Social

Atenție! Începând cu 1 ianuarie, au intrat în vigoare mai multe modificări la Codul fiscal privind impozitul pe venit

Începând cu 1 ianuarie, au intrat în vigoare mai multe modificări la Codul fiscal privind impozitul pe venit, atenționează Serviciul Fiscal de Stat. Modificările care vizează regimul fiscal pentru persoanele fizice care desfășoară activitate independentă vor intra în vigoare începând cu data de 1 iulie.

Facilități acordate de angajator

A fost modificată modalitatea de determinare a facilității fiscale aferentă sumei dobânzii, pentru creditele acordate angajaților.

Facilitatea se va determina reieşind din diferenţa pozitivă dintre rata medie ponderată a dobânzilor aplicate la creditele noi acordate persoanelor fizice pe un termen ce depăşeşte 5 ani, stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, şi rata dobânzii calculată pentru împrumuturile acordate de către angajator salariatului, fără a fi necesar de rotungit. (art.19 lit.d) din Codul fiscal)

Deducerea amortizării mijloacelor fixe

A fost majorat plafonul valorii mijloacelor fixe pentru care se calculează amortizarea în scopuri fiscale de la 6000 lei la 12000 lei. (art.261 alin.(2) din Codul fiscal)

S-a introdus metoda amortizării accelerate pentru întreprinderile mari.

Mărimea amortizării mijlocului fix ce urmează a fi dedusă se determină după cum urmează:

1. pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depăși 50% din costul de intrare al mijlocului fix;

2. pentru următorii ani de utilizare, amortizarea se calculează prin raportarea valorii neamortizate a mijlocului fix la durata de funcţionare utilă rămasă a acestuia.

Clasificarea întreprinderii drept întreprindere mare se efectuează în funcţie de numărul mediu anual de salariaţi, de cifra anuală de afaceri sau de totalul activelor pe care le deţine în ultima zi a perioadei fiscale anterioare anului de punere în funcţiune a mijlocului fix.

Prevederile nu se aplică agenţilor economici care desfăşoară activităţi financiare şi de asigurări prevăzute în secţiunea K a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei. (art.261 alin.(61) din Codul fiscal)

Restricții privind aplicarea scutirilor

S-a acordat dreptul de utilizare a scutirilor persoanelor fizice care, pe parcursul perioadei fiscale, au obţinut venituri impozitate conform art.881 (domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi) şi cap. 1 al titlului X (rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei) proporţional lunilor de activitate în regimul standard de impozitare.

Astfel, în cazul în care persoana va obține pe parcursul anului venituri impozitate conform art.881 (domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi) și cap.1 al titlului X (rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei), aceasta va putea utiliza scutirile conform art. 33, 34 și 35 din Codul fiscal, doar proporțional lunilor de activitate în regimul standard de impozitare.(art.351 din Codul fiscal).

Mai multe detalii, accesați aici.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *