dicționar de nume

Dicționar de nume: GRECU
Carte

Dicționar de nume: GRECU

Numele Grecu iniţial putea indica originea etnică (persoană originară din Grecia), dar între anii 1500 şi 1800 Grecul era şi…
Dicționar de nume: GORDILĂ
Actualitate

Dicționar de nume: GORDILĂ

Numele Gordilă este un derivat cu sufixul augmentativ -ilă de la prenumele creştinesc Gordie, înscris în calendarul creştin ortodox la…
Dicționar de nume – PARFENI
Cultură

Dicționar de nume – PARFENI

Numele Parfeni este o formă slavizată a prenumelui calendaristic Partenie, care reproduce numele grecesc Parthenios, format de la substantivul parthenia…
Dicționar de nume: BURLACU
Carte

Dicționar de nume: BURLACU

Numele Burlacu provine de la un cuvânt slav, pe care cercetătorii bulgari îl consideră dialectal bulgar burlak, cu sensul „tânăr…
Dicționar de nume: MOVILĂ
Cultură

Dicționar de nume: MOVILĂ

Numele Movilă provine de la porecla Movilă, apărută de la apelativul movilă (< slav. moghila) „ridicătură de pământ naturală, mai…
Dicționar de nume: BASOC
Carte

Dicționar de nume: BASOC

Numele Basoc este o formă de la prenumele Vasile, frecvent în onomastica europeană şi mai ales în cea românească. Vasile…
Dicționar de nume: GALBUR
Carte

Dicționar de nume: GALBUR

Numele Galbur provine de la numele Galbenu (adjectivul galben, nume de culoare) prin rotacizare: Galben > Galbin cu trecerea lui…
Dicționar de nume: Beşliu. Beşleagă
Istorie

Dicționar de nume: Beşliu. Beşleagă

Numele Beşliu provine din turcescul bešli „soldat turc de cavalerie, care făcea serviciul de curier domnesc sau de jandarm”. Cuvântul…
Dicționar de nume: BATOG
Cultură

Dicționar de nume: BATOG

Numele Batog are la bază substantivul batog, provenit din vechiul slav batógu, folosit în rusă şi ucraineană în forma batog,…
Dicționar de nume: Șoldan
Social

Dicționar de nume: Șoldan

Numele Şoldan provine de la o poreclă ce are la bază substantivul şoldan (< ungurescul süldö), cu sensul „pui de…