuprins membrii gospodăriilor casnice selectate cu vârsta de 10 ani şi peste.

Perioada de înregistrare. Persoanele selectate au completat un jurnal, în care au înscris detaliat (la intervale de 10 minute) toate activităţile pe care le-au efectuat timp de 24 de ore, începând cu ora 4 dimineaţa, până la ora 4 dimineaţa a zilei următoare.

Eşantionul. Cercetarea a fost realizată timp de 12 luni calendaristice, pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional. Structura şi dimensiunea eşantionului permite dezagregarea datelor pe regiuni, medii de reşedinţă, sexe, grupe de vârstă, zile lucrătoare/zile de odihnă.

Volumul eşantionului. Pentru cercetare au fost selectate 15600 gospodării casnice. Au acceptat să participe la cercetare 10642 gospodării.

Colectarea datelor a avut loc în perioada 1 iunie 2011- 31 mai 2012, interviurile fiind distribuite uniform, fiind asigurată acoperirea tuturor celor 366 de zile, din această perioadă. În fiecare zi, pe parcursul celor 12 luni, un anumit număr de gospodării a participat la cercetare (inclusiv în zile de sărbători şi de odihnă). Fiecărei gospodării i s-a atribuit o anumită zi din cele 366 (zi de referinţă).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *