Economie

„MOLDCARGO”: Acțiuni anticoncurențiale în sistemul Carte Verde

Declarațiile au fost făcute de către directorul general al S.A.R „MOLDCARGO” S.A, Cristina Dolghi, în contextul acțiunilor anticoncurențiale întreprinse de B.N.A.A de a interzice pe un termen de 6 luni a S.A.R „MOLDCARGO”S.A. de a realiza certificatele internaţionale de asigurare „CARTE VERDE”.

„Fără probe a fost sistată activitatea societății de asigurări. Nu au fost prezentate careva motive reale. Aceste hotărâri sunt o cale de eliminare a concurentului de pe piața de asigurări din Republica Moldova. Astăzi după volumul de vânzări S.A.R „MOLDCARGO” S.A este pe locul trei, iar după eliberarea Cartea Verde, locul doi. Noi deținem 26 % din vânzările Carte Verde. Avem dovezi clare că este vorba despre o provocare a concurenților”, a subliniat Dolghi.

S.A.R. „MOLDCARGO”S.A. este de drept o Societate de asigurări autohtonă, fondată în anul 1999 pe un termen lung, cu capital statutar naţional, ce desfăşoară activitate legală de asigurare şi reasigurare pe teritoriul Republicii Moldova, în temeiul Licenţei seria CNPF Nr. 000687 din 30.05.2011, emisă de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare în calitate de Autoritate de Supraveghere, în temeiul Legii Nr. 407 – XVI din 21.12.2006, cu privire la asigurări şi Legii Nr. 414 – XVI din 22.12.2006, cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.

La data de 30.11.2012 s-a desfăşurat Adunarea Generală Extraordinară a membrilor B.N.A.A., în cadrul căreia a fost adoptată Hotărîrea de sancţionare prin suspendare pe un termen de 6 luni, începînd cu 10.12.2012, a calităţii de membru cu drepturi depline a S.A.R. „MOLDCARGO”S.A., cu interzicerea realizării în această perioadă a certificatelor internaţionale de asigurare „CARTE VERDE”.

Comisia Naţională a Pieţei Financiare în calitate de autoritate de supraveghere, urmare a sesizării depuse de S.A.R. „MOLDCARGO”S.A. cu privire la adoptarea ilegală a Hotărîrii B.N.A.A. din 30.11.2012, în cadrul supravegherii respectării legislaţiei de către B.N.A.A. a stabilit nerespectarea de către organele de conducere ale B.N.A.A. a prevederilor legale şi a Hotărît prescrierea organelor de conducere şi control ale B.N.A.A. în vederea convocării adunării generale a membrilor acesteia, în scopul anulării Hotărîrii din 30.11.2012 cu privire la sancţionarea S.A.R. „MOLDCARGO”S.A.

Totodată, urmare a sesizării instanţei de judecată competentă referitor acţiunilor anticoncurenţiale, şi prejudiciului iminent suportat de S.A.R.„MOLDCARGO”S.A. prin executarea unei Hotărîri ilegale a B.N.A.A. din 30.11.2012, la data de 24.01.2013 Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău a decis casarea integrală a încheierii Judecătorie Centru din 22.12.2012, cu emiterea unei noi hotărîri sub formă de încheiere prin care a suspendat executarea Hotărîrii Adunării Generale Extraordinare a Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule din 30.11.2012 pînă la examinarea cauzei în fond, Decizia fiind irevocabilă, nefiind supusă căilor de atac.

„Ignorând Deciziile instanţelor competente ale statului a fost convocată şi desfăşurată Adunarea Generală Ordinară a Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule din 06.02.2013, unde a fost adoptată decizia contradictorie şi evident ilegală privind excluderea S.A.R. „MOLDCARGO”S.A. ca membru cu drepturi depline din Asociaţia B.N.A.A. şi retragerea autorizaţiei de a elibera certificate internaţionale de asigurare „CARTE VERDE”.

Constatăm că Asociaţia Profesională B.N.A.A. în calitate de Birou Naţional, care îndeplineşte prerogativele şi atribuţiile nobile de Birou Naţional al Republicii Moldova în Consiliul Birourilor Sistemului Internaţional de Asigurare „Carte Verde” a ignorat cu impertinenţă Decizia Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare Nr. 2/9 din 17 ianuarie 2013 (Monitorul Oficial Nr. 15-17 (4333 – 4335) din 22 ianuarie 2013 şi Decizia Colegiului Civil al Curţii de Apel Chişinău din 24.01.2013, fiind adoptată o Hotărîre din start ilegală şi contradictorie, care nu dispune la momentul actual de efect juridic în vederea suspendării sau încetării activității SAR ”Moldcargo” SA desfășurată legal în baza licenței eliberate de Autoritatea de Supraveghere”, a mai adăugat directorul general al S.A.R. „MOLDCARGO”S.A.
 
D. C.

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Facebook!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.