Finanţe

Preţurile la produsele alimentare AU CRESCUT cu 6.9 procente

Balanţa riscurilor la adresa inflaţiei continuă să fie influenţată de un şir complex de factori externi şi interni cu prevalarea celor dezinflaţionişti. Presiunile dezinflaţioniste rezultă, în special, din reducerea preţurilor internaţionale la produsele alimentare şi deprecierea monedelor naţionale ale unor parteneri comerciali importanţi. Redresarea treptată a economiei din Uniunea Europeană, majorarea preţurilor internaţionale la petrol pe fondul intensificării tensiunilor din Orientul Mijlociu şi stimularea cererii interne vor contrabalansa decelerarea inflaţiei.

Evoluţia inflaţiei în luna octombrie confirmă principalele ipoteze aferente ultimei runde de prognoză şi susţine proiecţiile publicate în Raportul asupra inflaţiei din luna noiembrie 2013.

Ritmul anual al inflaţiei în luna octombrie a constituit 4.7 la sută, fiind cu 0.8 puncte procentuale superior nivelului înregistrat în luna precedentă, preponderent ca urmare a majorării contribuţiei preţurilor la produsele alimentare.

Rata inflaţiei lunare a consemnat o majorare de 1.3 la sută, fiind condiţionată de efectul sezonier, de impactul advers al unor condiţii meteorologice cu temperaturi mai scăzute din luna septembrie şi prima decadă a lunii octombrie, precum şi de deprecierea moderată a monedei naţionale. Evoluţia în cauză a fost influenţată de creşterea preţurilor la produsele alimentare cu 2.5 la sută, a preţurilor la mărfurile nealimentare cu 0.9 la sută şi a tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0.2 sută.

Ritmul anual al inflaţiei de bază a înregistrat în luna octombrie 2013 valoarea de 4.6 la sută, majorîndu-se cu 0.2 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente, în urma deprecierii din ultimele trei luni a monedei naţionale atît faţă de dolarul SUA, cît şi faţă de euro, semnalînd astfel lipsa unor presiuni inflaţioniste semnificative din partea cererii agregate.

În luna octombrie 2013, rata lunară a inflaţiei de bază a constituit 0.8 la sută, fiind cu 0.3 puncte procentuale superioară celei înregistrate în luna precedentă. Evoluţia respectivă rezultă, în principal, din majorarea preţurilor la încălţăminte, confecţii, ţigări, tricotaje, materiale de construcţii, detergenţi şi alimentaţia publică. Cu excluderea factorului sezonier, inflaţia de bază în luna analizată a sporit cu 0.4 la sută faţă de luna septembrie 2013.

Preţurile la produsele alimentare în luna de referinţă s-au majorat cu 2.5 la sută faţă de luna precedentă. Creşterea respectivă este cauzată preponderent de sporirea preţurilor la legume proaspete cu 20.2 la sută, la ouă cu 17.9 la sută, la cartofi cu 4.0 la sută, la orez cu 1.2 la sută, la lapte şi produse lactate cu 1.0 la sută şi la carne şi preparate din carne cu 0.7 la sută, fiind parţial contrabalansată de diminuarea preţurilor la fructe proaspete cu 2.0 la sută, la ulei vegetal cu 0.9 la sută şi la zahăr cu 0.2 la sută.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la produsele alimentare a constituit 6.9 la sută, fiind cu 1.9 puncte procentuale superior celui din luna precedentă.

Majorarea preţurilor la legume a contribuit esenţial la accelerarea ritmului lunar de creştere a preţurilor la produsele alimentare, fiind condiţionată de înregistrarea pe parcursul ultimei decade a lunii septembrie şi a primei decade a lunii octombrie a unor condiţii meteorologice mai puţin favorabile pentru colectarea  şi comercializarea acestor produse. După excluderea factorului sezonier, preţurile la produsele alimentare au marcat o creştere mai modestă, de 1.4 la sută.

În luna octombrie 2013, preţurile la combustibili s-au majorat cu 0.9 la sută comparativ cu luna precedentă ca rezultat al sporirii preţului la gazul din butelii cu 4.1 la sută, la carburanţi cu 0.3 la sută şi la lemnele pentru foc cu 0.1 la sută. În acelaşi timp, preţul la cărbunele de pămînt s-a diminuat cu 0.6 la sută.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la combustibili a fost de 3.2 la sută, fiind cu 1.1 puncte procentuale inferior valorii înregistrate în luna precedentă.

În luna octombrie 2013, preţurile la serviciile reglementate au sporit cu 0.3 la sută comparativ cu luna precedentă ca rezultat al majorării plăţii pentru locuinţă cu 1.4 la sută, a preţurilor la medicamente cu 1.1 la sută, a tarifelor la serviciile de sănătate cu 0.3 la sută din contul majorării tarifelor la serviciile stomatologice cu 0.6 la sută. Tarifele la serviciile transportului feroviar internaţional, precum şi la cel aerian au sporit cu 0.1 şi 0.5 la sută respectiv, însă contribuţia pozitivă a acestora a fost nesemnificativă. Rata anuală a creşterii preţurilor reglementate a constituit 2.2 la sută, majorîndu-se cu 0.2 la sută faţă de luna precedentă.

Banca Naţională a Moldovei va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Serviciul de presă al Băncii Naţionale a Moldovei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *