ActualitateExterne

miză de 500 mil. euro

Eurohold Bulgaria AD (Eurohold) şi Euroins Insurance Group AD (EIG) au depus oficial o Cerere de Arbitraj împotriva Guvernului României, la Centrul Internaţional de Soluţionare a Litigiilor Investiţionale (ICSID) din Washington DC, suma în litigiu depăşind 500 de milioane de euro, au anunţat joi acţionarii fostei Euroins, se arată într-un comunicat de presă. Pe de altă parte, CITR Filiala Bucureşti SPRL, lichidatorul judiciar al Euroins, a finalizat, la 5 aprilie 2024, raportul privind cauzele falimentului Euroins şi a identificat o serie de elemente de natură operaţională şi de gestionare a fondurilor care au dus la faliment, informează agenția NEWS.RO. Între cauzele identificate în raport, casa de insolvenţă enumeră: neîndeplinirea indicatorilor de solvabilitate, neplata la timp a daunelor, lipsa demersurilor privind recuperarea creanţelor, pierderi rezultate din realizarea plasamentelor, pierderi constante înregistrate la nivelul activităţii de asigurare, iar rezervele de daune au fost sub nivelul adecvat pentru acoperirea potenţialelor daune ale asiguraţilor. La data de 9 iunie 2023, instanţa a dispus deschiderea procedurii de faliment a EUROINS, iar CITR a fost numit lichidator judiciar.

Potrivit unui comunicat al Eurohold, litigiul a fost anunţat miercuri seara pe Bursa de Valori de la Sofia.

Eurohold şi EIG au declanşat procedura de arbitraj din cauza nerespectării de către statul român a obligaţiilor care îi revin în temeiul tratatului bilateral de investiţii dintre Bulgaria şi România, inclusiv obligaţia sa de a acorda un tratament corect şi echitabil companiilor. EIG a fost unul dintre cei mai mari investitori de pe piaţa asigurărilor din România, investind circa 280 de milioane de euro.

“Eurohold şi EIG caută dreptate şi despăgubiri pentru multiplele acţiuni ilegale ale autorităţilor române care au prejudiciat afacerile EIG în România şi au distrus complet compania Euroins România, afectând întreaga piaţă de asigurări din România, cu efecte negative semnificative pentru asiguraţi şi persoanele beneficiare ale asigurărilor”, se spune în comunicat.

Cronologia evenimentelor, conform companiei

Pe 17 martie 2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a retras în mod nejustificat licenţa Euroins România, susţine compania. După cum a mai susţinut Eurohold anterior, decizia autorităţii de reglementare a fost “arbitrară şi discriminatorie, fiind în practică o expropriere ilegală a Euroins România printr-o încălcare flagrantă a dreptului UE şi internaţional”. Decizia ilegală a ASF a provocat falimentul asigurătorului român în iunie 2023, distrugând operaţiunile companiei, anterior lider în sectorul asigurărilor locale.

Pe 25 octombrie 2023, Eurohold şi EIG au trimis Guvernului României o Notificare de Litigiu, în care au solicitat soluţionarea pe cale amiabilă a litigiului legat de cazul Euroins România, fără a aduce atingere dreptului grupului de a introduce o procedură de arbitraj. Guvernul României nu a folosit această opţiune.

“Aşa cum am informat deja toate părţile interesate, ne vom proteja investiţiile prin toate mijloacele legale. Statul român a decis să nu se intereseze de problemele pe care le-am ridicat noi. Mai mult, nici nu a încercat să discute subiectul acesta cu noi. În plus, autorităţile române au neglijat în totalitate propunerile noastre constructive de soluţionare a litigiului şi de a economisi daunele şi costurile impuse de ASF cetăţenilor romani prin revocarea ilegală a licenţei Euroins România. Ca atare, următorul pas logic este să mergem mai departe cu procedura de arbitraj”, a precizat Todor Danailov, director general al EIG.

Concluziile CITR, după ce a finalizat raportul privind cauzele falimentului Euroins

CITR Filiala Bucureşti SPRL, lichidatorul judiciar al Euroins, a finalizat, la 5 aprilie 2024, raportul privind cauzele falimentului Euroins şi a identificat o serie de elemente de natură operaţională şi de gestionare a fondurilor care au dus la faliment, informează agenția NEWS.RO.

Între cauzele identificate în raport, casa de insolvenţă enumeră: neîndeplinirea indicatorilor de solvabilitate, neplata la timp a daunelor, lipsa demersurilor privind recuperarea creanţelor, pierderi rezultate din realizarea plasamentelor, pierderi constante înregistrate la nivelul activităţii de asigurare, iar rezervele de daune au fost sub nivelul adecvat pentru acoperirea potenţialelor daune ale asiguraţilor. La data de 9 iunie 2023, instanţa a dispus deschiderea procedurii de faliment a EUROINS, iar CITR a fost numit lichidator judiciar.

„CITR Filiala Bucureşti SPRL, lichidatorul judiciar al Euroins, a finalizat raportul privind cauzele falimentului Euroins şi a identificat o serie de elemente de natură operaţională şi de gestionare a fondurilor care au dus la faliment”,anunţă casa de insolvenţă.

Din analiza indicatorilor, CITR a constatat că cea mai mare pondere pe clase de asigurări din portofoliul Euroins a deţinut-o clasa de asigurări RCA (peste 95% în anul 2022), urmată de cea a garanţiilor (peste 1% în anul 2022) şi asigurări pentru mijloace de transport terestru (0,97% în anul 2022). Linia de business concentrată pe asigurări RCA aduce pierderi din perspectiva daunalităţii crescute, în timp ce alte societăţi de asigurare înregistrează o medie a asigurărilor RCA de 54% în anul 2022.

”Întocmirea raportului privind cauzele reprezintă o etapă esenţială în derularea procedurii de faliment. Pe de-o parte încheie etapa analizei istorice şi contextuale asupra motivelor care au dus la faliment, pe de alta parte oferă cadrul procedural pentru dezbaterea acestora având ca scop protejarea în proporţie cât mai mare a intereselor creditorilor”, a spus Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Cauzele identificate în raport sunt:

Neîndeplinirea indicatorilor de solvabilitate:

Fondurile proprii de care societatea trebuia să dispună pentru acoperirea datoriilor potenţiale către toţi asiguraţii, reasiguratorii au fost insuficiente. La 30.09.2022 fondurile proprii necesare pentru acoperirea SCR erau în cuantum de 2.2 miliarde lei iar cele necesare pentru acoperirea MCR erau în cuantum de aproape 1.8 miliarde lei.

Rezervele de daune au fost sub nivelul adecvat pentru acoperirea potenţialelor daune ale asiguraţilor, rezultat ce reiese şi ca urmare a testelor specifice întocmite de Euroins. Ca urmare a inventarierii dosarelor de daună şi a dosarelor de litigii privind daunele pretinse, lichidatorul judiciar a constatat o diferenţă de 1 miliard de lei între evidenţele existente la data deschiderii procedurii de faliment şi rezultatul inventarului, de la aproximativ 600 de milioane lei la 1,7 miliarde lei.

Neplata la timp a daunelor: a condus la creşterea exponenţială a riscului de declanşare a procedurilor de executare silită, ceea ce a dus la diminuarea patrimoniului societăţii prin acumularea de cheltuieli suplimentare faţă de daunele de achitat. Doar sumele cu titlu de penalităţi sunt de peste 300 milioane de lei, la care se adaugă şi cheltuielile de executare;

Lipsa demersurilor privind recuperarea creanţelor şi împrumuturilor acordate

Ineficienţa recuperării creanţelor din regrese: la data de 31 decembrie 2022, conform evidenţelor contabile ale societăţii, se regăseau sume nerecuperate în cuantum de 15,5 mil. lei. La acestea se adaugă sume nerecuperate din categoria debitori diverşi de aproape 60 mil. lei;

Încheierea contractului cu EIG Re prin care au fost transferate din companie active financiare constând în titluri de valoare, creanţe de recuperat din reasigurări şi disponibilităţi în conturi, în valoare totală de peste 1.5 miliarde lei, contract ce este înaintat spre analiza judecătorului sindic;

Pierderi rezultate din realizarea plasamentelor: pe perioada 2019-2023, CITR a centralizat valoarea acestora, care se ridică la suma 18,3 mil. lei;

Pierderi constante înregistrate la nivelul activităţii de asigurare, pe diferite clase de asigurări, acestea atingând maximul în anul 2022, când pentru RCA au fost înregistrate pierderi de 917.6 milioane lei.

Între elementele care au dus deschiderea procedurii de faliment lichidatorul judiciar a identificat fapte care intră sub incidenţa articolului 268 din Legea Insolvenţei pentru care judecătorul sindic poate dispune ca prejudiciul să fie suportat de membrii organelor de conducere şi/ sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care a contribuit la starea de insolvenţă a debitorului prin săvârşirea uneia din faptele prevăzute expres de lege.

La data de 9 iunie 2023, instanţa a dispus deschiderea procedurii de faliment a EUROINS, iar CITR a fost numit lichidator judiciar. Conform mandatului legal, CITR gestionează lichidarea companiei prin următoarele demersuri: identificarea activului şi pasivului companiei falimentare şi recuperarea sumelor pe care compania este îndreptăţită să le obţină pentru a le oferi mai departe creditorilor săi, fie angajaţi, păgubiţi sau parteneri de afaceri. De asemenea, lichidatorul judiciar are responsabilitatea identificării cauzelor falimentului şi, dacă este cazul, formularea unor acţiuni la judecătorul sindic de atragere a răspunderii persoanelor responsabile.

Etapele următoare ce vor fi derulate în cadrul procedurii de faliment al EUROINS de către lichidatorul judiciar vor consta în:

  • Finalizarea vânzării activelor rămase în patrimoniul societăţii;
  • Recuperarea creanţelor acesteia;
  • Reorezentarea societăţii în cele peste 25.000 de litigii în care aceasta este parte;
  • Investirea judecătorului sindic cu cererea de antrenare a răspunderii persoanelor ale căror fapte au dus la deschiderea procedurii de faliment.

Context

CITR este liderul pieţei de insolvenţă şi restructurare din România încă din 2008. Cu o experienţă de peste 22 de ani pe piaţa insolvenţei şi aproape 1.100 de proiecte gestionate de-al lungul timpului, CITR administrează anual un patrimoniu de 1 miliard de euro şi distribuie anual peste 100 de milioane de euro creditorilor, în misiunea sa de a salva valoarea din companiile româneşti de impact. CITR este o companie Impetum Group, primul grup românesc dedicat misiunii de a maximiza valoarea de business din oricare etapă din viaţa unei companii, cu scopul de a crea un impact pozitiv în economie.

Eurohold şi EIG sunt consiliate în procedurile de arbitraj de firma multinaţională de avocatură Pinsent Masons, precum şi de Djingov, Gouginski, Kyutchukov & Velichkov (DGKV), una dintre cele mai mari şi mai importante firme de avocatură din Bulgaria. Eurohold Bulgaria AD este un grup energetic şi financiar lider care operează în Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est. Este listată la Bursa de Valori din Bulgaria şi Varşovia. Eurohold deţine Electrohold, un grup energetic lider din Bulgaria şi proprietarul celui mai mare distribuitor, furnizor şi comerciant de energie electrică din ţară, care are 3.000 de angajaţi şi deserveşte peste 3 milioane de consumatori. Eurohold deţine, de asemenea, Euroins Insurance Group AD (EIG), un grup lider de asigurări din regiune, care operează în 11 ţări.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!


Adrian Popa

Adrian Popa a urmat mai multe programe de formare academică în țară și străinătate, are pregătire în domeniile științe politice, relații internaționale și studii de securitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *