Actualitate

SIS explică cum sunt interceptate convorbirile telefonice

SIS acţionează consecvent pentru respectarea şi aplicarea cu stricteţe a legislaţiei în vigoare în scopul protejării securităţii naţionale, implicit prin asigurarea tehnică a solicitărilor organelor de drept, la compartimentul măsurii speciale de investigaţii – interceptarea comunicărilor, aspect ce poate fi supus controlului de către organele abilitate, în modul stabilit de lege.

În conformitate cu Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţii, măsurile speciale de investigaţii – inclusiv interceptarea şi înregistrarea comunicărilor – se efectuează de către ofiţerii de investigaţii ai subdiviziunilor specializate din cadrul, ori, subordonate – Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Centrului Naţional Anticorupţie, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului Vamal şi Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei.

Interceptarea şi înregistrarea comunicărilor se efectuează cu autorizarea judecătorului de instrucţie, la demersul procurorului, numai în cadrul unui proces penal, conform Codului de procedură penală al Republicii Moldova. Potrivit art. 1328 alin. (3) din Actul normativ menţionat, pot fi supuse interceptării şi înregistrării comunicările bănuitului, învinuitului sau persoanelor care contribuie în orice mod la comiterea infracţiunilor prevăzute la alin.(2) şi în privinţa cărora există date ce pot conduce rezonabil la o concluzie că aceste persoane primesc de la bănuit, învinuit sau inculpat ori transmit acestuia, informaţii relevante pentru cauza penală.

Pentru asigurarea interceptării şi înregistrării comunicărilor, organul de urmărire penală sau procurorul, prezintă organului abilitat prin lege – Serviciului de Informaţii şi Securitate – extrasul din încheierea judecătorului de instrucţie, autentificat de către acesta, privind dispunerea efectuării interceptării comunicărilor, precum şi scrisoarea de însoţire a extrasului care va conţine menţiunea privind preîntâmpinarea persoanei responsabile ce asigură tehnic efectuarea măsurii speciale de investigaţii despre răspunderea penală.

Cu titlu special accentuăm că numai după verificarea prezenţei actelor necesare perfectate în mod corespunzător, numărul de telefon indicat este activat pentru interceptare, semnalul fiind transmis, în timp real, de la operatorul de telefonie mobilă sau fixă către beneficiar care îl gestionează în contextul tacticii de desfăşurare a anchetei penale. Persoanele abilitate din cadrul subdiviziunilor specializate ale subiecţilor nominalizaţi, anterior, – Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul Vamal şi Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei – sunt obligate să păstreze secretul comunicărilor şi poartă răspundere pentru încălcarea acestei prevederi.

Se exclude posibilitatea interceptării în lipsa încheierii judecătorului de instrucţie, circumstanţă garantată de Serviciu în contextul dreptului exclusiv de asigurare tehnică a interceptării pentru toate organele competente.

Totalitatea etapelor privind – iniţierea procedurii, activarea, realizarea şi dezactivarea interceptării sunt fixate automat de către utilajul special într-un registru electronic – , date care nu pot fi radiate. Accentuăm că echipamentul tehnic aflat în dotarea SIS exclude din start anonimatul unei interceptări ilegale, inclusiv posibilitatea de conectare neautorizată la sistemul electronic din gestiune.

Totodată, Serviciul de Informaţii şi Securitate este în cunoştinţă de cauză că atribuţiile legale ale unui serviciu de intelligence în domeniul de referinţă se află într-o zonă complexă, intersectată cu elemente sporadic alimentate de o serie de suspiciuni absolut nefondate. Inclusiv pe această cale, acţionăm în vederea dezavuării instantanee a supoziţiilor şi stereotipurilor exteriorizate. De asemenea, SIS va aprecia iniţiativa societăţii de a sesiza instituţia cu privire la eventuale activităţi de ingerinţă în asigurarea necondiţionată a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, în speţă – interceptarea ilegală a comunicărilor.

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Facebook!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.