Social

(EDUCAȚIE) Reguli noi de„joc” în 2013 pentru absolvenții de liceu

Astfel, începând cu 1 ianuarie, toate instituțiile școlare vor fi finanțate conform noii metodologii, iar universitățile vor activa în condiții de autonomie financiară, fiind lipsite de statutul de instituții bugetare. Mai mult, schimbările nu au ocolit nici sesiunea BAC 2013, când centrele de examinare vor fi echipate cu scanere de metal, aparate de bruiaj și camere video, iar elevii care vor lua note insuficiente la examene nu vor mai putea susține BAC-ul decât în următorii trei ani, în sesiunile de bază.

Banii urmează elevul

După trei ani, timp în care noua metodă de finanțare bazată pe principiul „banii urmează elevul” a fost pilotată în câteva raioane, anul acesta va fi implementată pe întreg teritoriul republicii. Astfel, pentru 2013, normativul valoric pentru fiecare elev constituie 6282 lei, iar pentru o instituție de învățământ este de 380285 lei. Formula acoperă toate cheltuielile, cu excepţia celor pentru alimentaţie şi investiții capitale, pentru care statul va aloca bani suplimentar.

Instituţiilor de învăţământ li se oferă o perioadă de tranziție la noua metodă de doi ani, timp în care, în caz de necesitate, vor putea beneficia de sume suplimentare pentru acoperirea deficitului bugetar: în primul an – 100% din deficit, iar în al doilea an – jumătate din suma deficitului calculat în primul an. Totodată, cheltuielile pentru transportarea elevilor și întreținerea căminelor vor fi acoperite din surse raionale. Noua metodologie de finanţare a şcolilor nu va afecta politica de salarizare a angajaților din învățământ.

Școlile primare mici, cu un număr de până la 41 de elevi ponderați, precum şi gimnaziile, cu până la 91 de elevi ponderați, nu vor putea fi închise, dacă la o distanţă de 10-15 kilometri nu există o altă instituţie similară, cu aceeaşi limbă de predare.

Universitățile – independente, și nu prea

De mai bine de o săptămână, cele 16 universități de stat au obținut independență financiară, cel puțin la nivel teoretic, și asta pentru că noul mecanism va fi implementat treptat în următorii doi ani. Până în 2015 autoritățile vor simula formula de alocare a mijloacelor per student conform unor coeficienți de echivalare pe forme de învățământ, pe niveluri ori domenii de formare profesională. Pentru fiecare formă de învățământ se calculează numărul de studenți reali înmulțit la coeficientul de echivalare, care, spre exemplu, pentru studii superioare de licență în limba română/rusă constituie 1.00, pentru studii superioare de licență în limbi de circulaţie internaţională constituie 1.50, iar studiile de doctorat depășesc valoarea coeficientului 3.00. Mai mult, alocările financiare din bugetul de stat se vor face nu pe articole de cheltuieli separate, ci pe un singur articol de cheltuieli general cumulativ. Aceste transferuri financiare nu vor avea un caracter de susţinere a instituţiilor vizate, ci vor fi un mijloc de plată pentru procurarea serviciilor educaţionale de la instituţiile de învăţământ superior de stat prin Comandă de Stat.

Prin urmare, odată cu obținerea autonomiei financiare managerii instituțiilor de învățământ superioare își vor putea gestiona resursele financiare, inclusiv cele alocate din bugetul de stat, vor stabili cuantumul taxelor de studii, de cazare în cămine, precum și oferta instituțională.

Inovații la BAC 2013: scanere de metal

După ce anul trecut la sesiunea BAC 2012 a fost înregistrat un număr record de fraude la examene, cele mai ingenioase metode de copiat și sute de telefoane ascunse în cele mai diverse locuri, următoarea sesiune de examene se anunță a fi destul de dură.

Scanerele de metal, aparatele de bruiaj și camerele video nu vor mai fi instalate aleatoriu, ci vor fi de nelipsit în centrele de bacalaureat și centrele republicane de evaluare a lucrărilor. Cei care totuși vor reuși să introducă în sălile de examinare materiale interzise, vor fi eliminați de la examen indiferent dacă au folosit sau nu respectivele materiale, iar lucrările nu vor fi evaluate. Înainte de examene, candidații vor semna o declarație pe propria răspundere prin care vor confirma că sunt informați despre acest fapt.

Iar începând cu anul acesta absolvenții de liceu care vor lua note insuficiente nu vor mai avea a doua șansă pentru a susține BAC-ul. Sesiunea suplimentară va fi organizată doar pentru cei care din motive întemeiate nu se pot prezenta la examene. Candidații care nu au promovat examenele de BAC au dreptul să se prezinte pentru susținerea lor în următoarele trei sesiuni de bază, de la absolvire. Candidatul va putea să-și vadă doar o dată lucrarea în cele 48 de ore, acordate pentru procedura de contestare a notelor.

Proba orală de română

Centrele de BAC vor fi instituite cu un efectiv de, cel puţin, 300 de absolvenţi. În cazul raioanelor cu un număr mai mic de candidați se instituie un singur centru de bacalaureat. Examenele de bacalaureat se vor desfăşura în perioada 4 şi 21 iunie 2013.

Și în sesiunea curentă absolvenții de gimnaziu vor susține examenul la istorie. Candidații care vor obține note nesatisfăcătoare pot susține examenul în cadrul sesiunii repetate. Procedura de contestare a rezultatelor lucrărilor se efectuează pe parcursul a 24 de ore. Examenele de absolvire a ciclului gimnazial vor avea loc între 3-13 iunie 2013.

Evaluarea finală în învățământul primar va avea loc în perioada 22-30 aprilie 2013 și constă din trei probe scrise: la limba de instruire, matematică și limba maternă. Elevii alolingvi vor susține, obligatoriu, pe 18 aprilie, și o probă orală la limba română.

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Facebook!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.