Astăzi 25 Iulie 2021, Duminică - Ultima actualizare la ora 20:21
babasının taş gibi bir kadını bulup evlenmeye karar vermesi porno ve onu bir de kendi yaşadıkları eve getirmesi sonucunda mobil porno hayalini kurduğu seksi kadının üvey annesi gibi sex hikayeleri olduğunu fark eden genç adam seks tecrübesinin ve üst sex izle seviye olduğu dışarıdan bakıldığında çok net şekilde porno seyret belli olan üvey annesini hayal edip 31 çekerek düşlerken porno izle odanın oradan geçen mature üvey oğlunu görür Odaya hd porno gelip sikini kimin için kaldırdığını soran üvey annesiyle porno farkında olmadan yakınlaşan genç adam boşalmak mobil porno izle için olgun bir kadının hayallerini kurduğunu söyleyince mature porno izle sikini eline alıp amına sokmadan çıplak şekilde üzerine çıktı
Abonamente

Istorie 6 Iunie 2021, ora 06:09

ISTORIEDebutul literar al lui Constantin Stere și consecințele lui

Marime Font

Venirea lui Constantin Stere în literatură a fost anunţată prin tipărirea în săptămânalul „Evenimentul literar”, publicație ieșeană a unor socialiști inspirați și ghidați chiar de el, în numărul din 20 decembrie 1893 a povestioarei „Scripca. Crăciunul unui Uitat”, pe care a semnat-o cu pseudonimul St. Bârzu. Moment precizat cu lux de amănunte de cercetătorul ieșean Victor Durnea în ediția „C. Stere. Publicistica” (2010, vol.1, pag. 443-444).

Subiectul e cules dintr-o amintire din Siberia:

„Afară e frig și viscol; un cer sur, ca mantaua pușcăriașilor, apasă greu asupra pământului mort, învăluit într-un giulgiu alb; îl simt deasupra mea, parcă vrea să-mi prăbușească locuința sărăcăcioasă; îmi strânge tâmplele, îmi oprește răsuflarea...
Ah, bietul cap, mă doare rău, mă doare cumplit... și pieptul mi se rupe de scârbă și mâhnire...
Singur, de mult sunt singur... Tovarășul meu de suferință s-a dus acum o lună; slobod s-a întors acasă, e între ai săi... De s-ar ținea măcar căsuța-mi, să nu se prăbușească; mă-nfioară gândul acesta.” Și de la lamentări trece ușor la generalizări valabile pentru întreaga omenire, care în opinia lui este: „Omenirea întreagă e un organism uriaș și oamenii nu-s decât celulele lui... Cât aș râde de nu mi-ar fi ochii plini de lacrimi și inima plină de jale!”

Și în acest moment descoperă că nu este singur:„ O!..Nu, acum nu mai e o halucinație... am auzit deslușit... plânge nu știu cine... acolo... lângă fereastră... după oblonul pe care nu-l închid niciodată... Mă reped, dau în lături oblonul... O scripcă!..
A uitat-o, se vede, gătindu-se în pripă, fericitul meu prieten... A mucezit de umezeală, a crăpat și s-a corogit de frig... trei strune au plesnit!”
Și finalul care este unul optimist, poate chiar trăit de C. Stere, fost și el ocnaș: „Dar acum nu mai sunt singur! Cu mine am scripca! În momentele visurilor grele, cu ochii deschiși, în nopțile de insomnii și dureri, acest tovarăș mut și devotat îmi șoptește atâtea cuvinte dulci, ca sărutatul mamei...”


În publicațiile vremii există o mărturie cum a fost scrisă dintr-o singură răsuflare această bucată literară. Cităm din volumul lui Victor Durnea, pag.443: „În speță, e vorba de un entrefilet, cu titlul Spovedanii, semnat de Rodion (poetul medic Avram Steuerman) în cotidianul ieșean „Opinia” (anul V, nr.398, din 28 martie 1908, p.1). Era prilejuit, cum se poate înțelege, de Spovedania... lui C. Stere. Printre alte informații prețioase, vorbind de un alt pseudonim (C. Șărcăleanu), Rodion spunea: „pseudonim întrebuințat întâi în josul unei nuvelete pe care mi-a dictat-o într-o seară, târziu, în mica locuință din Sărărie: Crăciunul unui osândit...”/subl. V.D./. Poetul-medic se înșela de două ori: sub „nuveletă” nu figura pseudonimul devenit ulterior celebru, iar titlul enunțat era de fapt subtitlul, și aparent cu o greșeală: „osândit” în loc de „uitat”.
În felul acesta un instantaneu literar s-a proiectat peste timp într-un roman-fluviu.

În numerele 5-6, din 1912 în revista Viața românească C. Stere apare povestirea În voia valurilor și de această dată sub pseudonimul C. Nistrul. În lunile mai-iunie 1916 publică această povestire în volum, iar în lunile aprilie-mai 1930 o republică în foiletoane în ziarul Adevărul. Era momentul culminat al crizei politice când el se decidea să scrie memoriile sau să scrie un roman.

Tot în lunile mai-iunie 1916 publică lucrarea Patru zile în Ardeal. Impresii fugitive care abundă în elemente memorialistice și literare. Dar afir¬ma¬rea lui C. Stere ca mare prozator o datorăm politicii. Plecarea lui forțată din Partidul Naţio¬nal Ţărănesc l-a făcut să se concentreze pentru a găsi nu o răzbunare politică, ci pe un teren cu totul neaşteptat pentru politicieni – lite¬ratura.

Iniţial, la începuturi Constantin Stere s-a remarcat ca publicist. Era o reminiscenţă a culturii lui politice, o reminiscenţă a culturii ruse care îl fascinase prin publiciştii săi de marcă: N. Cernîşevski. N. Mihailovski, F. Dostoievski, mai târziu Vl. Soloviov ş.a. Polemica politică, însă, ridicată la temperatura maximă, totuşi, n-a fost suficientă pentru a-l captiva definitiv.

De la articolul doctrinar, scris pe înţelesul tuturor, el ajunge la recenzia literară de consemnare. Şi aici urmează al doilea pas făcut cu mai multă responsabilitate şi cu cutezanţa abordării unor genuri mai complicate, mai dificile ca materie literară – pamfletul, iar de la pamflet la eseu, dincolo de eseu calea era deja deschisă, liberă pentru proza autentică, limanul râvnit de toţi literaţii.

De ce, totuşi, Stere a rămas ca o enigmă pentru oamenii politici şi la fel de enigmatic pentru criticii şi istoricii literari? În opera lui politică parcă ar rămâne ceva nespus, nerostit, neaccentuat. Parcă mai este un acord care mai are a răsuna, există o aşteptare, o ivire a minunii. Aceeaşi senzaţie o au literaţii care încearcă să descopere mobilul acestei erupţii vulcanice în literatura română care se cheamă romanul-fluviu în opt volume În preajma revoluţiei. Primele două volume Prolog. Smaragda Theodorovna și Copilăria și adolescența lui Vanea Răutu, apar în librării, în luna februarie a anului 1932.

Tot în același an, în luna octombrie, apărea volumul III, Lutul, iar în februarie 1933 iese de sub tipar volumul IV, Hotarul (Redactat de G. Topârceanu). În luna octombrie tipărește volumul V, Nostalgii (redactat și stilizat tot de G. Topârceanu). În primăvara anului 1935 apare volumul VI. Ciubăreștii, iar în toamna aceluiași an tipărește volumul VII În ajun. În anul următor, în luna martie 1936 apare volumul VIII, Uraganul (stenografiat de A. Byik și redactat de M. Sevastos, redactor la revista Viața românească). Romanul a rămas neterminat, de vină fiind decesul autorului...

Cred că politicianul Stere, mai bine zis, conturul lui politic definitiv trebuie să-l căutăm şi să-l descoperim în opera lui literară. Respectiv germenii literaturii lui sunt răsădiţi în preocupările lui politice. Odată ce politicienii au studiat doar opera politică, lăsând în afară interesele operei literare, ei n-au reuşit să sintetizeze adevăratul portret politic al lui Constantin Stere, ei numai l-au conturat şi l-au argumentat. Nuanţarea lipseşte, este ca un portret negru-alb, pe când Stere prezintă o erupţie de nuanţe.

Respectiv, acelaşi lucru s-a întâmplat cu criticii şi istoricii literari, care au căutat să-l descopere pe Stere numai în opera lui literară, fără să aibă curajul a privi în ansamblu personalitatea lui. Nu mă refer la studiile în care se trece în revistă activitatea lui politică, ci la faptul, că în momentul când a intuit limita evoluţiei politice, când dincolo de această limită se contura clar eşecul politic, el a făcut joncţiunea fantastică cu literatura. Şi în momentul când se părea că omul politic Stere e mort, de fapt în scena opiniei publice se urcă un scriitor de primă mărime, care îl umbreşte pe omul politic. Și poate chiar îl reabilitează...

În concluzie, Constantin Stere trebuie privit ca o personalitate integră. Orice încercare de a-l fragmenta va duce inevitabil la concluzii neobiective.
Este un paradox că în literatura inter¬belică, aproape concomitent, au apărut doi mari romancieri: Liviu Rebreanu din Ar¬deal şi Constantin Stere din Basarabia. Două provincii alipite, revenite la matcă, au adus cu ele specificul românesc şi proble¬mele cu care s-au confruntat pe parcursul asupririi străine. Era o tematică cu totul nouă pentru literatura română. Unul des¬cria relaţiile din Imperiul Habsburgic, celălalt se ocupa de viaţa basarabenilor din Imperiul ţarist. Procesul îndelung de acumulare a conştiinţei naţionale, până la urmă, s-a afirmat prin con¬ştientizarea propriei valori, unirea Basarabiei, uni¬rea Ardealului, au fost nişte procese izvorâte din conştiinţa poporului.

Vanea Răutu trebuia să vină în literatură, era chipul basara¬beanului care primul trecuse Prutul şi se integrase în sistemul politic românesc. Era o experienţă unică în viaţa acestui personaj. Şi tot ea era o lecţie pentru istoria formării României Mari.
În literatura basarabeană roma¬nul lui Stere a cunoscut câteva pre-cedente. Mă refer, în primul rând, la prozele lui D.C. Moruzi, adică romanele sociale: Pribegi în ţara răpită (Iaşi, 1912), Înstrăinaţii (1910) și Moartea lui Cain (1914). O altă experiență interesantă o reprezintă romanul Milioanele (1903) de Pavel Crușevan. Concomitent, remarcăm faptul că după romanul lui Stere În preajma revo¬luţiei a apărut un roman foarte apropiat ca tehnică literară, Ultimul om de prisos (1957, manuscris în limba rusă) de Gheorghe Bezviconi, ceea ce demonstrează că în litera-tura de peste Prut el s-a manifestat ca un fenomen firesc, făcând parte integră din mediul în care a răsărit.

În O istorie deschisă a literaturii române din Basa¬rabia (Chişinău, 1997), criticul Mihai Cimpoi face o obser¬vaţie princi¬pială de la care trebuie să pornim atunci când analizăm romanul-fluviu În preajma revolu¬ţiei. Este punctul de pornire pentru a des¬cifra şi personalitatea autorului:
„Sunt trei romancieri în romancierul Stere: unul al condiţiei umane propriu-zise, cel de-al doilea al condiţiei subuma¬ne (al lumii penitenciarelor şi satelor sibe¬riene) şi cel de-al treilea al condiţiei supraumane (al firilor morale supe¬rioa¬re). Arta românească steristă excelează atât în toate aceste trei sfere, cât şi în relaţiile dintre ele, în aşezarea lor în contratema ce dă naştere contrapunctului simfonic.”

Autorul a explicat simplu geneza apa¬riţiei romanului său:
„– Ce v-a îndemnat să scrieţi În preaj¬ma revoluţiei?
– Bătrâneţea. Tinerii trăiesc cu nădej¬dea, bătrânii cu amintirile…”
Însă firea lui complexă nu-i permite să ne dea o relaţie direct propor¬ţio¬na¬lă cu o relatare care parcă se impune de la sine. În alt interviu el parcă s-ar contrazice.

„– Memoriile mele… Nu le pot face. Eu n-am jucat în viaţa publică un rol aşa de însemnat, încât să merit a întreţine publicul cu persoana mea. Apoi mai cred că nişte memorii cin¬stite nu pot fi decât acelea care se publică în cinci¬zeci de ani de la moartea scriitorului şi de la epoca la care ele se referă. Altfel memoriile devin nişte instru¬mente de jignire sau de linguşire, nişte necuvi¬inţe pe care eu nu le pot comite. Chiar Jean-Jacques Rousseau, care spu¬nea despre Confesiunile sale că sunt o carte cu care se va duce „înaintea lui Dum¬nezeu”, nu s-a putut sus¬tra¬ge de la unele aprecieri defavorabile…
…Aşa că memorii eu nu voi scrie…”

Dar, pe de altă parte, dacă ne gândim bine, acceptăm ideea că o asemenea expe¬rienţă unică de viaţă nu se putea pierde fără urmă în neant. Ea venea în contra¬dic¬ţie chiar cu principiul său împru¬mutat, ca postulat, de la Kant: Nici o picătură de energie morală nu se pierde în univers.
Atunci, evident, C. Stere nu putea să nu-şi scrie memoriile, în el sălăşluia duhul măr¬turisirii, dar spiritul lui opo¬zant nu putea proceda direct, rectiliniu şi formula de roman a fost salvatoare.

A merge în pas cu timpul ori poate chiar înaintea lui – acesta era crezul lui. Memo¬riile publicate peste 20-50 de ani ar fi produs o explozie fără participarea memorialistului, el, însă, era curios să cunoască rezultatele, să verifice efectul imediat al celor scrise.
Aşa a apărut romanul În preajma revo¬luţiei.

Romanul a rămas neterminat şi autorul a luat cu sine destinul eroilor. Totuşi epilogul romanului a fost salvat printr-un miracol.
Original în felul de a cugeta, de a privi lucrurile și evenimentele, sensibil la nuanțele estetice, Constantin Stere a dat un roman-fluviu cu totul deosebit. Un roman în care tema basarabeană trece Prutul și devine o componentă firească a literaturii române.
 

Un articol de: Iurie Colesnic
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 25 Iulie 2021, ora: 20:21

SUA cere eliberarea moldoveanului care a fost „condamnat” la 3 ani de pușcărie de o instanță din regiunea separatistă nistreană

SUA cere eliberarea moldoveanului care a fost „condamnat” la 3 ani de pușcărie de o instanță din regiunea separatistă nistreană

Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncii al Departamentului de Stat al SUA cere eliberare a cetățeanului Republicii Moldova Ghenadie Ciorba, care pe lângă perioada de reținere nefondată de peste un an (03 iulie 2020- 18 iulie 2021) urmează a fi privat ilegal de libertate...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Iulie 2021, ora: 19:55

Nicolai Grigorișin, viceprimarul de Bălți s-a bătut pe o plajă din Zatoka

Nicolai Grigorișin, viceprimarul de Bălți s-a bătut pe o plajă din Zatoka

Viceprimarul de Bălți, Nicolai Grigorișin, s-a bătut pe o plajă din Zatoka, Ucraina. Acesta are în proprietate o bază de odihnă. Incidentul a avut loc în acest weekend și a fost filmat de către martori. Video-ul a devenit viral în presa din țara vecină.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Iulie 2021, ora: 09:41

Scriitorul Vladimir Beşleagă împlineşte astăzi vârsta de 90 de ani

Scriitorul Vladimir Beşleagă împlineşte astăzi vârsta de 90 de ani

Vladimir Beşleagă, unul dintre îndrăgiţi şi apreciaţi prozatori contemporani din Republica Moldova, împlineşte, astăzi vârsta de 90 de ani.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Iulie 2021, ora: 09:31

Prognoza meteo pentru 25 iulie: Ne aşteaptă vreme stabilă și caldă

Prognoza meteo pentru 25 iulie: Ne aşteaptă vreme stabilă și caldă

Astăzi, 25 iulie, meteorologii prognozează vreme stabilă și caldă.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Iulie 2021, ora: 09:18

Curtea de Conturi confirmă: Mafia lui Plahotniuc și Dodon a furat banii pentru drumuri

Curtea de Conturi confirmă: Mafia lui Plahotniuc și Dodon a furat banii pentru drumuri

Curtea de Conturi atestă deficiențe în utilizarea banilor publici pentru infrastructura drumurilor, concluzie la care s-a ajuns după examinarea raportului auditului conformității utilizării de către unitățile administrativ-teritoriale a transferurilor din bugetul de stat destinate...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Iulie 2021, ora: 09:10

Constantin Țuțu: Omor, escrocherie, trafic de influență și îmbogățire ilicită

Constantin Țuțu: Omor, escrocherie, trafic de influență și îmbogățire ilicită

Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, este vizat în trei dosare penale, două dintre care se află pe masa magistraților, iar unul este la etapa de finalizare. „În scurt timp acesta va fi expediat în judecată”, a declarat Procurorul General, Alexandr Stoianoglo la emisiunea Puterea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Iulie 2021, ora: 09:00

Drapelul Moldovei a ajuns în cosmos. Țara noastră a participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Drapelul Moldovei a ajuns în cosmos. Țara noastră a participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo Din editia print

Astronauții de pe Stația Spațială Internațională (SSI) au decorat interiorul acesteia cu drapelele țărilor participante la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Printre steaguri putem să-l observăm și pe cel al Moldovei, acesta se află chiar în față, întins pe plafonul stației...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 21:14

Republica Moldova rămâne fără populație. Ce spune expertul Veaceslav Ioniță

Republica Moldova rămâne fără populație. Ce spune expertul Veaceslav Ioniță

Timp de un an, Republica Moldova a rămas fără aproape 47 mii de locuitori. Toți atâția cât constituie populația orașului Râbnița, spre exemplu. Cel puțin acestea sunt datele prezentate recent de către Biroul Național de Statistică. Expertul Veaceslav Ioniță...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 18:45

Un pod s-a prăbuşit împreună cu o camionetă ce trecea. Bărbatul nu a avut de suferit

Un pod s-a prăbuşit împreună cu o camionetă ce trecea. Bărbatul nu a avut de suferit

Imagini dramatice din regiunea Zabaikalie din Rusia, un pod s-a prăbuşit împreună cu o camionetă ce trecea pe el. Podul a ajuns în râul învolburat împreună cu o maşină.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 16:10

Vietnamul i-a plasat sâmbătă în lockdown pe cei opt milioane de locuitori ai capitalei sale

Vietnamul i-a plasat sâmbătă în lockdown pe cei opt milioane de locuitori ai capitalei sale

Vietnamul intră în lockdown, după un nou record de cazuri de Covid, în încercarea de a limita înmulţirea cazurilor de infectare cu coronavirus. Autorităţile au raportat vineri peste 7.000 de cazuri de infectare pe teritoriul ţării, al treilea record de infectări zilnice depăşit...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 12:42

Mai mulți socialiști sunt ȘOMERI în urma mariajului cu Voronin

Mai mulți socialiști sunt ȘOMERI în urma mariajului cu Voronin

Trei partide vor accede în următorul Parlament al R. Moldova, iar Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) de orientare proeuropeană va deţine o majoritate mai mult decât confortabilă. Marii perdanţi ai scrutinului de ieri sunt socialiştii şi comuniştii, care vor avea împreună 32 de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 12:07

Kievul protestează împotriva deciziei Rusiei de a atrage locuitorii din Donbas la alegerile pentru Duma de Stat

Kievul protestează împotriva deciziei Rusiei de a atrage locuitorii din Donbas la alegerile pentru Duma de Stat

Kievul a protestat vineri faţă de decizia Rusiei de a-i atrage la alegerile pentru Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului bicameral rus), acestea fiind preconizate pentru 17-19 septembrie, pe cei peste 400.000 de locuitori din zonele aflate sub controlul rebelilor separatişti...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 11:00

S-a stins din viață Gheorghe Ulianovschi

S-a stins din viață Gheorghe Ulianovschi

 Uniunea Avocaților din Republica Moldova, întreg corpul de avocați suntem îndurerați de trecerea în neființă a bunului nostru prieten și coleg, conferențiar universitar, Gheorghe Ulianovschi.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 08:39

S-au ofilit trandafirii, Pavel Filip alungat: Diacov a obținut sediul PDM prin fraudă

S-au ofilit trandafirii, Pavel Filip alungat: Diacov a obținut sediul PDM prin fraudă

Dumitru Diacov l-a lăsat fără sediu pe Pavel Filip și echipa sa din cauza disensiunilor din interiorul Partidului Democrat. Problema e rezultatul sub așteptări la alegerile din 11 iulie – 1,81 la sută. Și într-adevăr așa este, bannerele PDM au dispărut, iar formațiunea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 07:50

Cum va fi timpul de astăzi. Ce ne prognozează meteorologii

Cum va fi timpul de astăzi. Ce ne prognozează meteorologii

Meteorologii anunță vreme frumoasă pentru acest început de weekend. Astăzi ne așteaptă maxime de până la 29 de grade și fără precipitații.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 07:30

După inundaţii, Germania luptă să strângă gunoaiele din munţi

După inundaţii, Germania luptă să strângă gunoaiele din munţi

Cele mai devastatoare inundaţii cu care s-a confruntat Germania în ultimii 60 de ani au creat munţii de gunoaie, de la frigidere şi până la maşini distruse. Gunoaiele s-au adunat pe marginea drumurilor şi la gropile de gunoi improvizate, iar curăţarea ar putea dura mai multe...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 16:21

SUA lansează atacuri în Afganistan. Talibanii spun că americanii încalcă termenii retragerii și amenință cu consecințe

SUA lansează atacuri în Afganistan. Talibanii spun că americanii încalcă termenii retragerii și amenință cu consecințe

Statele Unite au lansat atacuri aeriene în sprijinul forţelor afgane aflate sub presiunea atacurilor talibanilor, în timp ce forţele internaţionale conduse de SUA îşi continuă retragerea definitivă din această ţară, operaţiune prevăzută să se încheie la sfârşitul lunii august,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 16:03

Republica Moldova își va sărbători 30 de ani de independenţă cu o paradă militară

Republica Moldova își va sărbători 30 de ani de independenţă cu o paradă militară

O paradă militară va avea loc la Chişinău cu prilejul sărbătoririi aniversării a 30 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, conform unui decret al preşedintei Maia Sandu, publicat vineri în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 15:46

Au câștigat pe spatele a 33 de agricultori 6,7 milioane de lei. Patru persoane au fost reținute

Au câștigat pe spatele a 33 de agricultori 6,7 milioane de lei. Patru persoane au fost reținute

Patru persoane au fost reținute de oameni legii, pentru comiterea escrocheriilor cu produse agricole de la 33 de producători din toată republica, în valoare de peste 6,7 milioane lei. Cei 4 indivizi au fost reținute.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 15:29

Vasile Costiuc l-a luat peste picior pe Renato Usatîi. ,,Mă umflă râsul”

Vasile Costiuc l-a luat peste picior pe Renato Usatîi. ,,Mă umflă râsul”

Liderul Democrația Acasă, Vasile Costiuc, l-a luat peste picior pe Renato Usatîi, după ce acesta nu a reușit să ajungă în Parlament, deși Usatîi era încrezător că va învinge.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 15:01

Victor Parlicov, despre „licitațiile trucate” de la Moldelectrica: Cunosc detalii. Acest proces trebuie investigat

Victor Parlicov, despre „licitațiile trucate” de la Moldelectrica: Cunosc detalii. Acest proces trebuie investigat

Într-o investigație, recent publicată, sunt prezenate mai multe scheme de corupție în domeniul energetic, în special la UCIPE (Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii). În acest context, a fost solicitată...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 14:25

Bogdan Aurescu: România va sprijini R. Moldova, care poate deveni model de orientare pro-europeană

Bogdan Aurescu: România va sprijini R. Moldova, care poate deveni model de orientare pro-europeană

Ministrul de Externe al României a declarat, aflându-se cu o vizită oficială la Chișinău, că a revenit cu bucurie în R. Moldova, într-un moment crucial pentru dezvoltarea statului, precum și pentru evoluția relațiilor bilaterale moldo-române. Potrivit lui Aurescu, urmare a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 14:11

În Ungaria vaccinarea cadrelor medicale a devenit obligatorie

În Ungaria vaccinarea cadrelor medicale a devenit obligatorie

Guvernul Ungariei introduce obligativitatea vaccinării anti-COVID-19 pentru cadrele medicale ca parte a eforturilor de combatere a pandemiei de coronavirus, a declarat vineri premierul Viktor Orban pentru un post de radio public, relatează Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 13:15

O doză de vaccin-o zi liberă și plătită. Este modul prin care românii sunt motivați să se vaccineze anti-Covid

O doză de vaccin-o zi liberă și plătită. Este modul prin care românii sunt motivați să se vaccineze anti-Covid

Preşedintele României Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea potrivit căreia persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 beneficiază, la cerere, de câte o zi liberă plătită, care nu se include în durata concediului de odihnă, pentru fiecare doză de vaccin...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 12:34

Parteneriat de înfrățire între municipiile Chișinău și Suceava

Parteneriat de înfrățire între municipiile Chișinău și Suceava

Municipiile Suceava şi Chişinău se vor înfrăţi în luna octombrie a acestui an, a anunţat, vineri, primarul Ion Lungu, în urma unei întâlniri de lucru cu omologul său moldovean, Ion Ceban.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 12:19

Inundațiile au lovit și Turcia. Mai multe râuri s-au revărsat și au luat cu ele tot ce le-a stat în cale

Inundațiile au lovit și Turcia. Mai multe râuri s-au revărsat și au luat cu ele tot ce le-a stat în cale

Inundații devastatoare au lovit nord-estul Turciei, la aproape o săptămână după temperaturile recor care au lăsat în urmă cel puțin șase morți. Acum, Turcia se confruntă cu inundații, mai multe râuri au ieșit din matcă și au luat cu ele tot ce le-a stat în cale....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 12:08

Nouă migranţi sunt daţi dispăruţi în sud-estul Cretei, după ce ambarcaţiunea lor s-a scufundat

Nouă migranţi sunt daţi dispăruţi în sud-estul Cretei, după ce ambarcaţiunea lor s-a scufundat

Nouă migranţi sunt daţi dispăruţi în sud-estul Cretei, joi seară, după ce ambarcaţiunea lor s-a scufundat, potrivit gărzilor de coastă greceşti care efectuează o amplă operaţiune de salvare, relatează AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 11:51

CCM examinează astăzi sesizarea validării alegerilor din 11 iulie. Socialiștii nu au fost prezenți

CCM examinează astăzi sesizarea validării alegerilor din 11 iulie. Socialiștii nu au fost prezenți

Reprezentanții Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor (BECS) nu s-au prezentat astăzi, 23 iulie, la ședința Curții Constituționale (CCM), unde se examinează sesizarea privind validarea alegerilor din 11 iulie.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 11:31

CMC a votat: Fără rutiere pe străzile Capitalei

CMC a votat: Fără rutiere pe străzile Capitalei

Standardele de Calitate în Transportul Public municipal au fost votate în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC), joi, 22 iulie. Standardele au stârnit numeroase discuții și au fost supuse atât dezbaterilor publice, cât și discuțiilor interne cu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 11:18

România a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic. Moldova se află în continuare în zona verde

România a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic. Moldova se află în continuare în zona verde

Guvernul Românie a actualizat joi seara lista țărilor cu risc epidemiologic, în funcție de totalitatea cazurilor de COVID-19, pe coduri – verde, galben și roșu. Persoanele, care au trecut prin infecția cu COVID-19, cele vaccinate și acele care au test negativ sunt scutite de carantină.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 11:02

Criză de motorină. Tirex, Bemol și Rompetrol nu mai au combustibil în stoc

Criză de motorină. Tirex, Bemol și Rompetrol nu mai au combustibil în stoc

Câteva benzinării din Capitală anunță că nu mai au motorină în stoc, și au scos etichetele de preț de pe panou, câteva din aceste sunt Tirex-ul,Bemolul și Rompetrolul. ANRE nu a oferit nici un răspuns referitor la acest subiect.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 10:49

Nicolae Negru – Politica României la Chișinău: Cei care sacrifică românismul, înmormântează de fapt și europenismul din Republica Moldova

Nicolae Negru – Politica României la Chișinău: Cei care sacrifică românismul, înmormântează de fapt și europenismul din Republica Moldova

Victoria impresionantă, enigmatică în unele privințe, obținută de partidul Maiei Sandu în alegerile parlamentare anticipate a provocat în presa de peste Prut o dezbatere despre politica României față de Republica Moldova. Firește, o privire critică asupra...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 08:52

Cursul valutar pentru 23 iulie. Cât costă un euro și un dolar

Cursul valutar pentru 23 iulie. Cât costă un euro și un dolar

Astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs valutar pentru un euro care este 21,30 lei iar un dolar 18,06 lei.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 08:18

Oficial: Astăzi se deschid Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dan Olaru și Alexandra Mîrca vor purta drapelul R. Moldova!

Oficial: Astăzi se deschid Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dan Olaru și Alexandra Mîrca vor purta drapelul R. Moldova!

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, Japonia, începe vineri, 23 iulie, de la ora 14:00 (ora locală), pe Stadionul Naţional Olimpic din Tokyo. Republica Moldova va fi reprezentată la competiția 2020 de mai mulți sportivi, iar Dan Olaru și Alexandra Mîrca sunt...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 08:16

Șeful diplomației române vine într-o vizită de lucru la Chișinău

Șeful diplomației române vine într-o vizită de lucru la Chișinău

Șeful diplomației române, Bogdan Aurescu, va avea vineri, 23 iulie, o întrevedere cu Maia Sandu. Anunțul a fost făcut de instituția prezidențială.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 07:34

EXCLUSIV: Veaceslav Eni și Valentin Bălan au dat un tun de peste 11 milioane de euro prin CET 1 Chișinău

EXCLUSIV: Veaceslav Eni și Valentin Bălan au dat un tun de peste 11 milioane de euro prin CET 1 Chișinău

Băieții deștepți au dat un tun de peste 11 milioane de euro la Chișinău prin modernizarea Blocului energetic nr. 1(CET sursa 1). În spatele afacerii oneroase stau Veaceslav Eni șeful de la Termoelectrica SA, Valentin Bălan de la Horus SRL și cel mai probabil fiica Daniela Bălan de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 17:18

Economia Transnistriei supraviețuiește datorită Uniunii Europene și Moldovei. Doar 9% din exportul din regiune ajunge în Rusia

Economia Transnistriei supraviețuiește datorită Uniunii Europene și Moldovei. Doar 9% din exportul din regiune ajunge în Rusia

Regiunea transnistreană supraviețuiește economic datorită exporturilor în dreapta Nistrului și în țările din Uniunea Europeană. Doar 9% din exporturile de mărfuri din regiune ajung în Rusia, deși liderii separatiști de la Tiraspol insistă că anume Moscova este cea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 17:05

Indonezia a devenit noul epicentru global al pandemiei. OMS anunță peste 1300 de decese în 24 de ore

Indonezia a devenit noul epicentru global al pandemiei. OMS anunță peste 1300 de decese în 24 de ore

Cifrele pandemiei de COVID-19 cresc în multe zone din lume, dar în Indonezia situaţia este scăpată de sub control. Această țară a raportat cel mai mare număr de noi infecţii covid din lume săptămâna trecută, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Ţară cu a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 16:07

Cel mai mare producător de petrol din lume este șantajat de hackeri

Cel mai mare producător de petrol din lume este șantajat de hackeri

Saudi Aramco, cel mai mare producător de petrol din lume, a confirmat miercuri că o parte din datele sale au fost expuse prin intermediul unui furnizor, după ce un hacker a anunțat luna trecută că a intrat în posesia informațiilor și a cerut companiei o răscumpărare de 50 de milioane...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 15:23

Fondurile Băncii Mondiale au fost compromise iar securitatea energetică a Republicii Moldova este amenințată

Fondurile Băncii Mondiale au fost compromise iar securitatea energetică a Republicii Moldova este amenințată

Pentru nimeni nu mai este un secret subiectul corupției mari în domeniul energetic, în special la UCIPE (Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii) și la compania de stat Termoelectrica SA, cel mai mare furnizor de energie...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)