Astăzi 8 Decembrie 2021, Miercuri - Ultima actualizare la ora 17:32
babasının taş gibi bir kadını bulup evlenmeye karar vermesi porno ve onu bir de kendi yaşadıkları eve getirmesi sonucunda mobil porno hayalini kurduğu seksi kadının üvey annesi gibi sex hikayeleri olduğunu fark eden genç adam seks tecrübesinin ve üst sex izle seviye olduğu dışarıdan bakıldığında çok net şekilde porno seyret belli olan üvey annesini hayal edip 31 çekerek düşlerken porno izle odanın oradan geçen mature üvey oğlunu görür Odaya hd porno gelip sikini kimin için kaldırdığını soran üvey annesiyle porno farkında olmadan yakınlaşan genç adam boşalmak mobil porno izle için olgun bir kadının hayallerini kurduğunu söyleyince mature porno izle sikini eline alıp amına sokmadan çıplak şekilde üzerine çıktı
Abonamente

Economie 21 Ianuarie 2021, ora 10:32

Schemă dubioasă cu prejudicii de 2,5 milioane de euro. „Au acaparat” imobilele din jurul Autogării Centrale și le dau în chirie la prețuri de zeci de ori mai mari

Marime Font

Imobilele din jurul Autogării Centrale au devenit subiect de scandal. Unul dintre proprietarii companiei care deține imobilele și-a creat o firmă nouă, a obținut un contract de chirie a imobilelor, semnat tot de el din partea ambelor părți, și acum le oferă altor comercianți spații la preț de zeci de ori mai mare decât ar plăti el pentru acestea.

Asta reiese din declarațiile făcute de avocatul companiei Central House, Andrei Iosip, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit celor relatate, interesele patrimoniale ale companiei SRL „Central House”, deținătoarea imobilelor, sunt prejudiciate de mai mult de doi ani. Aceasta a fost declarată insolvabilă, chiar dacă pentru chiria bunurilor se achită mai mult de 100.000 de euro lunar de către beneficiarii finali.


Accesul la ștampilă și puterea „nemărginită” a administratorului
Compania SRL Central House are în calitate de asociați persoana juridică SRL „Ubicuit Grup” (70 %), persoana fizică Perciun Vitalie (20 %) și alte 3 persoane fizice străine. Funcția de administrator statutar a fost exercitată de către Perciun Vitalie, cel care deține o cincime din capitalul companiei.

Tot el a fost cel care sa inițiat procesului de insolvabilitate față de întreprinderea administrată, invocând incapacitatea de plată a acesteia. A făcut-o din numele unei alte companii, fondator al căreia este Perciun Ana, iar administrator – Perciun Vitalie.

„La cererea introductivă a SRL Central House s-a alăturat creditorul SRL Central Grup, invocând că deține drept de creanță.”

Astfel, prin hotărârea Judecătoriei Chișinău sediul Central din 10 iunie 2020 a fost admisă cererea introductivă a SRL Central House și cererea de alăturare a SRL Central Group și s-a intentat procesul de insolvabilitate față debitorul SRL Central House ca urmare a constatării incapacității de plată a acestuia. Decizia poate fi consultată AICI.

Ulterior, administratorul de insolvabilitate desemnat – Crețu Adriana - a fost împuternicit de instanță să preia controlul asupra bunurilor aflate în proprietatea Central House, însă acest lucru a întâlnit piedici din partea lui Perciun Vitalie.

„Analizând actele juridice și contabile ale debitorului, administratorul insolvabilității a constatat că debitorul SRL Central House deține în proprietate bunurile imobile cu numerele cadastrale: 0100206.340.01; 0100206.341.01; 0100206.343.01; 0100206.344.01; 0100206.345.01; 0100206.346.01; 0100206.380.01; 0100206381.01; 0100206.382.01; 0100206.383.01; 0100206.384.01; 0100206.385.01; 0100206.386.01; amplasate pe adresa mun. Chișinău, str. M. Varlaam, 58, cu suprafața totală de 2701,8 m.p.

Totodată, s-a mai stabilit și faptul că pe data de 01 august 2018 SRL „Central House”, fiind administrată de Perciun Vitalie, a încheiat cu SRL „Central Group”, o întreprindere afiliată și administrată de același Perciun Vitalie, un contract de locațiune. 


Cum 3 euro devin 50 printr-o singură semnătură

În baza contractului de locațiune, toate bunurile SRL Central House au fost transmise în locațiune pe o perioadă de 29 de ani către SRL Central Group. Acest contract este semnat de partea ambelor părți de Perciun Vitalie, în calitate de administrator statutar.

Conform contractului de locațiune, pentru folosirea spațiului închiriat, locatarul SRL „Central Group” s-a obligat la achitarea chiriei în mărime de 10 euro/lună pentru perioada 1 august 2018 — 31 decembrie 2018, 5 euro/lună pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 iulie 2019, 3 euro/luna pentru perioada 1 august 2019- 1 august 2047, inclusiv TVA, pentru 1 m.p., din suprafața comercială deținută în locațiune. Totodată, în pct. 3.4 al contractului de locațiune este stabilit faptul că locatarul efectuează plata chiriei și serviciilor comunale o dată la 6 luni.

În continuare SRL Central Group oferă bunurile imobile ale SRL Central House în sublocațiune la cca. 60-70 de chiriași la un preț ce oscilează între 40-50 euro pentru un m.p, la care se mai adună serviciile comunale și serviciile de pază.

Adică, SRL Central House primește drept preț pentru locațiune a 2701,8 m.p. suma de cca. 8 000 euro/lunar de la SRL Central Group pe când SRL Central Grup primește de la chiriași cel puțin 100 000 euro/lunar.

Creanțe și prejudicii de milioane

Față de debitorul SRL Central House au fost înaintate creanțe în valoare de zeci de milioane de lei, printre care ÎS Gările și Stațiile Auto – cca. 15 mln lei; SRL Gările Auto Moderne – cca. 9.5 mln lei și Perciun Vitalie - cca. 12 mln lei și SRL Central Group – cca. 4.5 mln lei.

Așa cum prevede procesul de insolvabilitate, după intentarea lui, contractul de locațiune din 01 august 2018 nu mai poate fi executat de către debitor. Acest lucru este prevăzut în Legea insolvabilității 149/2012 care prezumă neprofitabile și frauduloase asemenea contracte.

„Doar pe perioada locațiunii debitorului SRL Central House i sa creat un prejudiciu de cel puțin 2,5 mln de euro, or aceste mijloace financiare au fost încasate în contul SRL Central Group.”

Refuzul de a se conforma administratorului de insolvabilitate

„În acest context, la data de 04 ianuarie 2021 compania SRL Central Group a fost notificată de către administratorul insolvabilității SRL Central House despre rezoluțiunea contractului de locațiune, încetarea relațiilor de locațiune și obligația predării bunurilor către administratorul insolvabilității, așa cum este prescris în hotărârea judecătorească din 10 iunie 2020.

De asemenea și chiriașii care iau în sublocațiune bunurile imobile au fost notificați despre necesitatea reperfectării contractelor de locațiune, în sensul încheierii acestora cu compania SRL Central House, proprietarul legal al bunurilor imobile dar și despre riscul demarării procedurilor de evacuare forțată în caz de neexecutare a cerințelor administratorului insolvabilității”, relatează Andrei Iosip.

Central Group nu a ținut cont de solicitare, aceasta în pofida faptului că Legii insolvabilității, cerințele administratorului/lichidatorului înaintate în exercitarea atribuțiilor sunt obligatorii pentru toate autoritățile publice, persoanele juridice, persoanele cu funcție de răspundere și persoanele fizice.

Administratorul insolvabilități s-a adresat și în instanța de insolvabilitate cu o cerere de evacuare forțată a locatarului și sublocatarilor, cererea fiind respinsă de către instanța de judecată, deși din punct de vedere legislativ acest lucru trebuia să se întâmple. Administratorul de insolvabilitate fiind în drept să întreprindă acțiuni ce vor duce la îmbunătățirea situației financiare a companiei.

Contractul de locațiune, încheiat între SRL „Central House” și SRL „Central Group” indică faptul că locatarul se obligă să elibereze încăperile închiriate timp de 10 zile din momentul încetării contractului, iar în cazul rezilierii anticipate neîntemeiate la inițiativa locatarului, în termen de 10 zile. Astfel, contractul de locațiune prevede rezilierea anticipată a contractului de locațiune la inițiativa locatarului SRL „Central House” dar și obligația locatorului SRL Central Group de a elibera bunurile închiriate timp de 10 zile.

„În această ordine de idei, Vă informez că la data de 29.12.2020 locatarului SRL „Central Group” i-a fost comunicată declarația de reziliere/rezoluțiune anticipată a contractului de locațiune nr. 04/08 din 01 august 2018 și i s-a acordat un termen de 10 zile pentru eliberarea încăperilor închiriate și sublocaționate. Ultimul, însă, refuză executarea cerințelor administratorului insolvabilității, motivând prin faptul că contractul de locațiune este legal și este încheiat pe un termen de 29 de ani”, declară avocatul Central House SRL.

Executare cu forța

În continuare urmează să fie reperfectate contractele de locațiune cu chiriașii și întreprinse acțiuni de evacuare forțată față de acele persoane care vor refuza reperfectarea contractelor cu proprietarul bunurilor.

Lupta pe la spate

Un alt aspect la care Andrei Iosip atrage atenția se referă la tentativele SRL Central Group de a obține emiterea unei încheierii judecătorești ilegale cu privire la confirmarea unei încheieri arbitrale și eliberarea titlului executoriu în acest sens pentru a suspenda efectul juridic al acțiunilor administratorului insolvabilității.

La 04.01.2021 SRL Central Group s-a adresat Curții de Arbitraj de pe lângă AO Soluții Moderne cu o cererea prin care a contestat notificarea de rezoluțiune și ordinul privind masa debitoare emise de administratorul insolvabilității SRL Central House, solicitând nulitatea acestora. Reclamanta SRL Central Group a solicitat să fie amânată achitarea taxelor arbitrale până la examinare în fond a cauzei.

Coincidență sau nu, avocatul companiei SRL Central Group, Ion Dorogoi, se numără și el printre arbitrii Curții Internaționale de Arbitraj de pe lângă AO Soluții Moderne.

Încheierea arbitrală a fost emisă pe data de 04.01.2021, chiar în ziua depunerii cererii arbitrale, arbitrul Cozlitin Mihail. Acesta a dispus de a admite spre examinare cererea arbitrală înaintată de SRL Central Group împotriva pârâtului SRL Central House prin care se solicită declararea nulității notificării din 28.12.2020 și a ordinului nr. 1-01/2021, emise de administratorul insolvabilității SRL Central House, Veaceslav Timotin, constatarea valabilității contractului de locațiune din 01.08.2018, dispunerea înregistrării contractului de locațiune din 01.08.2018 în registrul de stat al bunurilor imobile.

Totodată, prin aceeași încheiere, arbitrul Cozlitin Mihail a dispus aplicarea măsurilor de asigurare, și anume a suspendat executarea notificării din 28.12.2020 și a ordinului nr. 1-01/2021, emise de administratorul insolvabilității SRL Central House, Veaceslav Timotin, pînă la exmainarea cauzei în fond. S-a interzis administratorul insolvabilității Veaceslav Timotin de a prelua de la SRL Central Grup bunurile imobile ce aparțin SRL Central House în proces de insolvabilitat, cu suspendarea procedurii de evacuare a bunurilor și persoanelor, până la examinarea cauzei în fond.

Arbitraj ilegal

Autorii conferinței susțin că încheierea emisă de arbitrul Cozlitin Mihail este „fără dubii un ilegală. Aceasta contravine în mod direct hotărârii irevocabile a Judecătoriei Chișinău sediul Central din 10 iunie 2020 prin care administratorul insolvabilității SRL Central House a fost împuternicit să preia în posesiune și administrare, inclusiv prin executare silită, bunurile ce aparțin masei debitoare a SRL Central House.

De asemenea, încheierea arbitrală este contrară și prevederilor art. 5 (2) din Legea insolvabilității 149/2012, care prevede că instanța de insolvabilitate dispune de competență exclusivă la judecarea, în cadrul procesului de insolvabilitate, a litigiilor ce țin de masa debitoare.

Cu toate acestea, conform regulilor de procedură arbitrală a Curții Internaționale de Arbitraj de pe lângă AO Solutii Moderne, executarea forțată a măsurii asiguratorie dispusă prin încheierea arbitrală trebuie încuviințată de către instanța de judecată și eliberat titlul executoriu. Însă, conform art. 123 (5) din Regulile de procedură arbitrală, instanța de judecată refuză executarea măsurii de asigurare aplicate de Curtea Internațională de Arbitraj dacă aceasta este incompatibilă cu o măsură solicitată sau aplicată anterior de instanța de judecată, or prin hotărârea Judecătoriei Chișinău din 10 iunie 2020 instanța de insolvabilitate a obligat administratorul insolvabilității să preia în posesiune și administrare, inclusiv prin executare silită, bunurile ce aparțin masei debitoare a SRL Central House.”

Astfel, până la moment au existat 2 tentative ale SRL Central Group de a obține încuviințare executorii măsurii de asigurare aplicate de Curtea de Arbitraj, însă cererile au fost restituite. Totodată, la data de 14.01.2021 SRL Central House a depus cererea pentru a treia oară.

Cea de a treia cerere, de asemenea, a fost respinsă de instanță.

Decizia emisă de Judecătorul Judecătoriei Chișinău, (sediul Centru), emisă pe data de 20 ianuarie 2021, arată în modul următor:

„Se respinge cererea privind dispunerea executării măsurilor de asigurare, încuviințate prin încheierea arbitrală nr. ARB 11/01-04.01.2021 din 04 ianuarie 2021, emisă de Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă AO ”Soluții Moderne”, în cadrul litigiului între SRL ”Central Group” și SRL ”Central House”, în proces de insolvabilitate pe marginea contractului de locațiune nr. 04/08 din 01 august 2018.

Încheierea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de la comunicare, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru).”

Central House vine cu o solicitare către întreg corpul judecătoresc de a examina cu maximă diligență și responsabilitate cererea adresată de SRL Central Group, menționând că admiterea unei asemenea cereri și încuviințarea executării măsurilor de asigurare aplicate de Curtea de Arbitraj ar însemna încălcarea prevederilor Legii insolvabilității 149/2012 precum și a hotărârii Judecătorești irevocabile din 10 iunie 2010.”, declară Andrei Iosip.

Central House susține că „anume acțiunile SRL Central Group urmează a fi calificate ca ilegale și infracționale, or această companie beneficiază de venituri colosale de pe seama pierderilor suportate de debitorul SRL Central House, care a ajuns în insolvență doar ca urmare a acțiunilor lui Vitalie Perciun.”

https://bani.md 
 

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 8 Decembrie 2021, ora: 17:32

La Iaşi va fi construit un muzeu al satelor moldoveneşti

La Iaşi va fi construit un muzeu al satelor moldoveneşti

La iniţiativa primarului Iaşului, Mihai Chirica, în Grădina Botanică a urbei va fi realizat un proiect reprezentativ pentru satele moldoveneşti de pe ambele maluri ale Prutului. În acest scop, primarul Mihai Chirica a semnat un acord de parteneriat cu Universitatea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Decembrie 2021, ora: 17:18

Noi numiri la Guvern! Unii s-au ales cu funcții la ministere

Noi numiri la Guvern! Unii s-au ales cu funcții la ministere

În ședința de astăzi, Cabinetul de miniștri au aprobat numirea în funcția de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Munciii și Ministerul Infrastructurii.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Decembrie 2021, ora: 16:06

Banca Centrală Europeană va schimba aspectul bancnotelor euro

Banca Centrală Europeană va schimba aspectul bancnotelor euro

„După 20 de ani, este timpul să revizuim aspectul bancnotelor noastre pentru a le face mai ușor de înțeles de către europenii de toate vârstele și din toate mediile”, a declarat președintele BCE, Christine Lagarde, într-un comunicat.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Decembrie 2021, ora: 15:12

Șeful din cadrul SPIA, implicat în „scandalul” de la Ciocana, demis din funcție

Șeful din cadrul SPIA, implicat în „scandalul” de la Ciocana, demis din funcție

Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI anunță că Alexandru Dutca, șeful Serviciului Evidențe Operative și Supraveghere Specială al Direcției Protecția Informațiilor a SPIA, a fost demis. Decizia vine după ce ieri, Deschide.Md a scris că acesta, după ce s-a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Decembrie 2021, ora: 15:04

De anul viitor, indemnizația unică la nașterea copilului va fi majorată

De anul viitor, indemnizația unică la nașterea copilului va fi majorată

Indemnizația unică la nașterea copilului va fi majorată de la începutul anului viitor cu 609 lei și va crește de la 9.459 lei până la 10.068 lei.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Decembrie 2021, ora: 14:56

Dosarul anabolizantelor „diplomatice” - trimis în judecată

Dosarul anabolizantelor „diplomatice” - trimis în judecată

PCCCOS a terminat urmărirea penală și a trimis în judecată dosarul penal de învinuire a fostului ambasador al Republicii Moldova la Moscova, Andrei Neguța, și a șoferului automobilului reprezentanței diplomatice, în care au fost găsite anabolizante, transportate prin...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Decembrie 2021, ora: 14:49

Expert: Evaluarea activității lui Alexandr Stoianoglo poate fi încheiată la 23 decembrie cu sau fără membru desemnat de CSP

Expert: Evaluarea activității lui Alexandr Stoianoglo poate fi încheiată la 23 decembrie cu sau fără membru desemnat de CSP

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) încă nu a identificat un candidat pe care să îl desemneze în cadrul Comisiei de evaluare a procurorului general suspendat, Alexandru Stoianoglo. Potrivit consilierului Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), Daniel Goinic,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Decembrie 2021, ora: 14:29

Olaf Scholz este noul cancelar al Germaniei. „Era Merkel” a luat oficial sfârşit

Olaf Scholz este noul cancelar al Germaniei. „Era Merkel” a luat oficial sfârşit

Olaf Scholz a fost votat de parlamentarii germani din Bundestag și a depus jurământul, fiind astfel confirmat în funcția de cancelar al Germaniei. În vârstă de 63 de ani, social-democratul Scholz va conduce un guvern de coaliție care preia responsabilitatea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Decembrie 2021, ora: 14:19

Guvernul Republicii Moldova nu recunoaște alegerile prezidențiale din Transnistria: Astfel de ”alegeri” sunt considerate nule

Guvernul Republicii Moldova nu recunoaște alegerile prezidențiale din Transnistria: Astfel de ”alegeri” sunt considerate nule

Este preconizat că la data 12 decembrie curent, în regiunea transnistreană a Republicii Moldova se va desfășura așa-numitor ”alegeri prezidențiale”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Decembrie 2021, ora: 14:04

VIDEO/ Escrocherii cu carduri bancare: Două persoane au fost reținute

VIDEO/ Escrocherii cu carduri bancare: Două persoane au fost reținute

Angajații poliției și Procuraturii continuă să investugheze și urmăresc cauza penală pentru a stabili toate circumstanțelor cât și implicarea altor persoane ce fac parte din grupul infracțional specializat în sustragerea mijloacelor financiare de pe cardurile bancare a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Decembrie 2021, ora: 13:45

Un autobuz „modern” al Primăriei Chișinău a rămas fără frâne și făcut praf mai multe mașini în centrul orașului

Un autobuz „modern” al Primăriei Chișinău a rămas fără frâne și făcut praf mai multe mașini în centrul orașului

Accident teribil în Capitală! Mai multe automobile s-au ciocnit violent la intersecția străzilor Vasile Alecsandri și Grigore Ureche din centrul capitalei. Potrivit primelor informații în accident au fost implicate circa 5 autovehicole, printre care și un autobuz al Primăriei...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Decembrie 2021, ora: 13:24

CEC: Partidul Șor a fost lipsit de alocațiile de la stat pentru un an de zile, pentru încălcările făcute în campania electorală

CEC: Partidul Șor a fost lipsit de alocațiile de la stat pentru un an de zile, pentru încălcările făcute în campania electorală

CEC a aplicat o mulțime de sancțiuni Partidului Șor pentru un set de încălcări admise de către formațiune și candidatul Marina Tauber desemnat pentru alegerile locale noi din Bălți. Astfel, Partidul Șor a fost lipsit de alocațiile de la stat pentru un an de zile, ca efect al...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Decembrie 2021, ora: 13:10

Ursula von der Leyen condamă tentaiva Moscovei de a „intimida Guvernul reformator al RM printr-o manipulare a aprovizionării cu gaze naturale”

Ursula von der Leyen condamă tentaiva Moscovei de a „intimida Guvernul reformator al RM printr-o manipulare a aprovizionării cu gaze naturale”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a denunţat tentativa flagrantă a Moscovei de a „intimida Guvernul reformator al Republicii Moldova printr-o manipulare a aprovizionării cu gaze naturale, într-o perioadă în care preţurile energiei sunt mari”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Decembrie 2021, ora: 12:56

PCRM a fost tras pe sfoară de PSRM: Candidatura lui Alexandr Nesterovschi nu a fost discutată

PCRM a fost tras pe sfoară de PSRM: Candidatura lui Alexandr Nesterovschi nu a fost discutată

Alexandr Nesterovschi, oficial propus de către BECS drept candidat la alegerile locale noi de la Bălți se pare că totuși nu a fost o candidatură discutată între PSRM și PCRM. Despre aceasta a anunțat comunistul Vladimir Voronin, ieri seara, în cadrul unei emisiuni televizate,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Decembrie 2021, ora: 12:43

Benzina și motorina se ieftinesc! Care sunt noile prețuri plafon stabilite de ANRE

Benzina și motorina se ieftinesc! Care sunt noile prețuri plafon stabilite de ANRE

Carburanții continuă să se ieftinească. ANRE a anunțat noile prețuri maxime de referință. Astfel, pentru mâine, 1 litru de benzină cu cifra octanică A95 va costa 20,11 lei, cu 6 bani mai puțin decât azi.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Decembrie 2021, ora: 12:24

Ce regiuni ar putea ocupa Rusia dacă va invada Ucraina? Un scenariu implică atingerea hotarului cu Republia Moldova

Ce regiuni ar putea ocupa Rusia dacă va invada Ucraina? Un scenariu implică atingerea hotarului cu Republia Moldova

În contextul preocupărilor privind acţiunile militare ale Rusiei de la graniţa cu Ucraina, analiştii din domeniul apărării şi securităţii consideră că există patru scenarii privind posibilele regiuni care ar putea fi ocupate de ruşi în Ucraina, scrie DefenseNews, citată...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Decembrie 2021, ora: 11:55

DOC/ Stoianoglo ar putea scăpa de evaluare, din cauza că CSP s-a blocat

DOC/ Stoianoglo ar putea scăpa de evaluare, din cauza că CSP s-a blocat

De la promisiunile deputaților PAS aflați la guvernare că evaluarea performanțelor procurorului general, în prezent funcție deținută de Alexandr Stoianoglo suspendat pe perioada urmăririi penale, va avea loc „în câteva săptămâni”, până la...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Decembrie 2021, ora: 11:39

Partidul „Patrioții Moldovei” vor participa în turul II al alegerilor din Bălți. Nicolae Chirilciuc va fi contracandidatul lui Nicolai Grigorișin

Partidul „Patrioții Moldovei” vor participa în turul II al alegerilor din Bălți. Nicolae Chirilciuc va fi contracandidatul lui Nicolai Grigorișin

Partidul „Patrioții Moldovei” vor participa în turul II al alegerilor din Bălți din 19 decembrie în cazul în care organele electorale vor confirma faptul că locul vacant de concurent în buletinul de vot îi revine lui Nicolae Chirilciuc. Declarația a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Decembrie 2021, ora: 11:26

VIDEO/ Accident grav în Capitală! Un bărbat a ajuns sub roțile unui automobil: A fost transportat de urgență la spital

VIDEO/ Accident grav în Capitală! Un bărbat a ajuns sub roțile unui automobil: A fost transportat de urgență la spital

Ieri, 7 decembrie, pe o trecere de pietoni din centrul Capitalei a fost lovit un bărbat, acesta a fot transportat de urgență la spital. Polițiștii nu știu cine se face vinovat de acest incident.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Decembrie 2021, ora: 11:15

Robu și sesizarea CSP de a fi investigat: Declarația de abținere a procurorului a fost admisă

Robu și sesizarea CSP de a fi investigat: Declarația de abținere a procurorului a fost admisă

Declarația de abținere a lui Vasile Plevan, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), desemnat de CSP să examineze pretinsele acțiuni ilegale ale procurorului general interimar Dumitru Robu a fost admisă, miercuri, 8 decembrie de către Consiliul Superior al Procurorilor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Decembrie 2021, ora: 10:56

Cheltuielile Moldovagaz și a întreprinderilor conexe vor fi trecute prin auditorii de la Curtea de Conturi

Cheltuielile Moldovagaz și a întreprinderilor conexe vor fi trecute prin auditorii de la Curtea de Conturi

Auditorii de la Curtea de Conturi urmează să auditeze activitatea companiei Moldovagaz și a întreprinderilor din domeniul gazier la care este acționar statul, potrivit unui proiect de lege avizat, în ședința din 8 decembrie, de către membrii Comisiei de control al finanțelor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Decembrie 2021, ora: 10:51

Un fost polițist, reținut de CNA în dosarul Primăriei Trușeni. Cauza penală a fost trimisă în judecată

Un fost polițist, reținut de CNA în dosarul Primăriei Trușeni. Cauza penală a fost trimisă în judecată

În această dimineață, au avut loc mai multe percheziții în dosarul Primăriei Trușeni. Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au reținut un fost polițist și au desfășurat acțiuni de urmărire penală la o altă persoană, bănuită de complicitate la tentativa de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Decembrie 2021, ora: 10:39

Noi măsuri de intrare în România: În carantină vor sta cei care prezintă teste negative, doar că pentru un timp mai scurt

Noi măsuri de intrare în România: În carantină vor sta cei care prezintă teste negative, doar că pentru un timp mai scurt

Din 10 decembrie 2021 și până la 8 ianuarie 2022 România aplică un șir de noi măsuri restrictive. Astfel, toți cei care vin în această țară, inclusiv cetățenii Republicii Moldova, vor fi plasați în carantină pentru 14 zile în caz că nu prezintă un test...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Decembrie 2021, ora: 10:28

Gazoductul Nord Stream 2 riscă să fie închis dacă Rusia invadează Ucraina

Gazoductul Nord Stream 2 riscă să fie închis dacă Rusia invadează Ucraina

Gazoductul Nord Stream 2 riscă să fie închis dacă Rusia invadează Ucraina. Acest lucru a fost declarat de secretarul de stat adjunct Victoria Nuland, în timpul unei audieri în Comisia pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților a Congresului SUA, transmite realitatea.md.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Decembrie 2021, ora: 10:25

Ce să faci când derapezi în curbă. Manevre și explicația lor simplă, pentru fiecare șofer

Ce să faci când derapezi în curbă. Manevre și explicația lor simplă, pentru fiecare șofer

Deraparea în curbă și manevrele necesare pentru a repoziționa mașina pe sensul de mers se învață încă din școala de șoferi, dar teoretic. Există și o întrebare cu variante de răspuns. Însă iată ce ar trebui să știe fiecare șofer, începător sau nu!

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Decembrie 2021, ora: 10:21

Rezumatul integral al Agentului Guvernamental în legătură cu decizia CtEDO în cauza Filat vs R. Moldova

Rezumatul integral al Agentului Guvernamental în legătură cu decizia CtEDO în cauza Filat vs R. Moldova

 La 7 decembrie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat hotărârea în cauza Filat v. Republica Moldova (nr. 11657/16).

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Decembrie 2021, ora: 09:18

O nouă versiune a Omicron, ”invizibilă”, a fost descoperită. Nu poate fi distinsă cu ajutorul testelor RT PCR

O nouă versiune a Omicron, ”invizibilă”, a fost descoperită. Nu poate fi distinsă cu ajutorul testelor RT PCR

Autoritățile sunt în alertă, după ce o nouă versiune ”invizibilă” a Omicron a apărut. Aceasta nu poate fi distinsă de alte variante cu ajutorul testelor RT-PCR.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)